« Попередня Наступна »

Доходи від розміщення тимчасово вільних грошових коштів

 Відповідно до Положення про Фонд соціального страхування Російської Федерації тимчасово вільні грошові кошти Фонду можуть інвестуватися в банківські депозити і ліквідні цінні папери. У 2002 р затверджено порядок формування та розміщення резерву по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, згідно з яким кошти резерву розміщуються у високоліквідні державні цінні папери.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Доходи від розміщення тимчасово вільних грошових коштів.

 1. Міжбанківський кредит
   залучення та розміщення між банками тимчасово вільних
 2. Теорія вибору працівника
   Аналіз на основі кривих байдужості можна використовувати також і для вивчення вибору працівника між вільним часом і часом роботи (часом отримання доходу). У даному випадку в якості двох предметів, що дають задоволення або корисність (два «товару»), виступають вільний час і дохід. Люди отримують корисність від діяльності у вільний від роботи час (відпочинок, читання, гра в боулінг,
 3. 1.1. Планування доходів від кредитних операцій.
   Планування доходів від кредитних операцій має починатися з визначення обсягу кредитних вкладень, здійснюваних у планованому періоді, і застосовуваних процентних ставок за кредитними договорами. У оперативний фінансовий план на місяць повинні включатися кредити за укладеними кредитними договорами, а також ті, за якими на основі графіків прийнято рішення кредитного комітету про видачу протягом
 4. Бюджетна пряма для працівника
   У працівника є певна кількість годин, які від може розподілити між вільним часом і часом отримання доходу. Бюджетна пряма (НД на рис. П-14) показує норму, за якою він може пожертвувати часом відпочинку заради доходу. Нахил бюджетної прямої являє собою заробітну плату: 1:00 скорочення часу відпочинку збільшує дохід на величину годинного заробітку. На
 5. Кредитна функція.
   У загальному вигляді слід мати на увазі, що комерційні банки виступають у ролі посередників між економічними суб'єктами (домогосподарства, підприємства, урядові установи), тимчасово володіють вільними грошовими ресурсами, і тими учасниками економічних взаємин, які тимчасово потребують додаткового капіталу. Власники вільних капіталів залучаються наявністю зручних
 6. Доходи і витрати Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.
   Дохідна частина Федерального фонду обов'язкового медичного страхування з 2001 р формується за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку; відрахувань від єдиного податку при спрощеній системі оподаткування; відрахувань від сільгоспподатку; відрахувань від єдиного податку на поставлений дохід; доходів від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду та нормованого запасу; добровільних внесків
 7. Тема 8. Кредит: необхідність, сутність, функції, форми і закони
   Зміст теми. Необхідність і можливість кредиту. Структура кредиту, його елементи. Стадії руху кредиту. Функції кредиту. Закони та теорії кредиту. Класифікація кредиту: за характером вартості, видам кредиторів, видами позичальників, за цільовим направленням. Особливості банківського, комерційного, державного, міжнародного та споживчого кредиту. Межі застосування кредиту. Кредит -
 8. Інші засоби.
   До їх числа відносяться доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, штрафні санкції та пені, інші надходження, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб. Так, ст. 29 Федерального закону від 15.12.2001 № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» визначено, що громадяни Російської Федерації має право добровільно вступити в правовідносини з обов'язкового
 9. Стаття 37. Вкладники банку
   Вкладниками банку можуть бути громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. Вкладники вільні у виборі банку для розміщення у внески належних їм грошових коштів і можуть мати вклади в одному або декількох банках. Вкладники можуть розпоряджатися вкладами, одержувати по вкладах доход, здійснювати безготівкові розрахунки відповідно до
 10. 1.15.1. Принципи управління грошовими потоками підприємства
   1. Принцип інформативної вірогідності (актуальна необхідність створення інформаційної бази; міжнародні стандарти розробляються з 1971 року і далекі від завершення; ф.4 річного бухгалтерського звіту підприємства). 2. Принцип забезпечення збалансованості (за видами, обсягами, тимчасових інтервалах, т. Е. Пов'язаний з оптимізацією грошових потоків підприємства). 3. Принцип забезпечення ефективності
 11. 64. АУДИТ Федеральний фонд обов'язкового медичного СТРАХУВАННЯ
   Фонд обов'язкового медичного страхування реалізує державну політику у сфері обов'язкового медичного страхування громадян і є самостійним державним некомерційним фінансово-кредитною установою, керуючись у своїй діяльності статутом федерального фонду обов'язкового медичного страхування (затв. Постановою уряду РФ від 29.07.1998 р №857. Функції
 12. Територіальний державний позабюджетний фонд
   фонд грошових коштів, утворений поза бюджетів суб'єктів Російської Федерації і призначений для реалізації окремих іконстітуціонних прав громадян (зокрема, на охорону здоров'я та: фмедіцінскую допомога) (ст. 13 БК РФ). V Доходи територіальних фондів обов'язкового медичного страхування формуються за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку, відрахувань від податків за спеціальними
 13. 2.1. Природні чинники
   Поняття "фактор розміщення" ввів у науковий обіг німецький економіст Альфред Вебер (1909 г.). Чинниками розміщення прийнято вважати сукупність умов для найбільш раціонального вибору місця розміщення господарського об'єкта, групи об'єктів, галузі. Просторова орієнтація галузей і виробництв складається під сукупним впливом різних факторів і відрізняється великою різноманітністю
 14. Позичковий фонд
   - Частина централізованого грошового фонду, ставлення, пов'язане з формуванням і використанням на умовах повернення тимчасово вільних грошових