« Попередня Наступна »

Виконання бюджету за видатками

 провадиться в межах фактичної наявності бюджетних коштів на єдиному рахунку бюджету з дотриманням обов'язкових послідовно здійснюваних процедур санкціонування та фінансування видатків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Виконання бюджету за видатками

 1. Облік виконання бюджету
   - Система збору, реєстрації та узагальнення інформації про хід виконання бюджету, яка охоплює всі фінансово-господарські операції, пов'язані з процесом виконання
 2. Довідка по некасові операціями по виконанню бюджету (ф. 0503129).
   Довідка по некасові операціями по виконанню бюджету (ф. 0503129) складається одержувачем коштів бюджету щомісячно на підставі виправдувальних документів, підтверджують операції за доходами, видатками, джерелами фінансування дефіциту бюджетів, виконані як некасові операції і відбиті на відповідних рахунках. Складання зазначеної довідки з підприємницької та іншої приносить
 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   «Касове виконання бюджетів Російської Федерації» - курс, передбачений навчальним планом спеціальності 080105 «Фінанси і кредит». Мета практичної роботи - навчитися на практиці застосовувати знання основ теорії і практики касового обслуговування виконання федерального бюджету, бюджетів суб'єктів і муніципальних утворень. Завдання практичної роботи студентів: на практиці оволодіти основами
 4. Визначення та склад бюджетного процесу
   62. Бюджетний процес являє собою регламентовану законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду і виконання федерального, регіональних і місцевих бюджетів, а також за твердженням виконання і контролю за їх виконанням. Бюджетний процес складається з чотирьох послідовних стадій: складання проекту бюджету; розгляд і затвердження; виконання
 5. 13.3. Організація виконання бюджетів
   Виконання бюджету - стадія бюджетного процесу, на якій здійснюється сукупність процедур, що забезпечують повне і своєчасне надходження доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету в розрізі кожного з джерел; своєчасне фінансування та здійснення видатків відповідно до затверджених бюджетних призначень, а також облік виконання бюджету. Зміст виконання
 6. Касове виконання бюджету
   є частиною виконання бюджету і являє собою сукупність процедур, які забезпечують прийом доходів, розподіл і зарахування їх на рахунки відповідних бюджетів, зберігання і видачу бюджетних коштів на здійснення видатків та ведення обліку та звітності. До створення Федерального казначейства в Російській Федерації існувала банківська система виконання бюджету, коли функції по
 7. 13.3. Види і форми бюджетної звітності
   Бюджетну звітність підрозділяють на річну, квартальну і місячну. Річна і квартальна звітність включає в себе такі форми: Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130); Баланс з надходження і вибуття коштів бюджету (ф. 0503140); Баланс за операціями касового обслуговування бюджету (ф. 0503150); Баланс виконання бюджету
 8. Звіт про виконання бюджету
   - Документ, що містить встановлену нормативно-правовими актами сукупність планових і фактичних показників, що характеризують виконання бюджету за певний період часу.
 9. Бюджетний процес
   регламентована законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду, затвердження та виконання і регіональних (місцевих) бюджетів та позабюджетних фондів. Він охоплює чотири стадії - складання проекту бюджету, розгляд і затвердження його в законодавчих органах, виконання бюджету і складання звіту про виконання бюджету та його затвердження. Принципами бюджетного
 10. Контрольні питання
   Дайте визначення бюджетного процесу, охарактеризуйте його стадії і склад учасників. Якими законодавчими та нормативно-правовими актами регулюються окремі стадії бюджетного процесу? Як розмежовуються функції учасників бюджетного процесу? Охарактеризуйте основні етапи складання федерального бюджету. Який зміст основних етапів розгляду федерального бюджету та його
 11. Стадії бюджетного процесу
   - Сукупність послідовно проведених бюджетного процесу, що включає складання проекту бюджету; розгляд і затвердження бюджету; виконання бюджету; складання звіту про виконання бюджету і його
 12. Бюджетний процес
   - Регламентована нормами права діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів і виконання бюджетів, забезпечення контролю за їх
 13. 13.9. Порядок складання окремих розділів пояснювальної записки до річної бюджетної звітності
   Пояснювальна записка (ф. 0503160) складається головним розпорядником (розпорядником), одержувачем коштів бюджету, органом, що організує виконання бюджету; органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Орган, організуючий виконання бюджету, і головний розпорядник самостійно можуть визначити кількість додатків до пояснювальної записки зі складу річних таблиць і
 14. 6.4. Бюджетний процес в муніципальній освіті (МО)
   1. Розробка прогнозу соціально економічного розвитку 2. Розробка робочої документації до проекту бюджету МО 3. Розгляд проекту бюджету МО в першому читанні 4. Розгляд проекту бюджету МО у другому читанні 5. Затвердження бюджету МО 6. Виконання та внесення змін до бюджету МО 7. Організація контролю бюджетного процесу 8. Розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету
 15. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
   - Регламентована нормами права діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, забезпечення контролю за його