ЗМІСТ:
ЦиркуноваТ. А .. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Т. А. Циркунова; Н. А. Соловйова; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ, 2007. - 180 с., 2007
 У пропонованому навчальному посібнику розглянуто основні питання курсу «Фінансовий менеджмент-1» програми підготовки та атестації професійних бухгалтерів, зокрема основи фінансів і фінансового механізму комерційної організації; сутність і організація фінансового менеджменту; фінансовий аналіз і його методи в управлінні підприємством; фінансове планування і бюджетування; управління продажем товарів, собівартістю продажів, фінансовими результатами, позаоборотними і оборотними активами, рентабельністю активів і капіталу, фінансовим станом; особливості управління в умовах фінансової неспроможності та банкрутства, основи антикризового управління. Призначено студентам спеціальностей 080109.65 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», 080105.65 «Фінанси і кредит», а також практичним працівникам.
1. Фінанси і фінансовий механізм комерційної організації (підприємства)
2. Сутність і організація фінансового менеджменту на підприємстві
3. Фінансовий аналіз і його методи в управлінні підприємством
4. фінансового планування і бюджетування
6. Управління Собівартість продажів
7. управління фінансовими результатами
8. Управління необоротні активи
9. Управління оборотними активами
10. Управління рентабельністю активів і капіталу
11. Управління фінансовим станом підприємства
Особливості управління в умовах фінансової неспроможності та банкрутства. Основи антикризового управління

Книги та підручники з дисципліни Фінансовий менеджмент:

 1. Годін А. М .. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. 2012 - 2012 рік
 2. Базецька Г. І .. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів Другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами ДІЯЛЬНОСТІ)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, 2012. - 259 с. - 2012 рік
 3. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2 011. - 106 с. - 2011 рік
 4. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2 011. - 137 с. - 2011 рік
 5. Базецька Г. І .. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентов 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного уровня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО и ДТ) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, +2011. - 254 с. - 2011 рік
 6. Рогова Е. М .. Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2 011. - 540 с. - 2011 рік
 7. Левчаев П. А .. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник / П. А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут, 2010р. - 2010 рік
 8. Уляна Ринатовна Лук'янчук. Шпаргалка по фінансовому менеджменту2010 - 2010 рік
 9. Андрєєва О. В., Шевчик Є. В .. ФІНАНСОВИЙ ЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник Ростов-на-Дону 2010 - 2010 рік
 10. Тумасова В. І .. Перехід на новий рівень фінансового менеджмента2010 - 2010 рік
 11. А. Ф. Іонова, Н. Н. Селезньова. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник для вузів. Москва 2010 - 2010 рік
 12. Беклемішев А .. Фінансова стратегія підприємства в період економічної нестабільності // Фінансова газета. - N 18, 19, квітень, травень 2010 року - 19 c. - 2010 рік
 13. Лихачова О. Н .. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінакадемії, Інститут ділового адміністрування і бізнесу, 2 010. - 94 с. - 2010 рік
 14. Нікуліна Надія Миколаївна. Фінансовий менеджмент організації. Теорія і практика: навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Менеджмент організації» / Н. Н. Нікуліна, Д. В. Су-ходоев, Н. Д. Еріашвілі. - М.:, 2009. - 511 с. - 2009 рік
 15. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА I. Гатчина 2009 - 2009 рік
 16. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА II. Гатчина 2009 - 2009 рік
 17. Березкін Ю. М .. Стенограма лекції для банківських працівників. Програма «Spectrum», 28 лютого 2009 року - 2009 рік
 18. Парусімова Н. І .. посткризового розвитку КРЕДИТНОГО БІЗНЕСУ В РОСІЇ. ГОУ ВПО «Оренбурзький державний університет» ВЕСТНІКОГУ№ 10 (104) / жовтень 2009 - 2009 рік
 19. С. Е. Приходько, О. А. Батурина. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: навчальний посібник / сост. С. Е. Приходько, О. А. Батуріна.- Владивосток: Изд-во ВГУЕС, 2008.- 144 с. - 2008
 20. Бугрова С. М .. Фінансовий менеджмент: навчально-довід. посібник / С. М. Бугрова, Н. Н. Голофастова; ГУ КузГТУ. - Кемерово, +2008. - 138 с. - 2008