Головна
ЗМІСТ:
Мазурова Людмила Петрівна, Крумлікова Світлана Юріївна. Касове виконання бюджетів Російської Федерації: методичні вказівки до практичних занятіям- Кемерово: КузГТУ, 2012, 2012
 Методичні вказівки до практичних занять включають цілі і завдання курсу, розподіл годин практичних занять за темами, список навчально-методичних матеріалів, завдання до практичних занять, виконання яких у зазначеному порядку забезпечує засвоєння основ курсу. Типи завдань охоплюють ряд основних тем, що читаються в курсі «Касове виконання бюджетів Російської Федерації».
4 ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Тема 3. Касове обслуговування виконання федерального бюджету (13 годин).

Книги та підручники з дисципліни Бюджетна система:

  1. Невідомий. Бюджет як фінансова база діяльності органів державної влади та місцевого самоуправленія.2012 - 2012 рік
  2. З. Г. Рубан. Письмова консультація для учнів заочної форми навчання на тему: Державний бюджет Мінськ 2004 - 2004