« Попередня Наступна »

Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів:

 Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

Завдання політики формування власних фінансових ресурсів:
1. Максимізація прибутку підприємства з урахуванням припустимого рівня фінансового ризику;
2. Формування ефективної політики розподілу прибутку (дивідендна політика);
3. Додаткова емісія акцій або залучення додаткового пайового капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів:

 1. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
   1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 2. 2. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ управління кредитними ризиками
   Процес управління кредитним ризиком можна умовно розбити на три базові складові: Система управління кредитним портфелем і її складові; Система управління взаємовідносинами типу «банк - клієнт»; Система управлінського контролю за кредитним ризиком. У розгорнутому вигляді основні етапи процесу управління кредитним ризиком представ-лени на рис. 3. Перейдемо до докладного розгляду кожного з
 3. 5.3. Основні етапи формування політики управління оборотними активами підприємства
   Політика управління оборотними активами підприємства здійснюється за такими етапами: Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді; Визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства; Оптимізація обсягу оборотних активів; Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів; Забезпечення необхідної ліквідності
 4. Кредитування: всі етапи іпотечної угоди
   Які етапи необхідно пройти клієнту, котра купує квартиру по іпотеці? Шевчук Денис Олександрович докладно розповідає, як діяти на кожному з етапів, щоб угода пройшла максимально гладко. Також наводяться приклади кредитних програм деяких банків. Ми розглянемо тільки угоди з міським житлом, купуються на вторинному ринку, оскільки такі угоди найбільш поширені. У
 5. ТЕМА 3. Поняття та етапи формування інвестиційної стратегії підприємства
   ТЕМА 3. Поняття та етапи формування інвестиційної стратегії
 6. 5. Етапи розробки цін на банківські послуги. Визначення цілей цінової політики
   Процес встановлення цін на банківські послуги включає в себе наступні послідовні етапи: визначення цілей цінової політики; аналіз попиту; оцінка витрат або аналіз процентних та непроцентних витрат; - Вибір методу визначення цін; формування загальної стратегії банківського
 7. Контрольні питання і завдання
   1. У чому сутність концепції вартості капіталу організації? 2. Які принципи лежать в основі управління капіталом організації? 3. Назвіть класифікації капіталу в організації. 4. Охарактеризуйте структуру власного капіталу і особливості управління ним. 5. У чому состоітроль позикового капіталу в бізнесі? 6. Розкрийте ефект фінансового важеля: його сутність і наслідки. 7. Назвіть етапи
 8. ЗМІСТ
   Стор. Вступ................................................. ............................... 5 Тема 1. Зміст фінансового менеджменту. 6 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ......... 6 Функції та механізм фінансового менеджменту .............. 8 Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві. 9 2.1.
 9. Дивідендна політика: теорії, типи та етапи
   Дивідендна політика - являє собою складову частину загальної політики управління прибутком, яка полягає в оптимізації пропорцій між споживаною і капитализируемой її частинами з метою максимізації ринкової вартості підприємства. Метою розробки дивідендної політики є встановлення необхідної пропорційності між поточним споживанням прибутку власниками і майбутнім її ростом,
 10. 5.1. Сутність та джерела формування власного капіталу
   Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать підприємству на правах власності і використовуваних їм для формування активів. Власний капітал - це аналог довгострокової заборгованості підприємства перед своїми власниками (дане твердження не слід розуміти буквально, оскільки підприємство не має зобов'язання повернути кошти власникам; останні можуть
 11. Контрольні питання до 1 главі
   Перерахуйте основні принципи маркетингової діяльності підприємства. Розкрийте поняття «управління маркетинговою діяльністю підприємства» Перерахуйте основні функції управління маркетингом. Назвіть основні відмінності відкритих і закритих систем управління. Поясніть, як Ви зрозуміли термін «економічна демократія». Розкрийте поняття «маркетингові дослідження». Визначте поняття і функції