ЗМІСТ:
А. І. Добринін, Л. С. Тарасевич. Економічна теорія Под ред. А. І. Добриніна, Л. С. Тарасевича, 3-е изд. - СПб .: Изд. СПбГУЕФ, Вид. «Пітер», 2004. - 544 с., 2 004
Повний курс обший економічної теорії за програмою економічних вузів і факультетів. У підручнику викладаються закономірності та фактори економічного зростання на мікро-, макро- і мегарівня в умовах виробництва, відтворення і «довгої хвилі». Виклад економічних положень і проблем ведеться з урахуванням поглядів і позицій видних зарубіжних економістів, а також вітчизняних вчених.
Глава 1. ПРЕДМЕТ загальної економічної теорії
Глава 2. ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Глава 3. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА.
ГРОМАДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ВИХІДНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Глава 4. ВЛАСНІСТЬ І МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Глава 5. ОСНОВНІ РИСИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
Глава 6. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
Глава 7. досконалого і недосконалого РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ. МЕХАНІЗМФУНКЦІОНІРОВАНІЯ РИНКУ
Глава 8. саморегулювання ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ І забезпечення ринкової рівноваги
МІКРОЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНЕ ПОВЕДІНКА ВИРОБНИКІВ
Глава 9. фірма в системі ринкових ВІДНОСИН. ТЕОРІЯ ФІРМИ
ГЛАВА 10. ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КАПІТАЛУ
Глава 11. теорія витрат. ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ
ГЛАВА 12. ТЕОРІЯ ПРИБУТКУ. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА, ЕКОНОМІЧНА ПРИБУТОК, ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДОХІД, ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ГЛАВА 13. АГРАРНО-ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
ГЛАВА 14. теорії ренти
Глава 15. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
МАКРОЕКОНОМІКА. ЗАКОНОМЕРНОСТІФУНКЦІОНІРОВАНІЯ НАЦІОНАЛЬНОЙЕКОНОМІКІ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Глава 16. ЦІЛІ І ІНСТРУМЕНТИМАКРОЕКОНОМІЧЕСКОЙ ПОЛІТИКИ
Глава 17. накопичення, споживання, ЗАОЩАДЖЕННЯ. ВПЛИВ НА ОБСЯГ валового національного продукту
Глава 18. Економічний ріст УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Глава 19. циклічність розвиткуекономіки та економічної кризи. Короткострокові і середньострокові рівноваги в економіці. ТЕОРІЯ КРИЗ
Глава 20. ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. ТРУД, зайнятість, безробіття
Глава 21. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Ринок позикових капіталів І ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Глава 22. ІНФЛЯЦІЯ І антиінфляційного регулювання
Глава 23. ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА
Глава 24. ДЕРЖАВНЕ макрорегулювання змішаної економіки. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ УРЯДУ
Глава 25. Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
VI ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ світогосподарських зв'язків. Мегаекономіка.
Глава 26. світове господарство і динаміка ЙОГО ЕВОЛЮЦІЇ. Інтеграційні процеси У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Глава 27. МІЖНАРОДНА валютно-фінансової системи
ГЛОСАРІЙ

Книги та підручники з дисципліни Економічна теорія:

 1. Водолазький А. А .. Почала еконофізікі і кількісна визначеність перших економічних законів. - Новочеркаськ: "НОК", 2 013. - 227 с. - 2013 рік
 2. А. В. Бурков. Економічна система XXI століття: нові підходи до управління підприємствами, галузями, комплексами / [А. В. Бурков та ін.]: Під ред. А. В. Буркова. - Йошкар-Ола: Колоквіум, 2012. - 186 с. - 2012 рік
 3. Рудак А. А. та ін .. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Економічна теорія». МІНСЬК 2010 - 2010 рік
 4. Бутень В. Є., Федосенко В. Н .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРАКТИКУМ для студентів неекономічних спеціальностей. Мінськ -2010 - 2010 рік
 5. Арутюнова Г. І .. Комплекс Інтернет - завдань по економічній теорії: навчально-методичний посібник / Г. І. Арутюнова, І. В. Кірова, Т. Л. Попова; МАДІ. - М., 2 010. - 118 с. - 2010 рік
 6. В. В. Бічанін [и др.]. Економічна теорія: Навчальний метод. комплекс для студентів неекономічних спеціальностей / В. В. Бічанін [и др.] ;; під заг. ред. В. В. Бічаніна. - Новополоцьк: ПГУ, 2010. - 312 с. - 2010 рік
 7. Акулов В. Б., Акулова О. В .. Економічна теорія, 2010 - 2010 рік
 8. Амосов А. І .. Наслідки сверхускоренной еволюції економіки і суспільства в останні століття: Закономірності соціального і економічного розвитку. - М .: Издательство ЛКИ, 2009. - 312с. - 2009 рік
 9. Гукасьян Г. М., Нінціева Г. В .. Історія економічних вчень. - СПб .: Питер, +2008. - 176 с .: ил. - 2008
 10. Абдурахманов К.X .. Економічна теорія 2008 - 2008 рік
 11. Бродська Т. Г .. Економічна теорія: Учеб. посібник - М. РІОР, 2008. 208 с. - 2008
 12. Алибекова Саодат Лапасовна, Тураєв Баходір Хотамовіч. Економічна теорія. Навчальний посібник. - 2008 - 2008 рік
 13. Р. Строуп, Дж. Гвартни. Азбука економіки - 2007
 14. С.І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк. Курс економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 331 с. - 2007
 15. Борисов І. А .. Економічна теорія: навчальний посібник. - Єкатеринбург: Уральський Державний Економічний Університет, 2007, 186 с. - 2007
 16. І. В. Новікова, Г. А. Прімаченок, В. А. Воробйов. Економічна теорія: Учеб. посібник / І. В. Новикова, Г. А. Прімаченок, В. А. Воробйов та ін .; Под ред. І. В. Новіков виття. - Мн .: БГЕУ, 2006. - 543 с. - 2006 рік
 17. Брезгін В. С .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Навчально-методичні матеріали. Чита 2006 - 2006 рік
 18. САВЧЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Санкт-Петербург - 2005 - 2005 рік
 19. Н. І. Базилев, С. П. Гурко. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів Н. І. Базилев, С. П. Гурко, М. Н. Базильова та ін .; Под ред. Н. І. Базильова, С. П. Гурко. - 4-е вид., Стереотип. - Мн .: Книжковий Будинок; Екоперспектіва, 2005.- 637 с. - 2005 р
 20. Бондар Л. В., Братухін В. Н., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К .. Економічна теорія (в питаннях і відповідях) / Автори Бондар Л. В., Братухін В. Н ., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К. Посібник для підготовки до державного екзамену.- Мн .: Приватний інститут управління та підприємництва, 2005 - 2005 рік