ЗМІСТ:
Т. М. Ковальова. Фінанси і кредит: електрон. навч. курс / під ред. Т. М. Ковалевой.-2010, 2010
 Пропонований Вашій увазі файл який містить текст електронного навчального курсу. Крім тексту оригінал видання включає в себе презентації (анімація і звук), докладні тренувальні тести, контрольні тести, словник термінів і персоналії.
Глава 1. Сутність, види і функції грошей. Їх роль в економіці
Глава 2. Прогнозне планування готівково-грошового обігу в Російській Федерації
Глава 3. Безготівковий грошовий оборот і організація безготівкових розрахунків у Російської Федерації
Глава 4. Основи міжнародних валютних відносин
Глава 5. Сутність і функції кредиту
Глава 6. Основи організації діяльності комерційного банку
Глава 7. Фінанси як економічна категорія
Глава 8. Бюджет і управління бюджетною системою Російської Федерації
Глава 9. Казначейський контроль за виконанням федерального бюджету
Глава 10. Економічна сутність податків
Глава 11. Податкова політика та податкова система Російської Федерації
Глава 12. Поняття позабюджетних фондів, їх місце у фінансовій системі
Глава 13. Соціально-економічна сутність страхування. Страховий ринок: основи і принципи його функціонування
Глава 14. Фінансові відносини і принципи організації фінансів організацій різних організаційно-правових форм і видів власності
Глава 15. Прибуток підприємства. Її планування і розподіл
Глава 16. Фінансове планування на підприємстві
Глава 17. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика в Росії
Глава 18. Розвиток і становлення грошового обігу та грошової системи Росії
Глава 19. Історія розвитку та формування кредитної системи в Росії
Глава 20. Розвиток фінансів Росії

Книги та підручники з дисципліни Фінанси і кредит:

 1. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 2. Невідомий. Довгострокові фінансові ПОЛІТИКА. Лекції. 2013 - 2013 рік
 3. Невідомий. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 4. Невідомий. Фінанси та Кредит. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 5. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 6. Невідомий. Лекції з фінансів і кредиту. 2013 - 2013 рік
 7. Невідомий. Історія розвитку фінасово-кредитної системи. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 8. Невідомий. ПРИМІРНИЙ КОНСПЕКТ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ з курсу «ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит» 2013 - 2013 рік
 9. Невідомий. Лекції по предмету "Фінанси та кредит". 2013 - 2013 рік
 10. Невідомий. Фінанси та фінансова система. Лекції. 2013 - 2013 рік
 11. Невідомий. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. КУРС ЛЕКЦІЙ. 2013 - 2013 рік
 12. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 13. Невідомий. Грошовий обіг, фінанси і кредит. Конспект лекцій 2012 - 2012 рік
 14. Єремєєва Н. А .. Фінанси і кредит у зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник / Н. А. Єремєєва. - Мінськ: Виш. шк., 2012.-288 с. - 2012 рік
 15. Катерина Леонідівна Мягкова, Тетяна Леонідівна Мягкова. Шпаргалка з фінансів і кредиту 2012 - 2012 рік
 16. Котлярова А. В .. Лекції з фінансової середовищі підприємництва 2012 - 2012 рік
 17. Олена Валеріївна Полякова. Фінанси та Кредит. Навчальний посібник 2012 - 2012 рік
 18. Невідомий. Фінанси та Кредит. 2012 - 2012 рік
 19. Невідомий. Фінанси та Кредит. 2012 - 2012 рік
 20. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковської. Роль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку економіки. Матеріали 4 (15) -й міжнародної наукової конференції. 17-18 лютого 2011 року: збірник Докл-дов. Т. I / під ред. д-ра екон. наук, проф. а, д-ра екон. наук, проф. Н. П. Радковської. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011. - 334 с. - 2011 рік