Історія економічних вчень

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

Е. І. Квірінг Економічне вчення соціал-фашизму: Гильфердинг / Под ред. Е. І. Квірінга. Изд. 2-е. - М .: Книжковий дім «ЛИБРОКОМ», 2010. - 144 с. +2010
Автор цієї книги піддає докладної критиці, з позицій марксизму-ленінізму, методологію австрійського лідера соціал-демократії Р. Гільфер- Динга і його теоретичні положення щодо основних проблем політичної економії (вартість, гроші, зарплата, співвідношення виробництва, обігу та розподілу), які останній дозволяє, виходячи з мінової концепції. У роботі показана еволюція поглядів Гильфердинга; особливу увагу приділено критиці його теорії криз і імперіалізму. Рекомендується історикам, економістам, політологам, активістам політичних рухів, а також усім зацікавленим читачам.
В. В. Круглов, Є. В. Балахонова Історія економічної думки / Под ред. В. В. Круглова, Є. В. Балахонової. -, 2 008. - 240 с: ил. +2008
Посібник містить основні теми курсу «Історія економічної думки», що відображають процес еволюції економічних вчень з найдавніших часів до теперішнього часу Структурована подача матеріалу полегшує сприйняття інформації і дозволяє використовувати посібник для самопідготовки. Наприкінці видання наведено список рекомендованої; гератури, за допомогою якої студенти при бажанні зможуть розширити свої знання з курсу. Видання призначене для студентів економічних спеціальностей
Березкін Ю. М. Історичні типи фінансів: методологічний аналіз. -Іркутск: Изд-во ІГЕА, 2000. - 96 с 2000
У монографії аналізуються ситуації виникнення в історії фінансових відносин різних типів: державних фінансів західноєвропейського і радянського типів, а також приватних фінансових операцій. Робиться спроба виявити принципові умови існування різнотипних фінансів.
Пушкарьова В. М. Історія фінансової думки і політики податків: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М, +1996. - 192 с. 1 996
У книзі висвітлюється історія світової, включаючи російську, фінансової думки і політики податків. Розглядаються проблеми фінансового господарства держави, загальна теорія податків, принципи оподаткування і розподілу його тягаря, теорії перекладання податків, зміст і принципи побудови податкової системи. Історію теорій супроводжує історія становлення податків і податкової системи з оцінкою їх сучасного рівня розвитку. Рекомендується як навчальний посібник для студентів вузів, передовсім економічної) профілю, аспірантів, практичних працівників у галузі фінансів і податків, а також для всіх, кого цікавлять питання історії фінансів і податків.
А. Г. Худокормов Історія економічних вчень. Ч. II: Підручник / Под ред. А. Г. Худокормова.- М .: Изд-во МГУ, 1994.- 416 с. 1994
Підручник присвячений переломного етапу в розвитку світової економічної думки. У центрі уваги - економічні теорії Заходу: теорії вартості і капіталу, добробуту, проаналізовано погляди нсоавстрій- ської школи. Детально викладена теорія кейнсіанства. Широко представлена ??вітчизняна економічна думка. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів.
May В. А. У пошуках планомірності: з історіі1 розвитку радянської економічної думки Копця М12 30-х -початку 60-х років. М .: Наука, 1990.- 160 с. 1990
Монографія присвячена одному пз паіболее драматичних періодів в історії радянської економічної думки. У ній розглядається глибокий криза, що охопила науки в умовах становлення адміністративної системи і репресій проти найвизначніших вчених-економістів, а також перші спроби виходу пз цієї кризи, пов'язані з теоретичною підготовкою господарської реформи 1965 р СРСР. Аналізуючи теорію планового господарювання, автор розкриває внутрішню логіку розвитку науки, властиві їй суперечності і якісні скачки, взаємозв'язок політекономічних поглядів і концепцій господарського механізму. Для політекономії, працівників планових органів і викладачів економічних вузів.
КАРЛ МАРКС КАПІТАЛ. Критики політичної економії. ТОМ ПЕРШИЙ КНИГА 1: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА КАПІТАЛУ. Друкується за: Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Том перший, книга 1: процес виробництва капіталу. М., Политиздат, 1983 1983
Праця, перший том якого я пропоную увазі публіки, становить продовження опублікованого в 1859 р мого твору «До критики політичної економії». Тривала перерва між початком і продовженням викликаний багаторічної хворобою, яка все знову і знову переривала мою роботу.
Фідель Кастро Економічна і соціальна криза світу. Його наслідки для країн, що розвиваються, його похмурі перспективи і необхідність боротися, якщо ми хочемо вижити. Гавана, 1983 1983
У роботі Першого Секретаря ЦК Компартії Куби, Голови Державної Ради і Ради Міністрів Республіки Куба, одного з лідерів Руху неприєднання дається глибокий і всебічний аналіз сучасного економічного і соціального становища країн. Показано то згубний вплив, який чинить на ці країни політика неоколоніалізму, проведена провідними імперіалістичними державами. Розкривається сутність боротьби країн, що розвиваються за справедливі міждержавні економічні відносини, проти підривної діяльності транснаціональних корпорацій, за подолання відсталості, злиднів, голоду, хвороб, які складають уділ переважної більшості населення цих країн. У корінної перебудови економічних і соціальних структур країн, що розвиваються, в об'єднанні їх зусиль у боротьбі проти Імперіа