« Попередня Наступна »

Доходи, отримані від розміщення сум страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії

 Порядок розміщення обов'язкових пенсійних накопичень встановлюється Федеральним законом від 24.07.2002 № 111-ФЗ «Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації», який визначає перелік активів, дозволених для розміщення пенсійних накопичень.
 До їх числа віднесені державні федеральні цінні папери, і суб'єктів Федерації, корпоративні облігації та акції російських емітентів, іпотечні цінні папери, рублеві депозити, грошові кошти, в тому числі іноземна валюта, на рахунках у кредитних організаціях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Доходи, отримані від розміщення сум страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії.

 1. 7.2. Пенсійний фонд Російської Федерації
   Пенсійний фонд Російської Федерації - це централізований фонд держави, що забезпечує формування та розподіл фінансових ресурсів в цілях пенсійного забезпечення громадян Російської Федерації. Пенсійний фонд Російської Федерації - один з найбільших і найбільш значущих соціальних інститутів Росії. Обсяг одержуваних Пенсійним фондом Російської Федерації доходів і виконуваних ним
 2. Порядок заповнення декларації по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування для осіб, які виробляють виплати фізіческімліцам
   У розділі 1 декларації страхувальником повинна бути відображена інформація про обчислених їм за кожен місяць останнього кварталу розрахункового періоду суми страхових внесків, що підлягають сплаті до Пенсійного фонду Російської Федерації на страхову й накопичувальну частини трудової пенсії. Таблиця 3.15 - Порядок заповнення Розділу 1 «Платежі по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування,
 3. Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування.
   Основним джерелом формування доходів Пенсійного фонду Російської Федерації є обов'язкові страхові внески роботодавців та осіб, що займаються індивідуальним підприємництвом. У 2004 р на їхню частку припадає більше 45% загального обсягу доходів, у тому числі 38% складають страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування на виплату страхової частини трудової пенсії, 7,7% - на виплату
 4. 29. Пенсійний фонд.
   Пенсійний фонд РФ утворений відповідно до Постанови Верховної Ради РРФСР від 22 грудня 1990 як самостійна фінансово-кредитна установа і введений в дію з 1 січня 1992 постановою Верховної Ради РФ № 2122-1 від 27 грудня 1991 року. ПФР та його територіальні органи діють на підставі Федерального закону «Про управління коштами державного
 5. 15.3. Пенсійний фонд Російської Федерації, особливості його функціонування
   Пенсійний фонд Російської Федерації - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету, призначений для фінансового забезпечення захисту громадян від особливого виду соціального ризику - втрати заробітку (або іншого постійного доходу) внаслідок втрати працездатності при настанні старості, інвалідності; для непрацездатних членів сім'ї - смерть годувальника; для окремих категорій
 6. Розрахунок сум оподатковуваного доходу з початку року і внесків до ПФР
   Для правильного розрахунку внеску в ПФР необхідно було знати суму Оподатковуваного заробітку, доходу з початку року, а також право Роботодавця на використання регресивної шкали розрахунку. Існує можливість ручного введення сум нарахованих страхових внесків на страхову й накопичувальну частини (відразу при додаванні форми СЗВ-4 конкретному застрахованій особі), Розрахунок внесків використовується, Ж якщо
 7. 2. Пенсійний фонд РФ: джерела утворення і витрачання
   Згідно з пунктом 1 Положення про Пенсійний фонд Російської Федерації, затвердженого постановою Верховної Ради Російської Федерації від 27.12.1991 р № 2122-1, Пенсійний фонд Російської Федерації є самостійним фінансово-кредитною учрежденіемі створений з метою державного управління фінансаміпенсіонного забезпечення в Російській Федерації. Пенсійний фонд Російської Федерації
 8. Резерви страхові
   Фонди, утворені страховими організаціями, для забезпечення гарантій виплат страхового відшкодування і страхових сум. До Р. с. відносяться, наприклад, резерви внесків по страхуванню життя і пенсій, різні запасні фонди, фонди майбутніх платежів і неоплачених збитків, резерви на сталися, але не заявлені збитки і
 9. 43. Пенсійний фонд РФ, напрями використання коштів фонду.
   Введено в дію з 1 січня 1992р. Постановою ЗС РФ від 27.12.1991г. ПФ РФ створено з метою державного управління фінансами пенсійного забезпечення в РФ і є самостійним фінансово-кредитною установою, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства РФ і Положенням про ПФ РФ. Кошти Пенсійного фонду формуються за Положенням про Пенсійний фонд РФ за рахунок
 10. 43. Пенсійний фонд РФ, напрями використання коштів фонду.
   Введено в дію з 1 січня 1992р. Постановою ЗС РФ від 27.12.1991г. ПФ РФ створено з метою державного управління фінансами пенсійного забезпечення в РФ і є самостійним фінансово-кредитною установою, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства РФ і Положенням про ПФ РФ. Кошти Пенсійного фонду формуються за Положенням про Пенсійний фонд РФ за рахунок
 11. 4.1.1. Організаційно-економічні основи пенсійного забезпечення
   Одним з елементів соціального забезпечення є забезпечення громадян пенсіями. Пенсійна система Росії є складовою частиною державного соціального забезпечення. Пенсійне забезпечення базується на загальнонаціональному законодавстві: «Про державне пенсійне забезпечення в РФ», «Про обов'язкове пенсійне страхування в РФ» від 15.12.2001 р №, «Про трудові пенсії в РФ» від
 12. Страхові резерви
   - Резерви страхових організацій, створювані за рахунок отриманих страхових внесків для майбутніх страхових виплат по проведеним видам
 13. Облік доходів та обчислення ЕСН і страхових внесків до ПФР
   Облік доходів, отриманих працівниками організацій, ведеться в оборотному регістрі накопичень. Оскільки платником єдиного соціального податку (ЄСП) є організації будь-яких форм власності (включаючи підприємців без утворення юридичної особи), є роботодавцями, то розрахунок сум ЕСН і внесків на обов'язкове пенсійне страхування винесений в окремий документ «Розрахунок ЕСН».
 14. Страхові резерви
   спеціальні фонди, які утворюються із страхових внесків і витрачаються, в першу чергу, для здійснення страхових виплат страхувальникам. Формуються в залежності не від доходів, а від зобов'язань
 15. 5.2. Пенсійний фонд РФ
   Пенсійний фонд Російської Федерації (ПФР) - це централізований фонд держави, що забезпечує формування та розподіл фінансових ресурсів в цілях пенсійного забезпечення громадян у Російській Федерації. До функцій ПФР відносяться: акумулювання страхових внесків; фінансування витрат, передбачених законом про бюджет ПФР на відповідний фінансовий рік; організація роботи з
 16. Облік операцій зі страхування пайовиків
   КС, які уклали договори кредитного та ощадного страхування пайовиків, зобов'язані організувати облік страхових внесків і виплат. При цьому страхові внески повинні проводиться від імені та за рахунок пайовиків. В іншому випадку - якщо внески робляться від імені КС - ці внески будуть розглядатися як доходи пайовиків і підлягатимуть обкладенню прибутковим податком. Для обліку страхових внесків рекомендується
 17. Пенсійне обслуговування
   сьогодні спирається на два підходи. Перший реалізується у використанні щомісячних відрахувань як своєрідних страхових виплат до пенсійного фонду, а також прямій залежності розміру пенсій від величини відрахувань і трудового стажу. Другий у безпосередніх виплатах пенсій з бюджету в розмірі, відповідному прожитковому мінімуму (кожне покоління утримує своїх старих). Організація
 18. Визначення страхування
   Страхування - це економічні відносини по захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій). Це сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин між їх учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків
 19. Тема 17. Пенсійне страхування.
   Пенсійна система РФ- це сукупність створених державою правових, економічних та організаційних інститутів і норм, що мають на меті надання громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсій, складається з наступних частин: 1. Державне пенсійне забезпечення-частина пенсійної системи, що забезпечує за рахунок сум єдиного соціального податку надання базової частини трудових
 20. § 4. Обов'язкове пенсійне страхування
   Організаційні, правові та фінансові основи обов'язкового пенсійного страхування встановлені в нашій країні Федеральним законом від 15 грудня 2001 г. «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації», який вступив у дію з 20 грудня 2001 р.2 Зазначений Закон регулює правовідносини в системі обов'язкового пенсійного страхування, визначає правове становище суб'єктів