« Попередня Наступна »

4.3. Етапи і методи фінансового планування

 Фінансове планування охоплює ряд етапів: 1) аналіз виконання фінансового плану в попередніх і поточному планових періодах; 2) розрахунок планових показників; 3) складання фінансового плану як документа.
На першому етапі фінансового планування застосовується ме-тод економічного аналізу. Він дозволяє визначити ступінь виконання планових показників за минулий період шляхом порівняння їх з фактичними даними. При цьому наголос робиться на виявлення резервів збільшення доходів, визначення заходів щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, розрахунку очікуваного виконання плану.
В рамках фінансового планування застосовуються наступні види економічного аналізу:
горизонтальний аналіз, в ході якого порівнюються поточні показники плану з показниками за минулий період, а також планові показники з фактичними;
вертикальний аналіз, в результаті якого визначаються структура плану, частка окремих показників в підсумковому показу-теле та їх вплив на загальні результати;
трендовий аналіз, проведений з метою виявлення тенденцій зміни динаміки фінансових показників шляхом порівняння планових або звітних показників за ряд років (на основі ретроспективного аналізу можна прогнозувати фінансові показники на майбутнє);
факторний аналіз, який полягає у виявленні впливу окремих факторів на фінансові показники.
На даному етапі фінансового планування економічний аналіз дозволяє: виявити фактори та причини, що вплинули на виконання планових завдань у попередніх та поточному роках, а також резерви зростання фінансових ресурсів; обгрунтувати основні параметри фінансового плану; визначити недоліки в роботі органів управління фінансами в ході упорядкування та виконання фінансових планів, підготувати пропозиції щодо їх усунення.

На другому етапі фінансового планування здійснюється розрахунок планових показників - числових величин, що виражають конкретні завдання щодо формування та використання фінансових ресурсів. Діляться на затверджувані, т. Е. Обов'язкові для всіх, і розрахункові, використовувані для обгрунтування і ув'язки планових завдань.
Розрахунок показників базується на визначенні умов господарювання в планованому періоді і відповідних фінансових завдань; передбачає розробку кількох варіантів показників фінансового плану та вибір оптимального варіанту, коригування фінансових показників в ув'язці з показниками інших планів і прогнозів.
Реальність показників фінансових планів багато в чому залежить від вибору методів фінансового планування, їх поєднання з урахуванням специфіки кожного. Використання в процесі фінансового планування одночасно декількох методів пояснюється багатогранністю цього процесу, складністю вирішуваних завдань, залежністю його від характеру і способів розробки прогнозів соціально-економічного розвитку, бізнес-планів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.3. Етапи і методи фінансового планування

 1. 5. Етапи розробки цін на банківські послуги. Визначення цілей цінової політики
   Процес встановлення цін на банківські послуги включає в себе наступні послідовні етапи: визначення цілей цінової політики; аналіз попиту; оцінка витрат або аналіз процентних та непроцентних витрат; - Вибір методу визначення цін; формування загальної стратегії банківського
 2. Кредитування: всі етапи іпотечної угоди
   Які етапи необхідно пройти клієнту, котра купує квартиру по іпотеці? Шевчук Денис Олександрович докладно розповідає, як діяти на кожному з етапів, щоб угода пройшла максимально гладко. Також наводяться приклади кредитних програм деяких банків. Ми розглянемо тільки угоди з міським житлом, купуються на вторинному ринку, оскільки такі угоди найбільш поширені. У
 3. Контрольні питання
   Основні джерела фінансових ризиків у діяльності підприємства. Які етапи входять в процес управління ризиком? Які методи використовують для кількісної оцінки рівня ризику? Які способи страхування застосовуються для захисту від фінансових ризиків? Методи активного реагування, вживані в управлінні ризиком. Література [3; 10; 21;
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Основні об'єкти внутрішньофірмового фінансового пла- Етапи процесу фінансового планування на підприємстві. Методи розрахунку планового прибутку. Основні фінансові плани. Які розрахунки виконують у процесі фінансового планування? Література [4; 5; 7;
 5. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
   1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 6.  Глава I. Основні етапи становлення та розвитку міжнародних фінансових інститутів
   Глава I. Основні етапи становлення та розвитку міжнародних фінансових
 7. Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.
   Виникнення, етапи становлення економічної теорії. Основні школи. Визначення предмета економічної теорії різними школами. Структура сучасної економічної теорії. Функції економічної теорії. Методологія економічної теорії. Формально-логічні методи пізнання. Функціонально-кількісні залежності. Економіко-математичне
 8. 2.1.1. Етапи розробки стратегічних маркетингових планів
   Розробка стратегічних маркетингових планів на підприємстві включає чотири послідовні етапи (рис.2.3). Розглянемо їх. 1. Аналіз 2. Постановка 3. Підготовка 4. Розробка планів розвитку програми завдань і цілей стратегії зростання господарського підприємства підприємства контролю підприємства Рис.2.3. Етапи розробки стратегічних маркетингових
 9. Контрольні питання до 2 чолі
   Розкрийте поняття «стратегічний маркетинг» і «операційний маркетинг» Назвіть основні етапи стратегічного планування маркетингу. Назвіть основні елементи операційного маркетингу. Перерахуйте основні етапи стратегічного планування маркетингу. Розкрийте поняття «сегментування ринку». Назвіть основні ознаки, критерії та методи сегментування ринку. Що є об'єктом аналізу
 10. Контрольні питання до 1 главі
   Перерахуйте основні принципи маркетингової діяльності підприємства. Розкрийте поняття «управління маркетинговою діяльністю підприємства» Перерахуйте основні функції управління маркетингом. Назвіть основні відмінності відкритих і закритих систем управління. Поясніть, як Ви зрозуміли термін «економічна демократія». Розкрийте поняття «маркетингові дослідження». Визначте поняття і функції
 11. 2. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ управління кредитними ризиками
   Процес управління кредитним ризиком можна умовно розбити на три базові складові: Система управління кредитним портфелем і її складові; Система управління взаємовідносинами типу «банк - клієнт»; Система управлінського контролю за кредитним ризиком. У розгорнутому вигляді основні етапи процесу управління кредитним ризиком представ-лени на рис. 3. Перейдемо до докладного розгляду кожного з
 12. Глава І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОРМ ГРОШЕЙ
   Глава І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОРМ