« Попередня Наступна »

Еквівалентність простий облікової ставки та сгожной ставки річних відсотків

 При визначенні еквівалентних значень простою обліковою і складною ставок нарахування річних відсотків рівняння еквівалентності відповідно до формулами (2.22) і (2,54) буде мати вигляд
\ -nd | а
де nd = S / Kd - період нарахування облікової ставки; «. = Ь / Kt - період нарахування процентної ставки; КК (- тимчасові бази для нарахування відсотків за обліковою і процентною ставками, які можуть бути різними.

Звідси
Mi + kF *
(2.S1)
d = -
nd
або
'= 77--1 (2.83)
Щ-т-4
або
(2.84)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Еквівалентність простий облікової ставки та сгожной ставки річних відсотків.

 1. Еквівалентність простих і складних процентних ставок.
   Для визначення еквівалентних значень простих і складних процентних ставок складемо рівняння еквівалентності: (2.76) Р (] + Й- / Іір) = /> (1 + Іслг, де / - ставка простих відсотків; г'сл - ставка складних відсотків. Звідси знайдемо ставку простих відсотків, еквівалентну ставці складних відсотків: Ставка складних відсотків, еквівалентна простим, знаходиться за формулою {foto18} (2.78) З виразів (2.77) і
 2. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПРОСТИЙ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ І СКЛАДНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ РІЧНИХ ВІДСОТКІВ
   Якщо необхідно визначити еквівалентні значення простий облікової ставки і складною ефективної ставки річних відсотків, то складають наступне рівняння еквівалентності: де nd = d / Kd - період нарахування облікової ставки; raf = = д / К. - період нарахування простої процентної ставки; Kd; К. - тимчасові бази для нарахування відсотків за обліковою і процентною ставками, які можуть бути різними.
 3. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ процентних ставок
   4.3-1. Проста і складна ефективна процентні ставки Для визначення еквівалентних значень простих і ефективних складних процентних ставок складемо рівняння еквівалентності: S = Р (1 + пі) і S- Р (1 + ї) п. Звідси P (l + raXinp) = P (l + iM) ", (4.5) де іпр, ісл - ставки простих і складних ефективних відсотків відповідно. З рівняння (4.5) знайдемо ставку простих
 4. ФІНАНСОВА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ СТАВОК
   У фінансово-економічних розрахунках часто користуються еквівалентними ставками. Еквівалентними називаються ставки різного виду, застосування яких в однотипних за значенням операціях дає однакові фінансові результати. Наприклад, отримання рівних доходів від вкладу з нарахуванням відсотків за простою і номінальною ставками, від обліку векселів і депозитних операцій і т. Д. При знаходженні еквівалентних
 5. 2.4.2. Еквівалентність ставок різних видів
   При проведенні фінансово-економічних розрахунків часто користуються еквівалентними ставками, коли за заданим значенням ставки одного виду знаходять еквівалентне значення ставки іншого виду. Еквівалентними вважаються процентні ставки різного виду, застосування яких в однотипних за значенням операціях дає однакові фінансові результати. Наприклад, порівняння доходу, отриманого від вкладу з
 6. 2.5. ЛОХОЛНОСТЬ УАЕРЖАНІЯ КОМІСІЙНИХ
   Випадок 1. При видачі позички за простою ставкою відсотків строком на п років з суми позики утримуються комісійні. Якщо для розрахунку прибутковості такої операції використовується ставка простих відсотків, то рівняння еквівалентності матиме вигляд де АР - комісійні; г'е ін - ефективна ставка простих відсотків. Величина комісійних ДР = G - Р, де G - частка комісійних у розмірі позички. Звідси З
 7. Завдання для самоперевірки
   Вексель врахований за півроку до терміну його погашення за простою обліковою ставкою 5% річних. Визначте значення еквівалентної ставки простих відсотків. Кредит виданий на 2 роки за простою ставкою відсотків 6% річних. Визначте еквівалентну ставку складних відсотків. Вексель був врахований в банку за 100 днів до строку його погашення за простою ставкою 6% річних. Визначте значення еквівалентної ставки
 8. 1.1.3. Знаходження поточної вартості (дисконтованої) одноразового вкладення - (Present Value)
   Справжня (поточна) вартість PV грошей дорівнює сьогоднішньої вартості вкладення, яке ми отримаємо в майбутньому. Наприклад, знаючи, яку суму ви отримаєте через рік, можна сказати, якій сумі вона еквівалента сьогодні. Процес визначення PV називається дисконтуванням. При цьому розрахунок первісної вартості відрізняється в залежності від нарахування простих або складних відсотків. 1. Величина
 9. Еквівалентність простих процентних ставок r і d
   Принцип еквівалентності процентних ставок використовують при порівнянні умов угод, заміну одного виду ставок на інший, визначенні ефективності операцій і т. Д. Дві різні процентні ставки вважаються еквівалентними, якщо їх використання при однакових умовах угоди призводить до одного й того ж фінансового результату. Висновок формул еквівалентності базується на рівності множників
 10. Складна облікова ставка
   (17) Визначення процентної ставки і терміну проведення операції Величину облікової ставки d визначають за формулою:. (18) Термін операції в днях визначається як:.
 11. Дисконтування за простою обліковою ставкою.
   Річна облікова ставка знаходиться за формулою d = (2.52) 5-й 5-й де D - сума процентних грошей (дисконт); S ~ сума, яка повинна бути повернена; п = д / К - строк від дати обліку до дати погашення векселя, років; 8 - число днів від дати обліку до дати погашення векселя; К- тимчасова база (див. Разл. 2. и Л). Звідси D = S'n'd \ P = SD = SSnd = S (lnd), (2.53) де (1-я - d) - дисконтний множник. Слід
 12. Еквівалентність складних і безперервних ставок
   Ставка безперервних відсотків rc може бути приведена до ставкою складних відсотків rd і назад. Співвідношення еквівалентності мають такий вигляд:, (26).
 13. РОЗРАХУНКИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ
   Використовуючи співвідношення між сумою, яка має бути повернена, і сумою, одержуваної позичальником з урахуванням реальної прибутковості, маємо: Sr =, (3-18) 1 - п х dr де SpH dr- сума і облікова ставка, що забезпечують реальну прибутковість г операції обліку . Погашаемая сума в умовах інфляції може бути визначена за формулою (1.9). Підставляючи цей вираз в (3.18),
 14. 14.1 Математика фінансового менеджменту. Основні формули
   Для випадку простих ставок позичкового відсотка: colspan = 3> відносна величина ставки позичкового відсотка нарощена сума S сучасна величина P нарощеної суми період нарахування значення облікової ставки для випадку складних ставок позичкового відсотка:
 15. 1.1.1. Знаходження майбутньої вартості (нарощення) одноразового вкладення грошових коштів - (Future Value)
   1. Нарощення за простими відсоткових ставках (1.1) де FV - майбутня вартість (сума) РV - первісна вартість (сума); r - ставка річна процентна; n - кількість років. Нарахування відсотків (за ставкою r) відбувається на одну і ту ж первісну вартість (PV) кожний період часу. Тобто суми відсотків за періодами рівні між собою. Вважається, що інвестиція зроблена на
 16. ДОХІДНІСТЬ утримання комісійних
   Розглянемо кілька випадків розрахунку дохідності при утриманні банком комісійних. Випадок 1. Нехай при видачі позики за простою ставкою відсотків строком на п років з суми позики утримуються комісійні. Якщо для розрахунку прибутковості використовується ставка простих відсотків, то рівняння еквівалентності буде мати вигляд: Р (1 + п X inp) = (Р - ДР) (1 + п X пр), де ДР - збільшення початкової суми,