Головна
« Попередня Наступна »

2. Фінансові ресурси суб'єктів господарювання, що направляються на розвиток територій


Кошти суб'єктів господарювання спрямовуються на розвиток виробничих і соціальних інфраструктур. Головне джерело коштів для цих цілей - прибуток господарюючих суб'єктів. З прибутку, який залишається в розпорядженні суб'єктів господарювання формуються цільові фонди, в т. Ч. І фонд соціального розвитку. За рахунок коштів цього фонду колективи працівників суб'єктів господарювання мають можливість задовольняти потреби в житлі, соціально-культурних і побутових послугах.
Значний обсяг фінансових ресурсів суб'єктів господарювання спрямовується на утримання підвідомчих їм об'єктів житлово-комунального й культурно-побутового призначення.

Останнім часом на місцях використовується метод пайової участі підприємств у створенні об'єктів інфраструктури, т. Е. Відбувається кооперація фінансових коштів відомств і регіональних органів влади. Це дозволяє більш ефективно
використовувати фінансові кошти, швидше здійснити їх окупність. Фінансові ресурси регіонів відображаються у зведеному фінансовому плані. У цьому документі визначається обсяг фінансових коштів, які створюються і надходять у регіон, а також напрями використання фінансових коштів на території регіону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Фінансові ресурси суб'єктів господарювання, що направляються на розвиток територій

 1. Функції кредиту
   1) перерозподільна. Тимчасово вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської діяльності спрямовуються в інші; 2) прискорення концентрації капіталу. Процес концентрації капіталу є необхідною умовою стабільності розвитку економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єкта господарювання; 3) прискорення науково-технічного
 2. 4.2. Фінансове прогнозування, його зміст і значення
   Фінансове прогнозування являє собою дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та суб'єктів влади в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на перспективу. Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану фінансових ресурсів і потреби в них, можливі
 3. Фінансове право
   - Сукупність юридичних норм, що регулюють відносини, що виникають у процесі утворення, розподілу і використання фінансових ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарювання, необхідних для реалізації покладених на них функцій та виконання поставлених перед ними завдань. Предмет фінансового права - фінансові відносини, пов'язані
 4. Види фінансових ресурсів
   - Це ті конкретні форми доходів, надходжень і накопичень, які утворюються у суб'єктів господарювання і суб'єктів влади в результаті фінансової розподілу. Ними є: амортизаційні відрахування, прибуток організації, податкові доходи, страхові платежі і т. П. На склад джерел фінансових ресурсів суб'єктів господарювання будуть впливати сфера діяльності (матеріальне
 5. Аналіз
   - Це системне і пофакторние дослідження окремих питань підприємницької діяльності суб'єкта господарювання. Як правило, аналізу піддається періодична або річна бухгалтерська (фінансова) звітність суб'єкта господарювання, на підставі якої досліджуються основні показники
 6. Суб'єкти фінансової політики
   Суб'єктами фінансової політики є органи законодавчої (представницької) і виконавчої влади, які визначають і затверджують основні напрямки розвитку фінансових відносин, розробляють конкретні шляхи їх ор-ганізації в інтересах суб'єктів господарювання, населення і
 7. Фінансове прогнозування, його зміст і значення
   Фінансове прогнозування являє собою дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та суб'єктів влади в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на перспективу. Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану фінансових ресурсів і потреби в них,
 8. Фінансове прогнозування
   - Дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та органів державної влади та місцевого самоврядування в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на
 9. Тематична (цільова) перевірка
   - Це перевірка певного напряму або виду фінансово-господарських операцій суб'єкта господарювання. Вона проводиться з певного кола питань або одній темі (питанню) шляхом ознайомлення на місці з окремими сторонами підприємницької діяльності суб'єкта
 10. Інвестори
   суб'єкти господарювання (органи державного управління, направляючі грошові кошти на покриття термінових і тривалих потреб), особи, яким цінні папери належать на праві власності (власники) або іншому речовому праві
 11. Баланс фінансових ресурсів
   - Прогноз формування та використання фінансових ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання в рамках конкретної адміністративно-територіальної одиниці країни, регіону, муніципального
 12. 2 Склад територіальних фінансових ресурсів
   Територіальні фінанси можна охарактеризувати і як сукупність грошових коштів, що використовуються на економічний і соціальний розвиток територій. Головний напрямок використання територіальних фінансів - фінансове забезпечення соціальної і частково виробничої інфраструктури. Основним джерелом її фінансування стали бюджетні асигнування і кошти суб'єктів господарювання