« Попередня Наступна »

Інструментальні засоби розробки навчальних курсів і тестів

 - Дизайнер курсів «УНІАР Продюсер 2002» призначений для розробки мультимедійних навчальних курсів. Ця графічна оболонка дозволяє створювати навчальні курси користувачам, які не є професійними програмістами. Автору курсу не потрібно піклуватися про дизайн, екрани курсу вже оформлені професійним дизайнером. Користувачеві необхідно тільки послідовно заповнити екрани курсу текстом, ілюстраціями, малюнками і графіками, підготовленими в будь-якому текстовому або графічному редакторі, підключити звукові файли або відеофрагменти за допомогою команд «УНІАР Продюсер 2002», і навчальний курс готовий.
Мал. 53. Схема організації дистанційного навчання на базі АСДО «ДОЦЕНТ».
Конструктор тестів «УНІАР Білдер 2002» являє собою графічну оболонку, яка дозволяє викладачеві створювати індивідуальні та групові тести заданої складності на підставі широкого переліку шаблонів. У «УНІАР Білдер 2002» включено близько двох десятків типових шаблонів тестів, таких як: вибір одного варіанта відповіді з декількох можливих; вибір правильних відповідей із запропонованого списку; введення еталонної рядки тексту; введення багаторядкового тексту; введення рядка символів і порівняння її з регулярним виразом, що дозволяє вільно конструювати відповідь учня; заповнення форми документа; послідовність кліків мишею на графічних об'єктах; встановлення відповідності між множинами, переміщення об'єктів по екрану, збірка схем, відповідь у вигляді вектора, відповідь у вигляді графіка, відповідь у вигляді формули і т.
д.
Редактор цифрових відеолекцій «УНІАР Тьютор 2002> є графічною оболонкою, призначеної для створення інтерактивних цифрових відеолекцій, які представляють собою звуковий ряд, що містить звукову запис лекції на задану тему. Звуковий ряд містить графічні маркери і контрольні точки, відповідно до яких на екран виводяться графічні об'єкти або тести. Інтерактивність відеолекцій полягає в можливості переміщення за сценарієм, повернення до вже пройденого матеріалу і повторному його вивченню, а також в постійному контролі засвоєння знань за допомогою тестів. «УНІАР Тьютор 2002» орієнтований на прискорену самостійну підготовку дистанційних навчальних курсів викладачем, який не є професійним програмістом.
Допомогою вищеперелічених інструментальних засобів формується централізований архів навчально-методичних матеріалів і сертифікаційних тестів.
Методика вивчення курсу «Бізнес-план підприємства»
в режимі дистанційного навчання
Вивчення курсу «Бізнес-план підприємства» включає в себе наступні етапи:
вивчення теоретичної частини курсу;
практичне складання бізнес-плану підприємства нафтогазового комплексу,
фінальне тестування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Інструментальні засоби розробки навчальних курсів і тестів

 1. Інтегровані навчальні пакети
   (ІОП) для розробки і доставки інноваційних курсів на базі Web технології. Серед популярних ІОП можна відзначити такі, як пакет WebCT (призначений для побудови карт навчальних курсів, для спільного використання інформаційних ресурсів, проведення конференцій, тестування і оцінювання), пакет Interactive Learning Network (пропонує інструментальні засоби оцінювання навчання, створення
 2. Розвиток інтерактивних навчальних середовищ на базі телекомунікаційної мережі
   . Розвиватися в цьому напрямку інструментальні засоби і прикладні програми повинні підтримувати інтерактивну і групову роботу і дистанційний доступ до навчальних матеріалів і
 3. Асинхронні комп'ютерні конференції.
   В даний час активно розробляються інструментальні засоби на базі Web технологій для проведення асинхронних комп'ютерних навчальних конференцій, такі як W3 Interactive Talk (WIT), WebBoard, Big Mouth Lion, NetForms, NetForum та інші. Ці інструментальні засоби дозволяють здійснювати сортування та архівування послань, віддалене управління дискусією, структурування форуму і
 4. Технологія електронної пошти
   все ширше використовується для підтримки навчальних взаємодій як між викладачем і навчаються, так і між самими які навчаються. Розрізняються модеровані і немодеровані, відкриті і закриті поштові конференції (див. Схему 6). Причому до закритих комп'ютерним конференціями (т. Е. Конференціями, участь в яких не є загальнодоступним) відносяться не лише платні, а й безкоштовні
 5. 6 Інструментальні змінні в тимчасових рядах
   Розглянемо наступну модель часового ряду: yt = xte + et, E [et \ It-1] = 0, It-1 = {yt-1, yt-2 ...; xt, xt-1, ...}. Візьмемо вектор інструментів Zt = (Уtz1, Уtz2, ..., yt-ly, xt ..., xt-lX) '. Він валідний, т. К. Всі елементи належать It-1, і E [et \ zt] = E [E [et \ It-1] \ zt] = 0. При таким чином обраному інструменті інструментальна оцінка V2sls збігається з МНК- оцінкою (вправа: чому?), і,
 6. Вступ
   Пропонований словник термінів складений для студентів старших курсів, що навчаються на фінансово-економічному факультеті за спеціальністю «фінанси і кредит», і призначений для використання в навчальному процесі при вивченні дисципліни «Гроші, кредит, банки». Словник містить 393 терміна, що пояснюють значення економічних понять у сфері грошового обігу, кредитних операцій та банківської справи.
 7. 8.3.2. Довідник «Курси навчання»
   Довідник призначений для опису цілісних навчальних курсів розвитку персоналу на підприємстві. Опис курсу навчання ведеться по наступних областях даних: Обсяг курсу. Обсяг необхідний для обліку тривалості навчання, а так само для планування зайнятості навчаються, викладачів, приміщень. Витрати на одного учня. Вказівка ??витрат дозволить планувати бюджет на навчання і розвиток
 8. Розвиток рівноправного партнерства викладачів та навчаються в ході навчального процесу.
   Особливого значення набуває стимулювання активності учня при дистанційному навчанні. У цьому випадку навчаний основну частину часу перебуває на великій відстані від викладача, і комунікація відбувається за допомогою навчальних матеріалів у друкованому та електронному видах. Те, що викладач безпосередньо не контактує з учнем в ході майже всього навчального процесу, часто призводить до
 9. Розвиток змісту навчання
   в результаті того, що нові інформаційні технології надають кошти для: організації та структурування змісту освіти, зв'язку елементів змісту освіти, використання різних видів інформації, модульності і доступу до фрагментів змісту, уявлення курсу як сукупності уроків (тем), розробки уроку як системи освітніх дій , уявлення
 10. 2 Точна ідентифікація
   звідки отримуємо інструментальну оцінку В матричному вигляді інструментальна оцінка виглядає наступним чином: piv = (Z'X) -1Z'Y, Z = (zi, z2, ..., zn) '. У кінцевих вибірках інструментальна оцінка зміщена, проте є спроможною і асимптотично нормальною: E [/ 3iv | Z, X] = (Z 'X) -1Z'E [Y | Z, X] = в, Vn (/ 3iv - в) ^^ N (0, Ve), Ve = Q-x1Qe2zzQ-z1, де Qzx = E [zx '], Qe2zz = E [e2zz']. Зауважимо,
 11. 5 Бутстрапірованіе інструментальних оцінок
   Процедура бутстрапа для інструментальних оцінок практично нічим не відрізняється від побудови бутетраповекого розподілу для звичайної статистики від незалежних спостережень. Є, правда, тонкий момент у разі сверхідентіфікаціі. Випадок l = k. Д / V = ??(Е ZiX0 Е ^ = (Е zi * x * ') Е zi * y *. Якщо оцінка асимптотичної дисперсійної матриця виглядає як viv = n (Е ziX0 Е ziziv2 (Е xizi, Те її
 12. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА»
   Мета заняття: дати основне уявлення про можливі варіанти використання комп'ютерної навчальної програми «Бізнес-план підприємства». Ви навчитеся: працювати з комп'ютерною навчальною програмою «Бізнес-план підприємства» в середовищі автоматизованої системи дистанційного навчання (АСДО) «ДОЦЕНТ». У програмі заняття: лекція, в якій даються методичні основи використання комп'ютерного
 13. Інструкція по запуску програми на виконання
   Щоб запустити встановлену навчального курсу відкрийте меню Пуск і в підменю Програми виберіть пункт «Розробка бізнес-плану». При запуску навчального курсу на виконання з'являється екран Зміст, який являє собою меню комп'ютерної навчальної програми (Зміст. Список розділів і підрозділів курсу). Увійшовши в курс після перерви і натиснувши кнопку Продовжити на панелі управління курсом в
 14. 2. Інформаційне та інструментальне забезпечення управлінських рішень
   2. Інформаційне та інструментальне забезпечення управлінських
 15. Додаток 2. Загальна інформація про структуру РОС
   Необхідна інформація про структуру РОС (див. Малюнок 1): перерахування ОУ і їх територіального розташування, перерахування ТЗ та входять до кожної ТС конкретних ОУ. Крім інформації про структуру РОС, необхідна кількісна інформація про її елементах, тобто для кожного елемента РС потрібні значення для кожного з років обраного часового горизонту наступних показників: Число ОУ (з розбивкою
 16. 1. Склад і призначення навчально-методичного комплекту курсу
   Навчально-методичний комплект курсу «Розробка бізнес-плану» (далі по тексту - УМК) призначений для дистанційного навчання науково-технічних працівників основам бізнес-технологій та розрахований на використання в ході реалізації проекту Міжнародного науково-технічного центру (МНТЦ) по розгортанню системи дистанційного навчання. До складу УМК входять: мультимедійна навчальна комп'ютерна
 17. А. В. ЯРАШЕВА. Словник термінів з курсу «Гроші, кредит, банки» Москва2010, +2010
 18. 3.6. Завершення роботи з курсом
   Для завершення роботи з мультимедійною навчальною комп'ютерною програмою навчають досить нажати кнопку Вихід на панелі управління курсом. На екрані з'явиться вікно (рис. 11) з питанням «Ви дійсно хочете вийти з курсу?» Натиснувши кнопку Так, ви закінчите роботу з курсом. Мал.
 19. Оптимальне поєднання активних дій учня з автоматизованим управлінням навчальним процесом.
   Найбільш відповідальний момент при розвитку інноваційного освітнього середовища - це правильно розподілити пізнавальну активність між учнем і навчальною програмою (системою). Очевидно, що програма, оскільки вона є навчальною, а не просто інформує, повинна виявляти певну активність щодо того, яка інформація повинна бути представлена ??обучаемому в даний момент,