СОДЕРЖАНИЕ:
Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейко І. В.. Фінанси: Навч. посіб. - Львів: Магнолія - 2007, 2007
У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу "Фінанси" висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанаси та ін. Зручна структура посібника (конспект лекцій, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, тематика рефератів, список рекомендованої літератури) дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал. Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та розвитку фінансів.
2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ
ТЕМА 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
ТЕМА 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
ТЕМА 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
ТЕМА 4. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
ТЕМА 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
ТЕМА 6. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
ТЕМА 7. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
ТЕМА 8. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
ТЕМА 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
ТЕМА 10. ЦІЛЬОВІ ДЕРЖАВНІ ФОНДИ
ТЕМА 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
ТЕМА 12. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК
ТЕМА 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
ТЕМА 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

 1. Власов С., Дерюгина Е., Власова Ю.. Исследование устойчивости государственных финансов России в краткосрочном и долгосрочном периодах // Вопросы экономики, 2013, №3. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»»,2013. - 160 с. С.33-49. - 2013 год
 2. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 3. Неизвестный. Социально-экономическая сущность финансов и финансовые отношения. Лекция. 2013 - 2013 год
 4. Неизвестный. Финансовая система. Лекция. 2013 - 2013 год
 5. Неизвестный. Финансовая политика. Лекция. 2013 - 2013 год
 6. Неизвестный. Управление финансами как элемент финансового механизма. Лекция. 2013 - 2013 год
 7. С. С. Самойлова, Т. Н. Толстых. Лекции по финансам. ТГУ им. Г. Р. Державина. Тамбов - 2013 - 2013 год
 8. Неизвестный. Финансы. Конспект лекций. 2013 - 2013 год
 9. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 10. Неизвестный. Лекции по дисципдине "Финансы". 2013 - 2013 год
 11. Неизвестный. Конспект лекций по финансам. 2013 - 2013 год
 12. Неизвестный. Государственные и муниципальные финансы. Курс лекций. 2013 - 2013 год
 13. Неизвестный. Лекции по предмету Финансы. «Содержание и особенности организации».2013 - 2013 год
 14. Неизвестный. Финансы. Конспект лекций. 2013 - 2013 год
 15. Неизвестный. Финансы. Лекции. 2013 - 2013 год
 16. Неизвестный. Лекции к экзамену по финансам. 2013 - 2013 год
 17. Неизвестный. Конспект лекций по предмету: Финансы. 2013 - 2013 год
 18. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 19. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 20. Неизвестный. Финансы. Лекции. 2013 - 2013 год