Головна
« Попередня Наступна »

Доходи Фонду соціального страхування Російської Федерації

 З 2001 р дохідна частина Фонду формується за допомогою таких надходжень:
відрахувань від єдиного соціального податку;
відрахувань від сільгоспподатку;
відрахувань від єдиного податку за спрощеною системою оподаткування;
відрахувань від єдиного податку на поставлений дохід;
страхових внесків суб'єктів господарювання по соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
коштів федерального бюджету для покриття витрат, пов'язаних з наданням пільг особам, які постраждали в результаті радіаційних аварій та їх наслідків, а також в інших встановлених законодавством випадках;
доходів від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду;
добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;
інших надходжень.
453
ЗО "2 * 7
Доходи і витрати Фонду соціального страхування умовно можна розділити на три частини (табл. 15.3):
Таблиця 15.3 Основні групи доходів Фонща соціального страхування Російської Федерації та напрями їх використання Групи доходів Основні види виплат Єдиний соціальний податок Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок загального захворювання або догляду за хворим членом сім'ї Допомога по вагітності та пологах Допомога при постановці на облік при ранніх термінах вагітності Допомога при народженні дитини Допомога по догляду за дитиною до 1,5 років Допомога на поховання
Витрати на санаторно-курортне лікування працівників і членів їх сімей Страхові внески на соціальне страхова-ня від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок виробничої травми або професійного захворювання Одноразова допомога Щомісячну допомогу
Оплата санаторно-курортного лікування, додаткового медичного догляду, витрат, пов'язаних із соціальною та професійною реабілітацією Засоби федерально-го бюджету Оплата пільг при виплаті посібників і санаторно- курортному лікуванню осіб, які постраждали внаслідок радіаційних катастроф, і ветеранів Великої Вітчизняної війни страхування від тимчасової втрати працездатності у зв'язку з загальними захворюваннями, материнством і смертю;
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання;
надання додаткових пільг особам, які постраждали в результаті наслідків радіаційних аварій, і ветеранам Великої Вітчизняної війни за рахунок коштів федерального бюджету.

Структура доходів Фонду соціального страхування Російської Федерації представлена ??на рис. 15.4.
ІМ Недоїмки, пені, штрафи
? Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів
fr- ^ j Страхові внески
й й Капіталізовані II платежі підприємств
r // j | Кошти федерального /// I бюджету
Ш
20,3%


75,9%

 Мал. 15.4. Структура доходів Фонду соціального страхування Російської Федерації в 2004 р
Надходження частини єдиного соціального податку
Єдиний податок при упрошенной системі оподаткування
Єдиний податок на поставлений дохід
0,6%

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Доходи Фонду соціального страхування Російської Федерації.

 1. Контрольні питання
   Вкажіть фінансові механізми, що відповідають двом моделям соціального захисту. Що таке соціальне страхування? Перерахуйте принципи соціального страхування. Перерахуйте, які державні позабюджетні фонди функціонують в даний час в Російській Федерації? Які правові акти регулюють діяльність державних позабюджетних фондів в Російській Федерації? Назвіть основні види
 2. Надходження єдиного соціального податку
   займають найбільшу питому вагу в доходах Фонду соціального страхування Російської Федерації. Порядок розрахунку сум єдиного соціального податку, що зараховується до цього Фонду, в цілому аналогічний порядку, що застосовується для Пенсійного фонду Російської Федерації. Ставки єдиного соціального податку, що зараховується до Фонду соціального страхування (ст. 241 НК РФ), так само, як і для інших позабюджетних фондів,
 3. Завдання для самостійної роботи
   1. На основі правових актів Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації наведіть приклади соціальних виплат, що належать до соціального страхування та соціальної допомоги. Намалюйте схему розподілу сум єдиного соціального податку між федеральним бюджетом і державними соціальними позабюджетними фондами. Покажіть алгоритм дій організації-страхувальника при виплаті посібників з
 4. Сутність Фонду обов'язкового медичного страхування
   Медичне страхування в Російській Федерації здійснюється в обов'язковій і добровільній формах. Обов'язкове медичне страхування виступає як складова частина державної соціальної підтримки населення. Фонд обов'язкового медичного страхування є самостійним державним некомерційним фінансово-кредитною установою, що здійснює свою діяльність на правах
 5. 15.4. Фонд соціального страхування Російської Федерації, його значення
   Фонд соціального страхування Російської Федерації - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і призначений для реалізації прав громадян на соціальне забезпечення за хвороби, інвалідності, у разі втрати годувальника, народження і виховання дітей (ст. 143 БК РФ). Слід підкреслити, що за рахунок коштів даного фонду фінансується тільки частина ризиків державного соціального
 6. 5.2. Фонд державного соціального страхування
   Фонд державного соціального страхування (ФСС) - централізований фонд грошових ресурсів загальнодержавного призначення, створений з метою забезпечення державними гарантіями в системі соціального страхування. Кошти фонду спрямовуються на: -виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею віку
 7. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
   є державним некомерційним установою. Основними із а д а ч а м і Федерального фонду обов'язкового медичного страхування є: фінансове забезпечення встановлених законодавством прав громадян на медичну допомогу за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування, забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування і створення умов
 8. Основні джерела формування коштів Фонду державного соціального страхування
   До основних джерел формування коштів Фонду державного соціального страхування відносяться: кошти, акумульовані за допомогою внесення єдиного соціального податку; кошти федерального бюджету; кошти, виручені системою соціального страхування від реалізації путівок до санаторіїв та будинків відпочинку; інші надходження і внески.
 9. Надходження єдиного соціального податку
   є основним видом доходів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування (наприклад, у 2004 р - 96,8% загальної суми доходів). Порядок розрахунку сум єдиного соціального податку, що зараховується до Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування, аналогічний порядку, що застосовується для Пенсійного фонду Російської Федерації. З 2005 р основна ставка єдиного соціального податку,
 10. Доходи і витрати територіальних фондів обов'язкового медичного страхування.
   Доходи територіальних фондів формуються за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку (основна ставка податку з 2005 р змінена з 3,4% до 2%); відрахування від єдиного податку за спеціальними режимами оподаткування; надходжень з територіальних бюджетів як страхових внесків за непрацююче населення; доходів від розміщення тимчасово вільних грошових коштів і нормованого
 11. Надходження єдиного соціального податку.
   Суми єдиного соціального податку, що надходять з коштів федерального бюджету на виплату базової частини трудових пенсій, складають більше 43% у загальному обсязі доходів Пенсійного фонду Російської Федерації. Порядок розрахунку цього податку загальний для всіх позабюджетних фондов1. Сума єдиного соціального податку, що підлягає сплаті до федерального бюджету, зменшується платниками податків на суму нарахованих