ЗМІСТ:
Олена Валеріївна Полякова. Фінанси та Кредит. Навчальний посібник 2 012, 2 012
 У посібнику розглядаються сутність і основні принципи фінансів і кредиту, структура фінансової системи і характеристика її основних ланок (державних фінансів, фінансів господарюючих суб'єктів, населення, фінансового ринку, міжнародних фінансів). Посібник містить також тести, завдання для підготовки студентів до семінарських занять. Для студентів спеціальності 060800 «Економіка і управління на підприємстві», також може бути використано працівниками фінансових та інвестиційних інститутів, викладачами й аспірантами.
1. Сутність і види грошей
2. Фінанси та фінансова система
3. Державні фінанси
4. Державний кредит
5. Державні позабюджетні фонди
6. Фінанси некомерційних організацій
7. Фінанси комерційних підприємств
8. Фінанси населення
9. Фінансовий контроль
10. Фінансові ризики
11. Страховий ринок
12. Ринок цінних паперів
13. Сучасна банківська система
14. Кредитний ринок
15. Міжнародні фінанси

Книги та підручники з дисципліни Фінанси і кредит:

 1. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 2. Невідомий. Довгострокові фінансові ПОЛІТИКА. Лекції. 2013 - 2013 рік
 3. Невідомий. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 4. Невідомий. Фінанси та Кредит. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 5. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 6. Невідомий. Лекції з фінансів і кредиту. 2013 - 2013 рік
 7. Невідомий. Історія розвитку фінасово-кредитної системи. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 8. Невідомий. ПРИМІРНИЙ КОНСПЕКТ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ з курсу «ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит» 2013 - 2013 рік
 9. Невідомий. Лекції по предмету "Фінанси та кредит". 2013 - 2013 рік
 10. Невідомий. Фінанси та фінансова система. Лекції. 2013 - 2013 рік
 11. Невідомий. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. КУРС ЛЕКЦІЙ. 2013 - 2013 рік
 12. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 13. Невідомий. Грошовий обіг, фінанси і кредит. Конспект лекцій 2012 - 2012 рік
 14. Єремєєва Н. А .. Фінанси і кредит у зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник / Н. А. Єремєєва. - Мінськ: Виш. шк., 2012.-288 с. - 2012 рік
 15. Катерина Леонідівна Мягкова, Тетяна Леонідівна Мягкова. Шпаргалка з фінансів і кредиту 2012 - 2012 рік
 16. Котлярова А. В .. Лекції з фінансової середовищі підприємництва 2012 - 2012 рік
 17. Невідомий. Фінанси та Кредит. 2012 - 2012 рік
 18. Невідомий. Фінанси та Кредит. 2012 - 2012 рік
 19. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковської. Роль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку економіки. Матеріали 4 (15) -й міжнародної наукової конференції. 17-18 лютого 2011 року: збірник Докл-дов. Т. I / під ред. д-ра екон. наук, проф. а, д-ра екон. наук, проф. Н. П. Радковської. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011. - 334 с. - 2011 рік
 20. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. Роль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку економіки. Матеріали 4 (15) -й міжнародної наукової конференції. 17-18 лютого 2011 року: збірник доповідей. Т. II / під ред. д-ра екон. наук, проф. В. Є. Леонтьєва, д-ра екон. наук, проф. Н. П. Радковської. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011. - 335 с. - 2011 рік