« Попередня Наступна »

Ефективність управління державним і муніціпальнимдолгом

 - Ступінь досягнення основних параметрів боргу (його вели- іни, структури, вартості обслуговування і ін.) І здатність ор- Анів державної влади та місцевого самоврядування
утримувати їх на рівні, максимально сприятливому для формування макроекономічних умов, що стимулюють прискорений розвиток країни і зростання добробуту її громадян
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Ефективність управління державним і муніціпальнимдолгом

 1. ЗМІСТ.
   Введення 4 Глава I. Державна власність і державний сектор як інструменти регулювання ринкової економіки 17 Економічний зміст державної власності ... 17 Об'єктивні кордону і роль державної власності в економічному розвитку 30 Державний сектор як фактор стійкого і безпечного розвитку 44 Глава II. Державне підприємництво в
 2. Управління державним і муніципальним боргом
   - Сукупність заходів з регулювання його обсягу і структури, визначенню Умов та здійсненню нових запозичень, регулювання данки запозичень, управління проблемними боргами, обслуговування і погашення боргу, надання державних і іуніціпальньїх гарантій, контролю за ефективним використанням 1 даємо запозичених коштів.
 3. Державний контроль
   здійснюють органи державної влади і управління та адміністративні органи. В умовах демократичного суспільства та ринкової економіки державний контроль являє собою засновану на нормах права систему органів по перевірці розподілу і використання грошових фондів держави, контролю за охороною державної власності, цільовим, ефективному і економному використанню
 4. 7.3. Управління державним кредитом і боргом 7.3.1. Управління державним кредитом
   Під управлінням державним кредитом розуміється формування одного з напрямків фінансової політики держави, пов'язаної з його діяльністю в якості позичальника, кредитора і гаранта. Управління державним кредитом знаходиться в руках органів влади і управління державою, які визначають загальний обсяг бюджетного дефіциту, обсяг позик, основні напрямки та цілі впливу на
 5. Питання для самоперевірки
   Що розуміється під інститутами державного управління? Що таке адміністративна реформа? Назвіть основні органи виконавчої влади Російської Федерації та їх функції. Які основні критерії ефективності державного управління? Що таке принцип прямої демократії? У чому переваги саморегулюючим економічної
 6. Сутність управління державним кредитом
   Під управлінням державним кредитом розуміється формування одного з напрямків фінансової політики держави, пов'язаної з його діяльністю в якості кредитора, позичальника та гаранта. Управління державним кредитом - діяльність держави з підготовки до випуску і розміщення боргових зобов'язань, регулювання ринку державних цінних паперів, обслуговування і погашення
 7. ТЕРМІНИ
   Активи громадського сектору управління (сектору державного управління) Баланс активів і пасивів громадського сектору управління (сектору державного управління) Валовий наявний дохід громадського сектору управління Зовнішні ефекти Державний бюджет Заощадження суспільного сектора економіки Чисте кредитування громадського
 8. Тема 26. Управління фінансами
   Сутність і методи управління фінансами. Система державних органів управління фінансами та їх функції. Проблеми управління державними фінансами в сучасних
 9. 11. Органи управління фінансами
   Загальне управління фінансами в РФ покладено на Державну Думу, апарат Президента. Управління фінансами на підприємствах здійснюють фінансові відділи служби підприємств. Сферою страхових відносин управляють спеціальні страхові структури. Всю роботу з управління державними фінансами здійснюють Міністерство фінансів Державна податкова служба. Структурні підрозділи: 1)
 10. Контрольні питання і завдання.
   Які функції державної цивільної служби в Російській Федерації? У чому полягає взаємозв'язок принципів функциониро вання державної цивільної та муніципальної служби? Як, по-вашому, регіональне законодавство має розвивати норми федерального законодавства в частині рефор мування державної цивільної служби? Які висновки про ефективність роботи державних
 11. Управління державним кредитом
   Під управлінням державним кредитом розуміється формування одного з напрямків фінансової політики держави, пов'язаної з його діяльністю в якості позичальника, кредитора і гаранта. Управління державним кредитом один з напрямків фінансової політики, знаходиться в руках органів влади і управління державою. Саме вони визначають загальний обсяг бюджетного дефіциту і
 12. Державне споживання
   частина валового національного продукту, що витрачається на утримання державного апарату, органів державного управління, на здійснення функцій держави. Включає витрати на оплату державних замовлень, державних закупівель, утримання державних
 13. Оцінка ефективності управління.
   Ефективність управління дочірньої організації визначається за двома напрямками: через оцінку якості управління персоналом та оцінку ефективності управління дочірніми організаціями в холдингу. Ефективність системи управління персоналом в кожної дочірньої організації ми можемо оцінити, розглядаючи, з одного боку, показники, що характеризують структуру і рух кадрів, з іншого боку -
 14. 1. Управління державним майном
   Найпершим напрямком оздоровлення системи державного управління представляється наведення ладу в системі управління державою своїм
 15. Сутність і структура державних фінансів
   Державні фінанси - це важлива сфера фінансових відносин, що функціонують на рівні держави і пов'язаних, в основному, з процесом перерозподілу національного доходу для виконання економічної, соціальної та політичної функцій держави. За економічною сутністю державні фінанси являють собою грошові відносини, суб'єктами яких виступають держава,
 16. ГЛАВА V. УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА державнихпідприємств.
   Підвищення ефективності управління державною власністю залежить не тільки від того, наскільки правильно визначені межі державної власності і обрані ті чи інші методи управління нею. У не меншому ступені ефективність функціонування підприємств, створених на базі державної власності, залежить від того, наскільки працівники цих підприємств зацікавлені в