« Попередня Наступна »

Інтегровані навчальні пакети

 (ІОП) для розробки і доставки інноваційних курсів на базі Web технології. Серед популярних ІОП можна відзначити такі, як пакет WebCT (призначений для побудови карт навчальних курсів, для спільного використання інформаційних ресурсів, проведення конференцій, тестування і оцінювання), пакет Interactive Learning Network (пропонує інструментальні засоби оцінювання навчання, створення бази даних успішності, інтерактивного асистування , дискусій у реальному часі, групового дистанційного навчання), пакет The Internet Classroom Assistant націлений на проведення навчальних конференцій, спільне використання інформаційних ресурсів та зв'язків в різних навчальних середовищах) та інші.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Інтегровані навчальні пакети

 1. Розвиток інтерактивних навчальних середовищ на базі телекомунікаційної мережі
   . Розвиватися в цьому напрямку інструментальні засоби і прикладні програми повинні підтримувати інтерактивну і групову роботу і дистанційний доступ до навчальних матеріалів і
 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА»
   Мета заняття: дати основне уявлення про можливі варіанти використання комп'ютерної навчальної програми «Бізнес-план підприємства». Ви навчитеся: працювати з комп'ютерною навчальною програмою «Бізнес-план підприємства» в середовищі автоматизованої системи дистанційного навчання (АСДО) «ДОЦЕНТ». У програмі заняття: лекція, в якій даються методичні основи використання комп'ютерного
 3. Модель Інтегрованого Бренда
   Модель Інтегрованого Бренда включає три рівні: транслятори бренду, драйвери бренду, драйвери організації. Інструменти інтегрованого брендингу: драйвери організації та бренду. Драйвери організації: місія, цінності, історія. Драйвери бренду: принцип, індивідуальність, асоціації. Позиціонування і принцип
 4. Додаток 2. Загальна інформація про структуру РОС
   Необхідна інформація про структуру РОС (див. Малюнок 1): перерахування ОУ і їх територіального розташування, перерахування ТЗ та входять до кожної ТС конкретних ОУ. Крім інформації про структуру РОС, необхідна кількісна інформація про її елементах, тобто для кожного елемента РС потрібні значення для кожного з років обраного часового горизонту наступних показників: Число ОУ (з розбивкою
 5. Розвиток рівноправного партнерства викладачів та навчаються в ході навчального процесу.
   Особливого значення набуває стимулювання активності учня при дистанційному навчанні. У цьому випадку навчаний основну частину часу перебуває на великій відстані від викладача, і комунікація відбувається за допомогою навчальних матеріалів у друкованому та електронному видах. Те, що викладач безпосередньо не контактує з учнем в ході майже всього навчального процесу, часто призводить до
 6. 3.6. Завершення роботи з курсом
   Для завершення роботи з мультимедійною навчальною комп'ютерною програмою навчають досить нажати кнопку Вихід на панелі управління курсом. На екрані з'явиться вікно (рис. 11) з питанням «Ви дійсно хочете вийти з курсу?» Натиснувши кнопку Так, ви закінчите роботу з курсом. Мал.
 7. Оптимальне поєднання активних дій учня з автоматизованим управлінням навчальним процесом.
   Найбільш відповідальний момент при розвитку інноваційного освітнього середовища - це правильно розподілити пізнавальну активність між учнем і навчальною програмою (системою). Очевидно, що програма, оскільки вона є навчальною, а не просто інформує, повинна виявляти певну активність щодо того, яка інформація повинна бути представлена ??обучаемому в даний момент,
 8. Методи самонавчання.
   Якщо в традиційній освітній системі самонавчання відбувалося шляхом читання книг, то нові технології призвели до розвитку безлічі таких методів, при яких навчаний взаємодіє з освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача та інших учнів. Для самонавчання на базі сучасних технологій характерний мультимедіа підхід, при якому освітні ресурси
 9. Використання супутникового зв'язку в процесі дистанційного навчання.
   Супутникова технологія є дуже перспективною для реалізації принципу інтерактивності. Зараз усвідомлена необхідність проведення спеціальних досліджень освітнього потенціалу супутникового зв'язку. Поєднання телекомунікаційної мережі, супутникового зв'язку та інших телекомунікаційних технологій. 4 Стимулювання активності учня в навчальному процесі, що передбачає: Примітка
 10. Інтегрований брендинг
   - Це організаційна стратегія, при якій всі дії та обігу компанії засновані на цінності (бренд), в якій перетинаються сильні сторони компанії (товару або послуги) і цінності клієнтів. Мета інтегрованого брендингу - повна ідентифікація клієнта з брендом як на раціональному, так і на ірраціональному рівні. Піраміда самоідентифікації: обізнаність, переваги, лояльність і