« Попередня Наступна »

Фінансування витрат

 - Здійснення дозволу на оформлення платіжного документа про перерахування бюджетних коштів, а також безпосереднє списання бюджетних коштів з бюджетного рахунку з метою виконання бюджетних зобов'язань на користь юридичних та фізичних осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Фінансування витрат

 1. 1. Джерела і форми фінансування підприємства
   Система фінансування включає джерела фінансування і організаційні форми фінансування. I. Класифікацію джерел фінансування проводять за ознаками: 1. За відносин власності: власні і позикові джерела. 2. За видами власності: державні ресурси, кошти юридичних та фізичних осіб (у тому числі зарубіжні джерела). 3. За часовими характеристиками:
 2. Євровалютні довгострокове фінансування
   Євровалютні довгострокове фінансування являє собою ос-тальне частина міжнародного довгострокового фінансування. На відміну від іноземного, Євровалютні довгострокове фінансування здійснюється в іноземній валюті для країни, де воно було застосоване Причому поділ за трьома інструментам залишається аналогічним розділенню в іноземному фінансуванні (також акції, облігації та
 3. Іноземне довгострокове фінансування
   Фінансові інновації різко збільшили мобільність міжнародного капіталу Розвиток міжнародних фінансових ринків здійснюється у двох категоріях, іноземне фінансування і Євровалютні фінансування. У першому випадку відбувається фінансування суб'єкта на зарубіжному ринку в місцевій валюті, у другому - також на зарубіжному ринку, але у валюті третьої країни. Іноземне довгострокове
 4. 8.3. Типи фінансування при наданні міжнародного банківського кредиту
   Тут ми коротко охарактеризуємо міжнародні прямі позики і зовнішньоторговельне фінансування, євровалютні синдиковані кредити, а також міжнародне лізингове
 5. Короткострокове фінансування
   Короткострокове фінансування важливо для забезпечення безперервності та ефективності поточної діяльності підприємства і виступає джерелом фінансування короткострокових оборотних а до 'швів. Найважливішим поняттям в управлінні оборотним капіталом II залученні короткострокового фінансування є поняття чистого оборотного капіталу (NWC - Net Working Capital), величина якого розраховується як
 6. Глава десята ФІНАНСУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
   Проблема фінансування промисловості в розвинених капіталістичних країнах має важливе економічне значення. Методи фінансування залежать від обсягу капіталовкладень і темпів зростання економіки, але разом з тим і надають певний вплив на ці найважливіші народно-господарські показники. Через процес фінансування накопичення, здійснюване в грошовій формі, втілюється в накопичення
 7. Модель М1 (3.69) формування варіантів схем фінансування інвестиційного проекту.
   В роботі [75] визначено чотири основних джерела фінансування інвестиційних проектів: за рахунок амортизації (А); за рахунок прибутку (PR); за рахунок статутного капіталу (IC); за рахунок кредитування (CR). Кожній з цих схем відповідає свій певний набір припливів і відтоків. Також існують додатково дві схеми фінансування, які є похідними вищеперелічених: за рахунок
 8. 3.2. Джерела фінансування некомерційних організацій
   Некомерційні організації відрізняються високою диверсифікацією джерел фінансування. Некомерційні мети господарювання вимагають від них не тільки розробки власних дохідних напрямків діяльності, а й залучення зовнішніх джерел фінансування з боку держави, населення і приватного сектора. Джерела фінансування некомерційних організацій поділяються на три групи:
 9. Позабалансовий фінансування
   фінансування, яке в явному вигляді не фігурує в балансі (напр, деякі види
 10. Джерела фінансування оборотного капіталу
   Залежно від характеру виникнення, джерела короткострокового фінансування можна поділити на дві категорії: спонтанні і договірні. Спонтанні джерела фінансування є наслідком повсякденної діяльності компанії і являють собою ніщо інше як перенесення або затягування платежів по виниклих зобов'язаннями на більш пізні терміни. Нараховані зобов'язання компанії та її
 11. Компенсаційне фінансування
   послуга Міжнародного валютного фонду, який надає короткострокове фінансування, що дозволяє компенсувати скорочення експорту певної
 12. Питання для обговорення
   1. Якими характеристиками має володіти підприємство, щоб розширити доступний спектр джерел фінансування? Які структуровані фінансові інструменти доступні російським компаніям? 2. Чому лізинг розглядається як гібридний інструмент фінансування? Які риси лізингу ріднять його з кредитом, а які - з орендою? 3. У чому полягають переваги і недоліки лізингу як
 13. Спільне фінансування
   паралельне фінансування певної країни такими організаціями, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і комерційні
 14. Показники фінансової політики підприємства
   Якщо в ході аналізу зіставити відображені в звіті про рух грошових коштів внутрішні і зовнішні джерела фінансування, то можна отримати уявлення про фінансову політику і про відносне значення кожного такого джерела для підприємства. Під загальною величиною зовнішнього фінансування розуміється сумарний приплив грошових коштів у результаті отримання додаткових коштів шляхом
 15. Питання 45. Поняття і принципи фінансування
   Фінансування - це безплатне і безповоротне надання державою коштів у різних формах підприємствам, організаціям і установам для здійснення їх поточної діяльності. Безповоротної та безоплатної фінансування відрізняють його від кредитування, а також від надання позичок на умовах повернення і оплатне ™. Фінансування здійснюється на основі наступних
 16. Питання до глави 10
   У чому відмінність короткострокових фінансових рішень від довгострокових? Охарактеризуйте короткострокові джерела фінансування. У чому особливість спонтанного фінансування? У чому полягає проблема вибору між ризиком і прибутковістю для величини поточних активів? Як обгрунтувати доцільність вибору гнучкою і агресивної тактики в обсязі фінансування, який направляється на поточні активи? Які
 17. Класифікація джерел та відовфінансірованія
   При виникненні н компанії якоїсь інвестиційної задачі або проста після пріія и ні рішення щодо доцільності їх реалізації виникають наступні питання: яким джерелом фінансування скористатися і як з безлічі альтернативних джерел обраний »найбільш переважний? Класифікацію видів фінансування можна задати за кількома ознаками: І. Залежно від терміну, на який