« Попередня Наступна »

Динаміка економічної злочинності

 Концепцією національної безпеки Російської Федерації, затвердженої Указом Президента Російської Федерації від 10 січня 2000 № 24 (далі - Концепція національної безпеки), визначено, що загроза криміналізації суспільних відносин, що складаються в процесі реформування соціально-політичного устрою та економічної діяльності, набуває особливої ??гостроти і загрожує національним інтересам країни та її безпеки. Серйозні прорахунки, допущені на початковому етапі проведення реформ в економічній, військовій, правоохоронній та інших областях державної діяльності, ослаблення системи державного регулювання і контролю, недосконалість правової бази та відсутність сильної державної політики в соціальній сфері, зниження духовно-морального потенціалу об-щества - основні фактори, що сприяють росту злочинності, особливо її організованих форм, а також корупції.

Незважаючи на наявність в економіці країни та діяльності правоохоронних органів стійких позитивних тенденцій, обстановка в еконо-чеський і податковій сферах продовжує залишатися складною і характеризується зростанням податкової та економічної злочинності у всіх базових галузях вітчизняної економіки, її масовістю і високим ступенем латентності, постійним ускладненням застосовуваних схем і способів ухилення від оподаткування, у тому числі заснованих на недосконалості чинного законодавства. У Стратегії економічної безпеки криміналізація названа в числі основних загроз економічній безпеці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Динаміка економічної злочинності.

 1. Параметри
   ациклічні - показники, динаміка яких не виявляє зв'язку з фазами економічного циклу. запізнілі - економічні показники, що досягають максимуму (мінімуму) після досягнення економічного піку / дна циклу. контрциклічні - мають динаміку, протилежну протягом економічного циклу динаміці ВНП: під час спаду збільшуються, а під час підйому-зменшуються. випереджальні -
 2. Стан банківського сектора
   тісно пов'язане зі станом корпоративного сектора (корпоративних клієнтів банківського сектора), яке описується такими показниками: динаміка прибутку; динаміка виручки; зовнішні зобов'язання; інвестиції; динаміка кредитного та інвестиційного рейтингів найбільших підприємств і організацій галузей економіки у відповідності з другим рівнем галузевої класифікації по
 3. Регіональний економічний аналіз.
   Оцінюється поточний і потенційний вплив економічної ситуації на діяль-ність банку та на можливість вирішення ним поставлених завдань. Аналізу та оцінці підлягають поточна і очікувана інфляція, динаміка вкладів населення в комерційних банках регіону, динаміка виробництва, грошових доходів і витр-дов населення, а також середньої прибутковості основних фінансових
 4. Завдання для самостійної роботи
   На основі офіційних даних проаналізуйте динаміку чисельності індивідуальних підприємців в РФ за 1992-2003 рр. і зробіть висновки. Назвіть фактори, що визначили дану динаміку. На основі даних, що публікуються в засобах масової ін-формації і економічній літературі, оцініть сучасну прибутковість 10-15 видів підприємницької діяльності громадян і проведіть порівняльний
 5. 23.3. Податки як економічна база та інструмент фінансової політики держави
   Потужний вплив на економічну динаміку надають не тільки витратні, але й дохідні механізми бюджету. Податки утворюють основну частину дохідної частини державного та місцевих бюджетів. Звідси випливає пріоритетну увагу будь-якої держави до формування податкової системи та податкової політики. Величина податкової ставки і загальна маса вилучаються до держбюджету ресурсів надає
 6. Динаміка ринку
   - Процес зміни в часі обсягу, структури та рівня продажу товарів, товарооборачиваемости, рентабельності і числа торговельних підприємств Динамічні тенденції та закономірності розвитку ринку ставляться до найважливішим характеристикам маркетингу. Перспективи розвитку ринку, а отже, і мас-штаби комерційного ризику, у великій мірі залежать від характеру та інтенсивності зміни
 7. Теми курсових і розрахунково-аналітичних робіт
   Цей перелік містить приблизні теми курсових і расчетноаналітіческіх робіт. Студенти можуть самостійно вигадувати теми для своїх економічних досліджень. Роботи рекомендується виконувати, використовуючи надійні джерела статистичної інформації, зазначені у додатках 3 - 4. Аналіз ВВП Росії і його динаміки. Порівняльний аналіз динаміки ВВП Росії та інших країн. Аналіз зміни
 8. Критерії формування раціональної структури коштів підприємства:
   · Темпи нарощування обороту підприємства; · Стабільність динаміки обороту; · Рівень і динаміка рентабельності; · Структура активів; · Тягар оподаткування; · Ставлення кредиторів до підприємства; · Прийнятна ступінь ризику для керівників підприємства; · Стратегічні цільові фінансові установки
 9. Формула раціональних бульбашок на ринку валюти
   Отже, уявімо загальний розв'язок рівняння динаміки (11а) у вигляді: St = Stn + bt (23) stn - non bubble solution - раціональне рішення, а bt - bubble - добавка до раціонального рішення, яку називають міхуром. Величина sf визначається співвідношенням (19). bt згідно (17), (19) і (23) становить: f V 'a 2 Л bt - lim n ^ wt V1 ^ 2 J Etst + n + 1 (24) 1 + a2 Для виведення рівняння динаміки раціонального
 10. Статистичні методи економічного аналізу
   статистичне спостереження - запис інформації за певними принципами і з певними цілями; абсолютні та відносні показники (коефіцієнти, відсотки); розрахунки середніх величин: середні арифметичні прості, зважені, геометричні; ряди динаміки: абсолютний приріст, відносний приріст, темпи зростання, темпи приросту; зведення і угруповання економічних показників по опре-діленим