Головна
« Попередня Наступна »

Джерела формування фінансових ресурсів некомерційних організацій

 різних організаційно-правових форм, визначені законодавством, єдині. Ними є:
регулярні та одноразові надходження від засновників (учасників, членів);
добровільні майнові внески і пожертвування;
виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;
дивіденди (доходи, відсотки), одержані за акціями, облігаціями, інших цінних паперів і вкладах;
доходи, одержувані від власності некомерційної організації;
бюджетні субсидії в рамках затверджених цільових програм;
інші, не заборонені законом надходження.

Однак склад джерел і їх співвідношення неоднаково для організацій різних організаційно-правових форм. До джерел формування фінансових ресурсів, відображає специфіку різних організаційно-правових форм некомерційних організацій, відносяться:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Джерела формування фінансових ресурсів некомерційних організацій

 1. Контрольні питання
   Як впливають організаційно-правові форми некомерційних організацій на організацію фінансів? Назвіть групи фінансових відносин, що становлять зміст фінансів некомерційних організацій. Які особливості джерел та видів фінансових ресурсів некомерційних організацій? Назвіть фактори, що впливають на джерела формування фінансових ресурсів некомерційних організацій. Які методи ведення
 2. ПЛАН проведення семінарських занять
   Питання для обговорення: Функції некомерційної організації в сучасній економіці. Ознаки некомерційної організації. Форми некомерційних організацій. Фінансові ресурси некомерційних організацій. Форми власності некомерційних організацій. Теми рефератів і повідомлень: Становлення і розвиток недержавних некомерційних організацій в Росії. Іноземні некомерційні
 3. Контрольні питання
   У якій організаційно-правовій формі можуть створюватися некомерційні організації? Чи можуть некомерційні організації надавати платні послуги? Чи можливе створення загальноосвітніх установ, лікарень в комерційних цілях? У чому сутність громадських організацій? Які джерела фінансових ресурсів громадських організацій? Чи залежить склад джерел формування фінансових ресурсів
 4. Джерела формування фінансових ресурсів організацій, що здійснюють некомерційну діяльність
   Джерела формування фінансових ресурсів установ та організації, що здійснюють некомерційну діяльність: бюджетні кошти, що виділяються на основі встановлених нормативів; грошові кошти, що надходять за надані платні послуги; виручка від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; добровільні внески і безоплатно передаються установам і організаціям
 5. Зміст
   Введення РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти діяльності некомерційних організацій в економіці Генезис теоретичних уявлень некомерційних організацій як суб'єктів соціально-економічного розвитку Історія розвитку і становлення некомерційних організацій Соціально-економічна сутність некомерційних організацій та їх роль у розвитку суспільства Соціально-економічна характеристика
 6. Сутність фінансів некомерційних організацій
   98. Організації, що здійснюють некомерційну діяльність (т. Е. Що не ставлять метою своєї діяльності одержання прибутку), надають різноманітні послуги, у тому числі соціального характеру, управлінські, з охорони громадського порядку, обороні країни і т. Д. В умовах ринкової економіки організації , що здійснюють некомерційну діяльність, перейшли на нові умови господарювання, що
 7. 44. ФІНАНСИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
   Установи та організації, що здійснюють некомерційну діяльність (т. Е. Що не ставлять метою своєї діяльності одержання прибутку), надають різноманітні послуги, у тому числі соціального характеру, управлінські, з охорони громадського порядку, обороні країни і т. Д. В умовах ринкової економіки установи і організації, здійснюють некомерційну діяльність, перейшли на нові умови
 8. Тема 13. Фінанси некомерційних організацій Питання для обговорення:
   Особливості формування некомерційних організацій. Види та організаційно-правові форми некомерційних організацій. Фінансові ресурси некомерційних організацій. Методи ведення господарства у невиробничій сфері. Фінансове планування в некомерційних організаціях. Література: 3,11,14,26-39,42-45,50,51. Некомерційні організації створюються для досягнення конкретних цілей, не
 9. 1.2. ФІНАНСИ комерційних і некомерційних ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСИ НАСЕЛЕННЯ Що таке фінанси підприємств?
   Фінанси підприємств - це економічні, грошові відносини, що виникають в результаті руху грошей і утворюються на цій основі грошових потоків, пов'язані з функціонуванням створюваних на підприємствах грошових фондів. Фінанси підприємств як частина фінансової системи включають процес створення, розподілу і використання внутрішнього валового продукту у вартісному вираженні. В ході
 10. Некомерційні організації мають істотну відмінність від комерційних організацій. Особливості некомерційних організацій складаються насамперед у цілях їх діяльності та формування грошових ресурсів. Некомерційною організацією є організація, яка не має одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
  Однак некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони скликані.
  Юридичні особи, є некомерційними організаціями, можуть створюватися у формі споживчих кооперативів (споживчих товариств), споживчих спілок, громадських і релігійних організацій (об'єднань), фондів, установ, благодійних організацій (об'єднань) та інших формах, передбачених законом.

 11. Фінанси професійних спілок
   Близькі до фінансів некомерційних організацій фінанси професійних спілок - масових демократичних організацій трудящих, об'єднаних на основі спільних інтересів. Фінанси зберігають всі риси некомерційних організацій, але мають свою специфіку, що витікає із цілей діяльності. Фінансові кошти формуються з вступних та щомісячних членських внесків, надходжень
 12. 3.2. Джерела фінансування некомерційних організацій
   Некомерційні організації відрізняються високою диверсифікацією джерел фінансування. Некомерційні мети господарювання вимагають від них не тільки розробки власних дохідних напрямків діяльності, а й залучення зовнішніх джерел фінансування з боку держави, населення і приватного сектора. Джерела фінансування некомерційних організацій поділяються на три групи:
 13. Фінансові ресурси некомерційних організацій:
   Некомерційні організації не роблять основною метою отримання прибутку (однак це не означає, що вона її не отримує), а існують для здійснення певної статутної діяльності. Фінансові ресурси некомерційних організацій - доходи, накопичення, використовувані для розширення статутної діяльності організації. Джерела: внески засновників та членські внески; доходи від надання платних
 14. ФІНАНСИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ! ОРГАНІЗАЦІЙ
   1 62. I Некомерційна організація - организацион- J но-правова форма діяльності в некомерційному I секторі економіки. Основна діяльність неком- мерческой організації - це діяльність, з- І ответствующая цілям, заради яких ця організація створена і яка передбачена її учредітельни- 1 ми документами. I Некомерційна організація має право, крім основ- i ної
 15. 37. Фінанси некомерційних організацій.
   У ДК РФ некомерційна організація визначається як організація, яка не має одержання прибутку як основної мети діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками. Некомерційні організації створюються для досягнення соціальних, благодійних, освітніх, наукових та управлінських цілей, охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту,
 16. 37. Фінанси некомерційних організацій.
   У ДК РФ некомерційна організація визначається як організація, яка не має одержання прибутку як основної мети діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками. Некомерційні організації створюються для досягнення соціальних, благодійних, освітніх, наукових та управлінських цілей, охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту,
 17. 1.2. Організаційно-правові форми некомерційних організацій.
   Організаційно-правові форми некомерційних організацій в Росії вкрай різноманітні. Їх регулювання здійснюється на основі двох законів РФ - Закону РФ «Про некомерційні організації» (1996 р) і Закону РФ «Про громадські об'єднання» (1995 г.). Некомерційні організації в Росії можуть існувати в організаційно-правовій формі установи, фонду, автономної некомерційної організації,
 18. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів:
   Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних