СОДЕРЖАНИЕ:
Барський Ю. М. та ін.. ФІНАНСИ: Навчальний посібник. -Луцьк: РВВ ЛНТУ,2010. - 570 с., 2010
В навчальному посібнику висвітлено систематизовані основи теорії фінансів, а саме: предмет та значення фінансів, генезу фінансової науки, фінансове право та фінансову політику. Дано характеристику сферам та ланкам фінансової системи. Розкрито особливості функціонування фінансових систем в зарубіжних країнах. Після кожної" теми наведені запитання для перевірні знань, базові терміни і поняття, рекомендовану літературу. Короткий термінологічний словник подано в кінці посібника. Рекомендовано для студентів спеціальності «Фінанси» та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти
РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ
РОЗДІЛ 2 ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ
РОЗДІЛ 3 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ
РОЗДІЛ 4 ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
РОЗДІЛ 5 ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА
РОЗДІЛ 6 БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
РОЗДІЛ 7 БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
РОЗДІЛ 8 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
РОЗДІЛ 9 МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ
РОЗДІЛ 10 СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
РОЗДІЛ 11 ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
РОЗДІЛ 12 ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
РОЗДІЛ 13 СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК
Розділ 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
РОЗДІЛ 15 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
РОЗДІЛ 16 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
РОЗДІЛ 17 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
РОЗДІЛ 18. ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
РОЗДІЛ 19 ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

 1. Власов С., Дерюгина Е., Власова Ю.. Исследование устойчивости государственных финансов России в краткосрочном и долгосрочном периодах // Вопросы экономики, 2013, №3. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»»,2013. - 160 с. С.33-49. - 2013 год
 2. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 3. Неизвестный. Социально-экономическая сущность финансов и финансовые отношения. Лекция. 2013 - 2013 год
 4. Неизвестный. Финансовая система. Лекция. 2013 - 2013 год
 5. Неизвестный. Финансовая политика. Лекция. 2013 - 2013 год
 6. Неизвестный. Управление финансами как элемент финансового механизма. Лекция. 2013 - 2013 год
 7. С. С. Самойлова, Т. Н. Толстых. Лекции по финансам. ТГУ им. Г. Р. Державина. Тамбов - 2013 - 2013 год
 8. Неизвестный. Финансы. Конспект лекций. 2013 - 2013 год
 9. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 10. Неизвестный. Лекции по дисципдине "Финансы". 2013 - 2013 год
 11. Неизвестный. Конспект лекций по финансам. 2013 - 2013 год
 12. Неизвестный. Государственные и муниципальные финансы. Курс лекций. 2013 - 2013 год
 13. Неизвестный. Лекции по предмету Финансы. «Содержание и особенности организации».2013 - 2013 год
 14. Неизвестный. Финансы. Конспект лекций. 2013 - 2013 год
 15. Неизвестный. Финансы. Лекции. 2013 - 2013 год
 16. Неизвестный. Лекции к экзамену по финансам. 2013 - 2013 год
 17. Неизвестный. Конспект лекций по предмету: Финансы. 2013 - 2013 год
 18. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 19. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 20. Неизвестный. Финансы. Лекции. 2013 - 2013 год