Історія менеджменту

ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кравченко А. І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для студентів вузів. -М .: Академічний Проект, 2000 - 352 с. 2000
Ще недавно поняття «менеджмент» і «менеджер» звучали незвично. Сьогодні в країні виникли сотні курсів, семінарів, шкіл бізнесу та менеджменту. Деякі спираються на солідний зарубіжний досвід та залучають іноземних консультантів. Але охочих долучитися до основ сучасного менеджменту набагато більше - попит явно перевищує пропозицію.
І тоді залишається єдиний шлях - самоосвіта. Але і він мало кому доступний, особливо на периферії. У країні не вистачає літератури. Пропонована книга покликана в якійсь мірі допомогти вивчають соціологію менеджменту. Звичайно, вона не охоплює всіх проблем. У полі зору автора потрапили насамперед історичні аспекти, а з сучасності - ті методи та концепції, які пов'язані з управлінням персоналом. Але це - серцевина менеджменту.
Personnel Management включає соціологічні та соціально-психологічні концепції, принципи і конкретні методи ефективного управління персоналом. Виклад навчального курсу зазвичай починається з короткої історії предмету дослідження, класифікації основних шкіл і напрямів, а завершується технологією «людських відносин». Крім того, у зміст циклу навчання включаються такі питання, як структура організації, динаміка взаємин між керівником і підлеглими, мотивація і стимулювання праці, моделі організаційної поведінки людей, лідерство і стиль керівництва, міжособові-стние відносини в малій робочій групі, вирішення конфліктів, прикладні програми підвищення продуктивності, управління по цілях, збагачення праці, партисипативного менеджменту і деякі інші теми. Література з соціології управління в США, Японії і Західній Європі, враховуючи наукові монографії, статті в десятках журналів, газетах та інших періодичних виданнях, а також підручники, посібники, методики, налічує сотні тисяч назв. У цій області ми незмірно відстаємо від циви-лізованних країн.
Причин тому багато. У 20-ті роки у нас спостерігався розквіт досліджень в області організації праці та управління. Сьогодні ми з ностальгією згадуємо імена найбільших представників вітчизняної науки - А. Гастева, П. Керженцева, С. Струміліна, Н. Кондратьєва, Ф. Дунаєвського, Н. Витку, які досягли значних успіхів.