« Попередня Наступна »

68. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ І КЕРІВНИКІВ


Форми оплати праці.
В даний час найбільш широке застосування в господарській діяльності організацій знайшли погодинна і відрядна системи оплати праці.
При погодинній оплаті праці заробіток працівника визначається виходячи з фактично відпрацьованого їм часу і тарифної ставки (окладу).
Під тарифною ставкою розуміється розмір винагороди за працю певної складності, вироб-ведений в одиницю часу (годину, день, місяць).
Погодинна система оплати праці, як правило, застосовується при оплаті праці керівного персоналу організації, працівників допоміжних і обслуговуючих виробництв, а також осіб, які працюють за сумісництвом.
Основними різновидами погодинної оплати праці є проста погодинна і почасово преміальна оплати праці.

При простій погодинній оплаті праці в основу розрахунку розміру оплати праці працівника береться тарифна ставка або посадовий оклад згідно зі штатним розкладом організації і кількість відпрацьованого працівником часу
При почасово-преміальній оплаті праці передбачається нарахування і виплата премії, яка встановлюється у відсотках від посадового окладу (тарифної ставки) на підставі розробленого в організації положення про преміювання працівників, колективного договору або наказу (розпорядження) керівника організації.
Відрядна оплата праці, при якій оплата праці нараховується працівнику за кінцевими результатами його праці, що стимулює працівників до підвищення произ-
/ водительности праці
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

68. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ І КЕРІВНИКІВ

 1. Бюджет прямих витрат на оплату праці
   - Це кількісне вираження планів щодо витрат компанії на оплату праці основного виробничого персоналу. При підготовці бюджету прямих витрат на оплату праці враховують: "- бюджет виробництва, дані про продуктивність праці і ставши-ках оплати праці основного виробничого персоналу; | фіксовану і відрядну частині оплати праці. Якщо на підприємстві накопичилася заборгованість
 2. управління мотивацією поведінки персоналу
   виконує функції: управління мотивацією, нормування і тарифікація трудового процесу, розробка систем оплати праці, розробка форм участі персоналу в прибутках і капіталі, розробка форм морального заохочення персоналу, організація нормативно-методичного забезпечення системи управління
 3. 6) Дивіденди по акціях підприємства.
   Перераховані вище компоненти більшою мірою відносяться до індивідуальних форм оплати праці. Разом з тим, широке поширення мають і групові форми оплати праці: бригадна, система Скенлона, система Раккера і їх деякі
 4. 1.4. Системи оплати, застосовувані впромисловості капіталістичних країнах
   За кордоном найбільшого набули поширення такі форми і системи оплати праці 12: Диференціальні системи заробітної плати. Передбачається застосування підвищених тарифних ставок (розцінок) для оплати праці співробітників, що виконують і перевиконують високі норми. Оплата праці співробітників, які не виконують ці норми, провадиться за зниженими ставками (розцінками). Емпіричні системи
 5. Глава 2. Системи і форми оплати праці
   Глава 2. Системи і форми оплати
 6. Персонал
   пошук персоналу (кадрові агентства, біржа і т. д.); стаж, освіта і кваліфікація; рівень оплат (високий, низький порівняно з середнім по регіону); система стимулювання (гранти, премії, авторські винагороди, соц.
 7. 1.3. Про додаткову оплату праці (преміювання)
   Міркування в кордонах зв'язки "основна оплата праці - додаткова оплата праці" - це загальне місце в літературі про заробітну плату. У 90-і роки, як зазначалося раніше, впав інтерес не тільки до загальній проблематиці оплати праці, але, природно, і до питань його
 8. Методичні рекомендації.
   Аудит у соціально-трудовій сфері - періодично проводиться система заходів щодо збору інформації, аналізу та оцінці діяльності підприємства з організації праці та регулювання соціально-трудових відносин. Об'єктом соціально-трудового аудиту є трудовий колектив, персонал організа- ції, його діяльність. З метою аудиту проводиться аналіз показників діяльності організації,
 9. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
   У чому полягає сутність поняття «заробітна плата»? Назвіть фактори формування заробітної плати. Перерахуйте основні принципи оплати праці. Назвіть основні форми оплати праці. У яких випадках вони застосовуються? Розкажіть про основні системах відрядної і погодинної оплати праці. У яких випадках застосовується контрактна система оплати праці? Перерахуйте основні методи планування
 10. Тарифна сітка
   сукупність тарифних розрядів (професій, посад), визначених у залежності від складності робіт і кваліфікаційних характеристик працівників за допомогою тарифних коефіцієнтів. Тарифні коефіцієнти Єдиної тарифної сітки затверджені Постановою Уряду РФ від 29 квітня 2006 р N 256 "Про розмір тарифної ставки (окладу) першого розряду і про межразрядних тарифних коефіцієнтах єдиної