Економіка галузі

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗІ

П. В. Савченко, І. А. Погосов, Є. Н. Жильцов Економіка громадського сектору: Підручник / Под ред. П. В. Савченко, І. А. Погосова, Е. Н. Жильцова. - М .: ИНФРА-М, 2 010. - 763 с. +2010
У підручнику дається цілісна характеристика економіки громадського сектору як системи соціально-економічних відносин з акцентом на відтворення людини як суб'єкта економіки і суспільства. Особливе місце відводиться соціальному потенціалу громадського сектору Росії. Докладно розглядаються відносини з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільних благ; формування і розподіл бюджетних коштів на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях; особливості зайнятості та мотивацій працівників у громадському секторі. Розкрито функції та сфери компетенції основних інституційних одиниць громадського сектора - органів державного і муніципального управління, некомерційних організацій, у тому числі міжнародних. Показано особливості розвитку і функціонування громадського сектору в різних типах країн - у країнах з розвиненою ринковою економікою, у що розвиваються і в постсоціалістичних країнах. Для магістрів економічних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів, науковців.