ЗМІСТ:
Алибекова Саодат Лапасовна, Тураєв Баходір Хотамовіч. Економічна теорія. Навчальний посібник. - 2008, 2 008
 У навчальному посібнику розкрито найважливіші закономірності розвитку і функціонування економіки, економічної системи, ринку та ринкових відносин. Викладається досягнення економічної теорії і практики світової цивілізації, і ті процеси і явища, які відбуваються в вітчизняної економіки. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямами бакалаврату 300000- «Гуманітарні науки, бізнес і права», а також для викладачів ВУЗів, слухачів бізнес-шкіл, і коледжів.
ГЛАВА I. Економічна теорія як наука
 Глава II. Загальні основи суспільно - економічних систем різних суспільств.
ГЛАВА III. Відносини власності, власність і право власності, а також суспільно - історичні економічні системи.
ГЛАВА IV. Розвиток товарно-грошових відносин - основа функціонування ринкової економіки.
ГЛАВА V. Перехід до ринкової економіки та його особливості в Узбекистані.
 ГЛАВА VI. Ринковий механізм і його складові.
ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький капітал.
 ГЛАВА VIII. Заробітна плата, витрати виробництва і прибуток підприємства.
 ГЛАВА IX. Аграрні відносини і агробізнес.
 ГЛАВА X. Національна економіка та її макроекономічні параметри.
ГЛАВА XI. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Споживання, заощадження та інвестиції.
ГЛАВА XII. Суспільне відтворення та економічне зростання.
ГЛАВА XIII. Ринок праці, зайнятість і безробіття.
ГЛАВА XIV. Фінансова система і фінансова політика.
ГЛАВА XV. Грошово - кредитна система. Банки та їх роль в ринковій економіці.
ГЛАВА XVI. Доходи населення і соціальна політика держави.
ГЛАВА XVII. Світове господарство і його еволюція.
ГЛАВА XVIII. Глобальні проблеми сучасності

Книги та підручники з дисципліни Економічна теорія:

 1. Водолазький А. А .. Почала еконофізікі і кількісна визначеність перших економічних законів. - Новочеркаськ: "НОК", 2 013. - 227 с. - 2013 рік
 2. А. В. Бурков. Економічна система XXI століття: нові підходи до управління підприємствами, галузями, комплексами / [А. В. Бурков та ін.]: Під ред. А. В. Буркова. - Йошкар-Ола: Колоквіум, 2012. - 186 с. - 2012 рік
 3. Рудак А. А. та ін .. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Економічна теорія». МІНСЬК 2010 - 2010 рік
 4. Бутень В. Є., Федосенко В. Н .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРАКТИКУМ для студентів неекономічних спеціальностей. Мінськ -2010 - 2010 рік
 5. Арутюнова Г. І .. Комплекс Інтернет - завдань по економічній теорії: навчально-методичний посібник / Г. І. Арутюнова, І. В. Кірова, Т. Л. Попова; МАДІ. - М., 2 010. - 118 с. - 2010 рік
 6. В. В. Бічанін [и др.]. Економічна теорія: Навчальний метод. комплекс для студентів неекономічних спеціальностей / В. В. Бічанін [и др.] ;; під заг. ред. В. В. Бічаніна. - Новополоцьк: ПГУ, 2010. - 312 с. - 2010 рік
 7. Акулов В. Б., Акулова О. В .. Економічна теорія, 2010 - 2010 рік
 8. Амосов А. І .. Наслідки сверхускоренной еволюції економіки і суспільства в останні століття: Закономірності соціального і економічного розвитку. - М .: Издательство ЛКИ, 2009. - 312с. - 2009 рік
 9. Гукасьян Г. М., Нінціева Г. В .. Історія економічних вчень. - СПб .: Питер, +2008. - 176 с .: ил. - 2008
 10. Абдурахманов К.X .. Економічна теорія 2008 - 2008 рік
 11. Бродська Т. Г .. Економічна теорія: Учеб. посібник - М. РІОР, 2008. 208 с. - 2008
 12. Р. Строуп, Дж. Гвартни. Азбука економіки - 2007
 13. С.І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк. Курс економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 331 с. - 2007
 14. Борисов І. А .. Економічна теорія: навчальний посібник. - Єкатеринбург: Уральський Державний Економічний Університет, 2007, 186 с. - 2007
 15. І. В. Новікова, Г. А. Прімаченок, В. А. Воробйов. Економічна теорія: Учеб. посібник / І. В. Новикова, Г. А. Прімаченок, В. А. Воробйов та ін .; Под ред. І. В. Новіков виття. - Мн .: БГЕУ, 2006. - 543 с. - 2006 рік
 16. Брезгін В. С .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Навчально-методичні матеріали. Чита 2006 - 2006 рік
 17. САВЧЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Санкт-Петербург - 2005 - 2005 рік
 18. Н. І. Базилев, С. П. Гурко. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів Н. І. Базилев, С. П. Гурко, М. Н. Базильова та ін .; Под ред. Н. І. Базильова, С. П. Гурко. - 4-е вид., Стереотип. - Мн .: Книжковий Будинок; Екоперспектіва, 2005.- 637 с. - 2005 р
 19. Бондар Л. В., Братухін В. Н., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К .. Економічна теорія (в питаннях і відповідях) / Автори Бондар Л. В., Братухін В. Н ., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К. Посібник для підготовки до державного екзамену.- Мн .: Приватний інститут управління та підприємництва, 2005 - 2005 рік
 20. Н. Н. Архіпец. Економічна теорія: навчально-методичний комплекс в 2 частинах. Частина 1 «Економічна теорія» Упоряд. Н. Н. Архіпец;. Мн .: КІІ, +2005. - 201 с. - 2005 р