Головна
« Попередня Наступна »

3. Функціональний поділ

 Це Положення передбачає взаємопов'язану роботу наступних підрозділів банку:
Управління фінансування та кредитування;
Управління з правових питань;
Операційне управління;
Управління бухгалтерського обліку;
Управління безпеки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3. Функціональний поділ

 1. 4.1.2 Функціональні структури
   Функціональна спеціалізація апарату управління значно підвищує його ефективність, оскільки замість універсальних менеджерів, які повинні розбиратися у виконанні всіх функцій, цим займаються висококваліфіковані фахівці. Функціональна структура управління представлена ??на рисунку 5. Керівник функціональний ФР 2 ФР 3 керівник (ФР) 1 і з п про л зв тощо е л і {foto6}
 2. Функціональний аналіз
   шлях вивчення функціональних співвідношень між економічними явищами, націлений на практичну орієнтацію при розробці конкретних проблем
 3. Функціональний розподіл
   доходу характеризує розподіл виробленого сукупного доходу суспільства між факторами виробництва. Інакше кажучи, функціональний розподіл доходу свідчить про те, яка частка «національного пирога» присвоюється відповідним факторам виробництва. У результаті функціонального розподілу доходу формуються такі первинні доходи, як заробітна плата, відсоток, рента,
 4. 4.1.3 Лінійно-функціональні структури
   Лінійно-функціональна структура управління забезпечує такий поділ управлінської праці, при якому лінійні ланки управління здійснюють загальне керівництво і координацію, а функціональні консультують, раз-тись конкретні питання. Переваги: ??ефективні при вирішенні типових завдань і функцій; поділ діяльності лінійних і функціональних ланок при посиленні координації їх
 5. лінійне керівництво
   здійснює управління організацією в цілому, окремими функціональними і виробничими підрозділами. Функції цієї підсистеми виконують: керівник організації, його заступники, керівники функціональних і виробничих підрозділів, їх заступники, майстри,
 6. 4.1 Характеристика бюрократичних організаційних структур управління
   До ієрархічним типом організаційних структур відносять лінійну, функціональну, лінійно-функціональну, лінійно-штабну та Девізіональние структури управління
 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВА ПРАКТИКА
   Метою організаційно-фінансової практики є вивчення функціональної структури конкретного відділу кредитної організації, в якому студент проходить практику. Завданнями практики є: ознайомлення з функціональною структурою відділу кредитної організації; вивчення посадових інструкцій. Виходячи з цілей і завдань, студент формує звіт. Зміст звіту Функціональна структура відділу
 8. Контрольні питання
   Що таке конфлікт? Які розрізняють типи конфліктів? Які джерела внутрішньоособистісних конфліктів виділяють? Міжособистісний конфлікт і його джерела. Що включає в себе поняття «функціональний конфлікт»? Які заходи необхідні для підняття ефективності групової роботи? Колективне рішення, способи його прийняття. Конфлікт як прояв взаємодії функціональних
 9. 1.4.3.2. Методи управління функціональними підсистемами організації
   Перший напрям пов'язаний зі структурою організації, в якій є функціональний розподіл управлінської праці за такими видами робіт, як маркетинг, інновації, виробництво, фінанси, персонал і т. П. Методи управління, застосовувані в цих функціональних підсистемах, відображають їх специфіку в постанов частині підручника , полуправленія органи- ке цілей і визначенні складу робіт, необхідних для
 10. Розподіл ресурсів між проектами портфеля.
   У будь-якій організації, в якій проектна діяльність поєднується з процесної, неминуче виникає конфлікт між власниками ресурсів (керівниками функціональних підрозділів) і керівниками проектів. Тому, при розподілі ресурсів, необхідно використовувати такий механізм, за допомогою якого можливо розподіл ресурсів, погоджене з інтересами функціональних керівників і
 11. Розподіл доходу функціональне
   спосіб розподілу національного доходу між власниками виробничих ресурсів в залежності від функцій, які виконують його одержувачі, що забезпечують економіку різними видами ресурсів. У результаті функціонального розподілу утворюються такі доходи: заробітна плата і платню, доходи дрібних власників, прибуток корпорацій, рента, відсоток. Ринкове розподіл
 12. 4. Функціональні права підрозділу
   Справжній розділ Положення визначає права, об'єктивно необхідні операційний відділ для найбільш ефективного вирішення перерахованих вище питань функціональної відповідальності. Керівник Операційного відділу має право брати участь в обговоренні будь-яких питань, що мають відношення до діяльності Підрозділи, на засіданні Правління банку. Відділ має право, відповідно до
 13. Розподіл доходів
   поділ доходів народного господарства за факторами, задіяним у виробничому процесі (функціональний розподіл доходів), або серед груп одержувачів доходу (особисте розподіл доходів). У функціональному відношенні виділяють доходи від найманої праці, підприємницької діяльності та майна. По відношенню до фізичних осіб дохід класифікується насамперед по
 14. Функціональна класифікація видатків
   це угруповання витрат бюджетів, що відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави, у тому числі на фі-сування реалізації нормативних правових актів, прийнятих органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Феде-рації, на фінансування здійснення окремих державних валют-ських повноважень,
 15. Структура
   . Формальні організації складаються з декількох рівнів управління і підрозділів. Підрозділи - це функціональна область, т. Е. Конкретна робота, яку виконує даний підрозділ для організації в цілому. наприклад, маркетинг, виробництво, навчання персоналу чи планування фінансів. Структура управління соціального захисту населення адміністрації м Владивостока включає кілька
 16. 12. Розподіл: функціональне і індивідуально
   12. Розподіл: функціональне і
 17. Функціональна організація.
   Найпоширенішою схемою є функціональна організація служби маркетингу. У цьому випадку фахівці з маркетингу керують різними функціями маркетингової діяльності. Вони підпорядковуються директору з маркетингу, який координує їх роботу. Наприклад, у відділі може бути п'ять таких фахівців: керуючий службою маркетингу, керуючий службою реклами і стимулювання збуту,
 18. Зміст.
   Зміст. 2 Введення. 3 Глава 1. Валютний ринок. 4 1.1. Сутність валютного ринку. 4 1.2. Структурна характеристика валютного ринку. 6 1.3. Функціональна характеристика валютного ринку. 13 Глава 2. Валютний ринок РФ. 15 2.1 Еволюція валютної системи і становлення валютного ринку Росії. 15 2.2. Структурна характеристика валютного ринку РФ. 26 2.3. Функціональна характеристика
 19. 8.3. Класифікація конфліктів по типу функціональних систем
   8.3. Класифікація конфліктів по типу функціональних
 20. Метод розбиття
   - Полягає у визначенні окремо трьох видів зносу з поділом фізичного і функціонального на переборні і непереборні типи. Фізичний знос проявляється у погіршенні фізичних властивостей об'єкта з плином часу, у втраті елементами будови первісних технічних та експлуатаційних властивостей. Фізичний знос викликаний неправильною експлуатацією, фізичним і хімічним впливом. При