ЗМІСТ:
С. І. Бабіна. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / Кемеровський держуніверситет; Упоряд. С. І. Бабіна. - Кемерово, 2007. - 80., 2007
 Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» розроблено відповідно до вимоги ДОС ВПО за спеціальностями 06.08.00 «Економіка та управління на підприємстві», 06.04.00 «Фінанси і кредит». У посібнику містяться навчально-методичні матеріали для аудиторного і самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент», а також матеріали для підготовки до іспиту.
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТІЯТема 1. Сутність фінансового менеджменту та його організація на підприємстві
Тема 2. Фінансова звітність як інформаційна основа управлінських рішень у фінансовому менеджменті
Тема 3. Фінансове планування і прогнозування. Бюджетування
Тема 4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
Тема 6. Вартість капіталу підприємства та управління структурою капіталу
Тема 10. Динаміка системи бізнесу
Контрольна работапо дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів, що навчаються за системою другої вищої освіти

Книги та підручники з дисципліни Фінансовий менеджмент:

 1. Годін А. М .. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. 2012 - 2012 рік
 2. Базецька Г. І .. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів Другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами ДІЯЛЬНОСТІ)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, 2012. - 259 с. - 2012 рік
 3. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2 011. - 106 с. - 2011 рік
 4. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2 011. - 137 с. - 2011 рік
 5. Базецька Г. І .. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентов 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного уровня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО и ДТ) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, +2011. - 254 с. - 2011 рік
 6. Рогова Е. М .. Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2 011. - 540 с. - 2011 рік
 7. Левчаев П. А .. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник / П. А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут, 2010р. - 2010 рік
 8. Уляна Ринатовна Лук'янчук. Шпаргалка по фінансовому менеджменту2010 - 2010 рік
 9. Андрєєва О. В., Шевчик Є. В .. ФІНАНСОВИЙ ЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник Ростов-на-Дону 2010 - 2010 рік
 10. Тумасова В. І .. Перехід на новий рівень фінансового менеджмента2010 - 2010 рік
 11. А. Ф. Іонова, Н. Н. Селезньова. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник для вузів. Москва 2010 - 2010 рік
 12. Беклемішев А .. Фінансова стратегія підприємства в період економічної нестабільності // Фінансова газета. - N 18, 19, квітень, травень 2010 року - 19 c. - 2010 рік
 13. Лихачова О. Н .. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінакадемії, Інститут ділового адміністрування і бізнесу, 2 010. - 94 с. - 2010 рік
 14. Нікуліна Надія Миколаївна. Фінансовий менеджмент організації. Теорія і практика: навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Менеджмент організації» / Н. Н. Нікуліна, Д. В. Су-ходоев, Н. Д. Еріашвілі. - М.:, 2009. - 511 с. - 2009 рік
 15. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА I. Гатчина 2009 - 2009 рік
 16. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА II. Гатчина 2009 - 2009 рік
 17. Березкін Ю. М .. Стенограма лекції для банківських працівників. Програма «Spectrum», 28 лютого 2009 року - 2009 рік
 18. Парусімова Н. І .. посткризового розвитку КРЕДИТНОГО БІЗНЕСУ В РОСІЇ. ГОУ ВПО «Оренбурзький державний університет» ВЕСТНІКОГУ№ 10 (104) / жовтень 2009 - 2009 рік
 19. С. Е. Приходько, О. А. Батурина. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: навчальний посібник / сост. С. Е. Приходько, О. А. Батуріна.- Владивосток: Изд-во ВГУЕС, 2008.- 144 с. - 2008
 20. Бугрова С. М .. Фінансовий менеджмент: навчально-довід. посібник / С. М. Бугрова, Н. Н. Голофастова; ГУ КузГТУ. - Кемерово, +2008. - 138 с. - 2008