Фінансування підприємств

ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

П. А. Левчаев ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 2004
У книзі розглядаються найважливіші аспекти фінансової сфери діяльності підприємств національної економіки: розкривається економічна сутність фінансів, їх роль у відтворювальному процесі; показується економічний зміст таких основоположних категорій як витрати, виручка, прибуток підприємств; докладно висвітлюються особливості організаційно-правових форм господарювання та галузевої належності підприємств; вивчаються аспекти фінансово-аналітичної та управлінської діяльності на підприємстві.
На початку кожної глави наводиться анотація досліджуваних питань, а в кінці - перелік питань для самоперевірки. Виклад матеріалу засноване на системному підході, ключові частини роботи припускають методичні аспекти уявлення і компоновки матеріалу. Матеріал представлений у книзі відповідає вимогам загальноосвітнього стандарту спеціальності «Фінанси і кредит» до дисципліни «Фінанси організацій (підприємств)»
Книга буде цікава студентам економічних спеціальностей, працівникам фінансових служб підприємств, всім, хто цікавиться фінансовими питаннями організації бізнесу.
КОРНИЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ (ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ І ПРАКТИКИ). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москва 2004 2004
Перехід країни на нові економічні відносини привів до посилення ролі фінансів підприємств і організацій та необхідності їх прогнозування. У сучасних умовах фінанси стають важливою сферою грошових відносин. Це обумовлено тим, що в ринкових відносинах гроші (основа фінансів), виконуючи функцію засобу обігу, стають капіталом. Відбувається зміна пріоритетів: поступове зниження ролі фінансів на макрорівні та збільшення значення фінансів на рівні мікро.
Іващенко А. А., Колобов Д. В., Новиков Д. А. Механізми фінансування інноваційного розвитку фірми. М .: ІПУ РАН, 2 005. - 66 с. +2005

Розглядається комплекс механізмів (процедур прийняття рішень) фінансування проектів інноваційного розвитку фірм. Цей комплекс включає: механізми самостійного фінансування, механізми розподілу інвестицій, механізми повернення інвестицій, механізми змішаного фінансування, механізми розподілу витрат і механізми розподілу доходу. Отримані результати відображають, в основному, теоретико-ігрові та оптимізаційні моделі прийняття рішень інвесторами, фондами і фірмами про оптимальні обсяги фінансування з урахуванням умов взаємного узгодження інтересів перерахованих груп агентів.
Робота розрахована на фахівців (теоретиків і практиків) з управління соціально-економічними системами.

Кокін А. С. Короткострокове і середньострокове фінансування / Упоряд. Кокін А. С., Н. Новгород, 2 006 +2006
Методичні вказівки містять теоретичний матеріал і практичні завдання по короткостроковому і середньострокового фінансування.
МІХНЕЕВА Ганна Леонідівна ФОРМИ І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Санкт-Петербург 2 007 +2007

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки Росії автомобільний транспорт є ключовим елементом всієї транспортної системи і грає найважливішу роль у забезпеченні економічного зростання та соціального розвитку держави.

Попова Лариса Віталіївна Фінансово-кредитних механізмів ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ В агроформуваннях. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Волгоград 2008 +2008

Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни, що відбулися за роки реформ в аграрній сфері економіки, змінили роль і значення факторів і механізмів, що визначають характер відтворювальних процесів. Відтворювальний криза в АПК робить необхідним підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами, капіталом, що звертаються в економіці галузі. У зв'язку з цим зростає значення розробки теоретичних і методологічних основ ефективного фінансового управління відтворювальним процесом агропідприємства. Фінансово- кредитний механізм розглядається як найбільш дієвого ланка економічного механізму, покликане вивести аграрну сферу економіки з кри-зиса, підвищити гнучкість і ефективність управління діяльністю агро- формування.

Бланк А. І Фінансова стратегія підприємства, +2010 +2010
У книзі розглядається основне коло питань стратегічного фінансового розвитку підприємства. У ній викладені теоретичні основи і методичний інструментарій розробки фінансової стратегії підприємства; детально розглянуто зміст основних (домінантних) напрямів його фінансового розвитку - стратегії формування фінансових ресурсів, інвестиційної стратегії, стратегії забезпечення фінансової безпеки і стратегії підвищення якості управління фінансовою діяльністю. Значну увагу приділено також питанням управління реалізацією розробленої фінансової стратегії. Книга широко ілюстрована схемами, графіками, таблицями та прикладами, містить основні розрахункові алгоритми і необхідний довідковий апарат.
П. А. Левчаев ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ, +2010 +2010
У книзі розглядаються найважливіші аспекти фінансової сфери діяльності підприємств національної економіки: розкривається економічна сутність фінансів, їх роль у відтворювальному процесі; показується економічний зміст таких основоположних категорій як витрати, виручка, прибуток підприємств; детально висвітлюються особливості організаційно-правової форми господарювання та галузевої належності підприємств; вивчаються аспекти фінансово-аналітичної та управлінської діяльності на підприємстві. На початку кожної глави наводиться анотація досліджуваних питань, а в кінці - перелік питань для самоперевірки. Виклад матеріалу засноване на системному підході, ключові частини роботи припускають методичні аспекти уявлення і компоновки матеріалу. Матеріал представлений у книзі відповідає вимогам загальноосвітнього стандарту спеціальності «Фінанси і кредит» до дисципліни «Фінанси організацій (підприємств)» Книга буде цікава студентам економічних спеціальностей, працівникам фінансових служб підприємств, всім, хто цікавиться фінансовими питаннями організації бізнесу.