« Попередня Наступна »

Форми інфляції


Стосовно до ринкової економіки виділяють дві основні форми інфляції - попиту і витрат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Форми інфляції

 1. Лекція 5. Форми і види кредиту
   Основні поняття: форми кредиту в залежності від позиченої вартості (товарна; грошова; змішана); форми кредиту в залежності від статусу кредитора і позичальника (банківський; комерційний; державний; міжнародний; цивільний); клуби міжнародних кредиторів; форми кредиту в залежності від цільових потреб позичальників (продуктивна; споживча і фінансова); лізинг та іпотека;
 2. 1. Джерела і форми фінансування підприємства
   Система фінансування включає джерела фінансування і організаційні форми фінансування. I. Класифікацію джерел фінансування проводять за ознаками: 1. За відносин власності: власні і позикові джерела. 2. За видами власності: державні ресурси, кошти юридичних та фізичних осіб (у тому числі зарубіжні джерела). 3. За часовими характеристиками:
 3. Тема 3. Грошові і платіжні системи
   Поняття грошової системи та її елементи. Загальні і специфічні риси грошової системи як форми організації грошового обороту в державі. Форми грошового обороту, його типи та грошові стандарти. Сучасні характеристики організації грошового обороту в країнах ринкової економіки. Необхідність і сутність грошових реформ і їх форми. Грошова реформа і платіжна система України, її ознаки.
 4. Алгоритм непрямого методу найменших квадратів
   Структурна модель перетворюється в наведену форму моделі. Для кожного рівняння наведеної форми моделі звичайним МНК оцінюються наведені коефіцієнти. Коефіцієнти наведеної форми моделі трансформуються в параметри структурної форми
 5. Модель ідентифікується
   - Якщо всі її структурні коефіцієнти визначаються однозначно, єдиним чином за коефіцієнтами наведеної форми моделі, тобто якщо число параметрів структурної форми моделі дорівнює числу параметрів наведеної форми
 6. Форми і види кредитів
   Форми кредиту: Залежно від форми позиченої ст-ти: товарна грошова змішана Залежно від того, хто учасник: банківський кредит комерційний (Підприємство № 1 ^ Підприємство №2) державний міжнародний цивільний (приватний) Залежно від мети кредитування: виробнича споживча 4 . Інші: пряма непряма (з проміжними ланками) явна / прихована нова / стара
 7. Форми безготівкових розрахунків та умови їх застосування
   Існують такі основні форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки за акредитивами; розрахунки чеками; розрахунки по інкасо. розрахунки в інших формах, передбачених законом, і встановленими згідно з ним банківськими правилами. При цьому форми безготівкових розрахунків обираються клієнтами банків самостійно і передбачаються в договорах, укладених ними зі своїми
 8. РОЗДІЛ II. Кредит.
   Розкриття суті, функцій і законів кредиту, його ролі в економіці, форми кредиту, використовувані на практиці у взаєминах кредиторів з позичальниками, міжнародний кредит, його
 9. IV. Організаційно-правова форма ПІДПРИЄМСТВ
   З глави Ви дізнаєтеся: які організаційно-правові форми підприємств існують; які особливості функціонування фінансів характерні для різних організаційно-правових форм
 10. Девізи
   Міжнародні платіжні засоби, які повинні в беззастережне порядку оплачуватися за кордоном в іноземній валюті, найчастіше у вигляді девізів застосовуються такі форми, як чеки, векселі, акредитиви, виставлені на іноземні банки, та інші форми безготівкових
 11. 7. Інші форми безготівкових розрахунків
   В даний час, крім розглянутих вище, можна виділити наступні форми і способи здійснення безготівкових розрахунків: розрахунки з використанням пластикових карток; кліринг; розрахунки дорожніми чеками; електронні
 12. 12.1. Завдання і джерела перевірки
   Підвищення ефективності будівельного виробництва багато в чому залежить від наявності основних виробничих фондів (будівельних машин і механізмів). Їх збереження і ефективність використання впливають на підвищення продуктивності праці, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, збільшення обсягів виробництва, скорочення термінів будівництва об'єктів та підвищення
 13. Форми безготівкових розрахунків
   система організацій розрахунків у безготівковому порядку. У РФ застосовуються такі форми: платіжні доручення, чеки, акредитиви, платіжні доручення-вимоги, платіжні вимоги, пластикові
 14. Тема 8. Кредитний механізм: межі, принципи і форми функціонування
   Економічні межі кредиту. Макроекономічна і мікроекономічна межа кредиту. Ринок кредитних ресурсів. Позаекономічний вплив на межі кредиту. Принципи кредитування та їх сутність. Форми кредиту. Види кредиту. Вексель як кредитне знаряддя обігу. Відсоток за кредит і фактори, які на нього
 15. 2. 5. Причини і форми прояву інфляції
   Підтримку певного рівня інфляції є однією з основних цілей і в той же час інструментом грошово # x2011; кредитної політики, незалежно від того, якими способами намагаються це робити: регулюванням грошової маси, ставок відсотка або іншим чином. Тому необхідно розглянути сутність, причини і основні форми прояву