« Попередня Наступна »

Функції страхування


| Страхування виконує ряд функцій:
І 1. ризикових функцію;
I 2. Попереджувальну функцію - пов'язана з ис
користуванням частини страхового фонду на уменьше- I ня ступеня і наслідків страхового ризику;
 1. Виконує потреба у страховому захисті;

Л-
I 4.
 Контрольну функцію - виражає властивості цієї категорії до строго цільовим формуванню та I використанню коштів страхового фонду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Функції страхування

 1. Основні типи функцій, використовувані при кількісній оцінці зв'язків
   : Linear функція: y = a + bx; Нелінійні функції: y = a + b / x - гіпербола; 2 y = a + bx + cx - парабола; 2 Березня y = a + bx + cx + dx -кубіческій многочлен; y = axb -ступеня функція; y = abx-показова функція; y = a + blgx-логарифмічна функція; y = 1 / (a ??+ bx); y = a + bx + c (1 / x); y = 1 / (a ??+ bx + cx2);
 2. Функції, використовувані для побудови трендів
   Лінійний тренд: yt = a + b * t; Нелінійні функції: yt = a + b / t - гіпербола; y = a * tb - ступенева функція; yt = a * bt - експоненціальна функція; y = a0 + а1 t + а2 t2 +,. . . , + Ат tm - параболи різних
 3. Функції, елементи та принципи організації заробітної плати.
   Сутність заробітної плати проявляється у функціях, які вона виконує у фазах суспільного виробництва: виробництві, розподілі, обміні і споживанні. Але в будь-який час, незалежно від форми власності і системи управління, заробітна плата повинна, бути спрямована на забезпечення наступних основних функцій: відтворювальної; мотиваційної; вимірювально-розподільча функція;
 4. 1. Сутність і функції податків
   Основна роль податків - формування бюджету держави для вирішення державою суспільних проблем. Реалізація практичного призначення податків здійснюється за допомогою функцій. Функція - спосіб вираження сутнісних властивостей. Розрізняють ряд функцій
 5. Тема 2. Функції та закони кредиту.
   Методологічні основи аналізу функції кредиту. Характеристика перераспределительной функції кредиту і функції заміщення. Закони кредиту. Теорії кредиту та їх еволюція в економічній науці.
 6. Функції економічної теорії
   (1) пізнавальна функція полягає в науковому пізнанні законів, закономірностей і категорії економічного життя; (2) методологічна функція проявляється як теоретичний фундамент для комплексу галузевих, подотраслевие, функціональних, історико-економічних, а також економічних наук, що знаходяться на стику різних галузей знань; (3) прагматична функція Е. т. В тому, що повсякденна
 7. 32. Функції лізингу
   Значення застосування лізингу може бути представлено його основними функціями: внутрівиробничими і зовнішніми. Серед внутрішніх - виробнича, ресурсозберігаюча, фінансова і збутова
 8. Тема 1. Гроші їх сутність і функції
   Дві концепції виникнення грошей: ідеалістична, історична. Кількісна теорія грошей. Еволюційна теорія грошей. Функції грошей. Закони грошового обігу. Тлумачення функцій грошей в сучасній економічній літературі. Різноманітність поглядів на сутність і функції грошей в ринковій
 9. Тема 2. Функції грошей
   Зміст і значення функції міри вартості. Масштаб цін. Рахункові гроші. Гроші у функції засобу обігу. Зміст, призначення та особливості функціонування грошей як засобу платежу. Функція засобу накопичення. Види грошових накопичень. Гроші у сфері міжнародного економічного обороту. Грошова маса, необхідна для здійснення функцій грошей. Грошові агрегати. Грошова
 10. 1.2.3. Кардиналистской функція корисності
   Чи є функція корисності з 1.2.2 кардиналистской? * * * Для того щоб ми могли говорити про кардиналистской функції поліз-ності, має бути вірно U ([zu z2: q, l - q}) = qU (Zl) + (1 - q) U (z2). Для перевірки даної властивості у цієї особливої ??функції корисності розглянемо випадок х ~ 2i 22 X х. З аксіоми незалежності вірно [21, z2: q, 1 - - q] ~ \ x, z2: 9,1 - 9]. З аксіоми безперервності повинно
 11. § 5 х2 (хі-квадрат) -розподіл
   У зв'язку з гауссовской теорією помилок астроном Ф. Хельмерта досліджував суми квадратів нормально розподілених випадкових величин, прийшовши таким чином до функції розподілу де m - число ступенів свободи (ціле позитивне число), а {foto17} Відповідна щільність ймовірності задається функцією: {foto18} яку пізніше К. Пірсон назвав функцією розподілу {foto19} «хи- квадрат». Для
 12. 3.2.1. Сутність функції планування
   Функції управління - це види діяльності органів управління та посадових осіб, за допомогою яких вони впливають на керований об'єкт. Об'єктами управління є соціальні працівники, співробітники служб та установ соціального захисту, взаємини між людьми при наданні соціальної допомоги. Функція планування є функцією попереднього управління поряд з
 13. Функції власного капіталу:
   1. Захисна функція: захист вкладників і кредиторів, можливість виплати їм компенсацій у разі виникнення збитків або банкрутства підприємства; збереження платоспроможності за рахунок створених резервів; продовження діяльності, незалежно від загрози появи збитків. 2. Оперативна функція: власний капітал є джерелом розвитку матеріальної бази підприємства. 3. Регулююча