Економіка підприємств

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

А. Голощапов і А. Івлєв Адміністративне та податкове законодавство в галузі інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу +2010
Даний матеріал опубліковано за підтримки Європейського союзу. Зміст публікації є предметом відповідальності авторів і не відображає точку зору Європейського союзу.
Бунеева Р. І. Теоретичні аспекти розвитку некомерційних організацій (на прикладі організацій споживчої кооперації): Монографія / Р. І. Бунеева. - М .: Изд-во ЕФ МГУ, 2010- 103 с. +2010
равлением некомерційних організацій, особливостями здійснення економічної діяльності розглянутої на прикладі організацій споживчої кооперації. Рекомендується для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.
МАЛАХОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ФРАНЧАЙЗИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА +2008

Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством
(підприємництво). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Олена Душенькіна Економіка підприємства. Шпаргалки. М .: Ексмо ,. - 32 с. +2008

Інформативні відповіді на всі питання курсу «Економіка підприємства» відповідно до Державного стандарту.

Є. В. Гражданкіна1 ЕКОНОМІКА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА, 2008 +2008
Провідною ланкою економіки, її основою є підприємства, які виробляють продукцію та послуги, зосереджують у своїй власності більшу частину суспільного капіталу, визначають ділову активність економіки, забезпечують зайнятість населення, формують бюджет країни.
Чайникова Л. Н. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник / Л. Н. Чайникова, В. Н. Чайників. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 192 с. +2007
Розкрито теоретичні основи конкурентоспроможності, де "конкуренція" визначена як рушійна сила розвитку господарюючого суб'єкта. Розглянуто методику оцінки конкурен-тоспроможності об'єктів ринку. Особлива увага в роботі приділено питанню формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. Логічним продовженням даного питання є глава, присвячена реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Тюрнкова Марія Михайлівна Розробка методики оцінки і формування організаційної культури комерційного підприємства +2007

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним
господарством: підприємництво

Бондарець А. В., Скосирева Н. П. ЕКОНОМІКА організації (підприємства): Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 214 с. +2006
Послідовно викладаються основні поняття економіки організації, а також економічні процеси, що відбуваються на сучасних підприємствах. Розглядаються проблеми функціонування підприємств в перехідний період ринкової економіки та основні постулати розвитку підприємств. Призначено для студентів напряму «Економіка», а також для студентів інших напрямів та спеціальностей, для яких дисципліна «Економіка організацій» є профілюючою. Іл. 26. Табл. 13. Бібліогр .: 36 назв. Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Волгоградського державного технічного університету
ДЕМЧУК Ольга Миколаївна Вплив людського фактора на ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ +2005
Шевченко І. К. Організація підприємницької діяльності. Навчальний посібник Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 92 с. 2004
Посібник дає системне уявлення про основи організації підприємницької діяльності. У ньому висвітлено основні розділи підприємництва. Послідовно розглядаються сутність і методи підприємницької діяльності, підприємницька середу, типи підприємницьких структур, порядок їх реєстрації та ліцензування. Даються уявлення про підприємницької таємниці і підприємницький ризик, розкриваються методи відбору та прийняття підприємницьких рішень, а також етика та особисті якості учасників підприємницької діяльності. Книга написана у відповідності з програмою цієї дисципліни за економічними спеціальностями.
Призначено для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, економістів, менеджерів і всіх зацікавлених осіб.
1 2