« Попередня Наступна »

Форми і види кредитів


Форми кредиту:
Залежно від форми позиченої ст-ти:
товарна
грошова
змішана
Залежно від того, хто учасник:
банківський кредит
комерційний (Підприємство № 1 ^ Підприємство №2)
державний
міжнародний
цивільний (приватний)
Залежно від мети кредитування:
виробнича
споживча
4.
 Інші:
пряма
непряма (з проміжними ланками)
явна / прихована
нова / стара
розвинена / нерозвинена
Види кредитів:
По галузі:
торговий
промисловий
с / г
За терміновості:
короткостроковий
середньостроковий
довгостроковий
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Форми і види кредитів

 1. Лекція 5. Форми і види кредиту
   Основні поняття: форми кредиту в залежності від позиченої вартості (товарна; грошова; змішана); форми кредиту в залежності від статусу кредитора і позичальника (банківський; комерційний; державний; міжнародний; цивільний); клуби міжнародних кредиторів; форми кредиту в залежності від цільових потреб позичальників (продуктивна; споживча і фінансова); лізинг та іпотека;
 2. 2 Форми і види кредиту
   2 Форми і види
 3. Тема 3. Форми і види кредиту.
   Класифікація форм кредиту в залежності від характеру вартості, характеру кредитора і позичальника, характеру цільових потреб позичальника. Банківська форма кредиту і його особливості. Комерційний кредит, його еволюція і особливості. Особливості державного, міжнародного та споживчого кредиту. Види кредитів. Міжнародний кредит: сутність, функції, основні форми. Міжнародні
 4. Тема 5. форми і види кредиту
   Тема 5. форми і види
 5. ГЛАВА 11. ФОРМИ І ВИДИ КРЕДИТУ
   ГЛАВА 11. ФОРМИ І ВИДИ
 6. Глава 12. ФОРМИ І ВИДИ КРЕДИТУ
   Глава 12. ФОРМИ І ВИДИ
 7. Глава 9. Форми і види кредит
   Глава 9. Форми і види
 8. Глава 3. Види і форми дене
   Глава 3. Види і форми
 9. Тема 3.2. Функції, закони, форми і види кредиту
   Тема 3.2. Функції, закони, форми і види
 10. Тема 2. Сутність кредиту, його форми і види
   Тема 2. Сутність кредиту, його форми і
 11. 4.2. Види, форми і системи оплати праці, порядок її нарахування
   4.2. Види, форми і системи оплати праці, порядок її
 12. СОДЕРЖАНІE
   ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 13. Фінансовий механізм
   Фінансовий механізм - це система управління фінансовими відносинами на рівні держави і господарюючих суб'єктів через фінансові інструменти за допомогою фінансових методів. Функції фінансів реалізуються через фінансовий механізм. Фінансовий механізм являє собою систему, яка включає наступні елементи: фінансові методи (прогнозування, планування, фінансовий облік і аналіз,
 14. 15. форми і види кредиту
   Кредит - форма руху позичкового капіталу, т. Е. Ден. кап-ла, наданого в тимчасове користування на умовах повернення і платності. Види кр. 1) комерційний кр. - Кр-т одного підприємця ін. Пред-лю у вигляді відстрочки платежу за поставлені товари чи надані послуги. Інструментом кр. явл. ком. вексель, в ціну кіт. входить ціна товару плюс% 2) банківський кр. - Представляється
 15. Тема 8. Кредитний механізм: межі, принципи і форми функціонування
   Економічні межі кредиту. Макроекономічна і мікроекономічна межа кредиту. Ринок кредитних ресурсів. Позаекономічний вплив на межі кредиту. Принципи кредитування та їх сутність. Форми кредиту. Види кредиту. Вексель як кредитне знаряддя обігу. Відсоток за кредит і фактори, які на нього
 16. Бюджетне пристрій
   - Організаційно-правову побудову бюджетної системи, що дозволяє виділити в її складі структурні підрозділи (види бюджетів, ланки) і визначити форми взаємозв'язків між
 17. Питання для самоперевірки
   Які основні види провалів ринку на мікроекономічному рівні? ?. Назвіть макроекономічні причини провалів ринкової економіки. Які основні види монополій зустрічаються в ринковій економіці? Які методи інтерналізації зовнішніх ефектів використовує держава? У чому відмінність екстерналій і Інтернали? Які основні властивості чистих суспільних благ? Назвіть основні види змішаних
 18. Контрольні питання
   Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при
 19. Орієнтовна тематика курсових робіт
   Причини появи грошей і їх функції. Сутність грошей. Електронні гроші. Роль грошей в ринковій економіці. Історичні види грошей, їх розвиток і особливості. Організація готівково-грошового обороту в Республіці Білорусь. Платіжні системи, їх елементи. Особливості та шляхи розвитку платіжної системи Республіки Білорусь. Перспективи розвитку банківських операцій і послуг в Республіці Білорусь. Форми