ЗМІСТ:
А. Ф. Іонова, Н. Н. Селезньова. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник для вузів. Москва +2010, +2010
 Книга зорієнтована на виклад складного теоретичного матеріалу з основ фінансового менеджменту в поєднанні з методами фінансового аналізу операційної, інвестиційної та фінансової діяльності організації. Провідне місце в книзі приділяється розгляду цілей і завдань фінансового менеджменту в системі управління комерційною організацією, вивчення базових концепцій фінансового менеджменту, основ фінансових обчислень, оволодіння методами управління інвестиційною діяльністю фірми, оборотним капіталом організації. У книзі розглядаються також методи оцінки фінансових активів, визначення вартості власних і позикових джерел фінансування компанії, основ дивідендної політики. Виклад теоретичних проблем фінансового менеджменту органічно поєднується з фінансовим аналізом доходів, витрат, прибутку і рентабельності діяльності організації, її грошових потоків. Для кращого засвоєння матеріалу кожна глава доповнена тестами з відповідної тематики. Підручник може бути корисний студентам, викладачам та іншим фахівцям в галузі економіки та управління, підприємцям, які вже мають діловий досвід і збираються розширювати свій бізнес, а також широкому колу осіб, які цікавляться питаннями фінансового менеджменту та фінансового аналізу компанії. Книга повністю відповідає Програмі підготовки та перепідготовки бухгалтерів, а також аудиторів, затвердженої вимогами Ради з фахової освіти Інституту професійних бухгалтерів і аудиторів Росії.
Глава 1. Фінансовий менеджмент в системі управління комерційною організацією
Глава 2. Сутність, завдання і методи фінансового менеджменту
Глава 3. Тимчасова вартість грошей
Глава 4. Планування і бюджетування в системі управління фінансами організації
Глава 5. Управління доходами, витратами, прибутком і рентабельністю
Глава 6. Управління інвестиційною діяльністю компанії
Глава 7. Управління оборотним капіталом організації
Глава 8. Методи оцінки капітальних фінансових активів
Глава 10. Фінансові ресурси та способи фінансування компанії
Глава 11. Управління дивідендною політикою
Глава 9. Управління ціною і структурою капіталу

Книги та підручники з дисципліни Фінансовий менеджмент:

 1. Годін А. М .. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. 2012 - 2012 рік
 2. Базецька Г. І .. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів Другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами ДІЯЛЬНОСТІ)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, 2012. - 259 с. - 2012 рік
 3. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2 011. - 106 с. - 2011 рік
 4. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2 011. - 137 с. - 2011 рік
 5. Базецька Г. І .. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентов 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного уровня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО и ДТ) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, +2011. - 254 с. - 2011 рік
 6. Рогова Е. М .. Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2 011. - 540 с. - 2011 рік
 7. Левчаев П. А .. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник / П. А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут, 2010р. - 2010 рік
 8. Уляна Ринатовна Лук'янчук. Шпаргалка по фінансовому менеджменту2010 - 2010 рік
 9. Андрєєва О. В., Шевчик Є. В .. ФІНАНСОВИЙ ЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник Ростов-на-Дону 2010 - 2010 рік
 10. Тумасова В. І .. Перехід на новий рівень фінансового менеджмента2010 - 2010 рік
 11. Беклемішев А .. Фінансова стратегія підприємства в період економічної нестабільності // Фінансова газета. - N 18, 19, квітень, травень 2010 року - 19 c. - 2010 рік
 12. Лихачова О. Н .. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінакадемії, Інститут ділового адміністрування і бізнесу, 2 010. - 94 с. - 2010 рік
 13. Нікуліна Надія Миколаївна. Фінансовий менеджмент організації. Теорія і практика: навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Менеджмент організації» / Н. Н. Нікуліна, Д. В. Су-ходоев, Н. Д. Еріашвілі. - М.:, 2009. - 511 с. - 2009 рік
 14. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА I. Гатчина 2009 - 2009 рік
 15. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА II. Гатчина 2009 - 2009 рік
 16. Березкін Ю. М .. Стенограма лекції для банківських працівників. Програма «Spectrum», 28 лютого 2009 року - 2009 рік
 17. Парусімова Н. І .. посткризового розвитку КРЕДИТНОГО БІЗНЕСУ В РОСІЇ. ГОУ ВПО «Оренбурзький державний університет» ВЕСТНІКОГУ№ 10 (104) / жовтень 2009 - 2009 рік
 18. С. Е. Приходько, О. А. Батурина. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: навчальний посібник / сост. С. Е. Приходько, О. А. Батуріна.- Владивосток: Изд-во ВГУЕС, 2008.- 144 с. - 2008
 19. Бугрова С. М .. Фінансовий менеджмент: навчально-довід. посібник / С. М. Бугрова, Н. Н. Голофастова; ГУ КузГТУ. - Кемерово, +2008. - 138 с. - 2008
 20. Каллаур Н. А .. Дивіденди організації // "Економіко-правовий бюлетень", № 12, грудень 2008 р - 96 с. - 2008