« Попередня Наступна »

клас A +: Дуже високий рівень кредитоспроможності

 У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань, як поточних, так і виникають у ході його діяльності
У середньостроковій перспективі існує висока ймовірність виконання зобов'язань в умовах стабільності макроекономічних і ринкових показників
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

клас A +: Дуже високий рівень кредитоспроможності

 1. Оцінка позичальника по класу ризику
   Клас Загальна сума балів Клас А Позичальник надійний Більше 250 Клас Б Позичальник з мінімальним ризиком Від 200 до 250 Клас В Позичальник з середнім ризиком Від 150 до 200 Клас Г Позичальник з високим ризиком Від 100 до 150 Клас
 2. клас С +: Дуже низький рівень кредитоспроможності (переддефолтному)
   Банк забезпечує своєчасне виконання поточних фінансових зобов'язань, однак у короткостроковій перспективі вкрай висока ймовірність невиконання банком виникають у ході його діяльності фінансових
 3. Наповнюваність класів.
   В даний час існують різні думки щодо впливу на успішність наповнюваності класів. Як вказує Ханушек (1981), було проведено 112 досліджень залежності успішності від наповнюваності класів, з яких в 9 була відзначена негативна залежність, в 14 - позитивна і в 89 - відсутність будь-якої суттєвої залежності. Саммерс і Вульф (1977) вважають, що слабкі
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Які верстви населення можна віднести до середнього класу? Яку роль виконує середній клас в суспільстві і державі? Який взаємозв'язок між чисельністю середнього класу і рівнем грошових доходів населення в цілому і економічним зростанням? Які фактори обмежують зростання середнього класу і які загрози економічній безпеці це
 5. 1. «Економічна таблиця Ф. Кене» (1694-1774 рр.).
   Кене перший зробив спробу представити процес відтворення і обігу сукупного суспільного продукту в цілому. У цих цілях все суспільство він розділив на три класи: клас фермерів - продуктивний клас (всі зайняті в сільськогосподарському виробництві); клас власників (дворяни, духовенство, чиновництво, король зі своєю свитою); безплідний клас (не зайняті в сільському господарстві і
 6. клас А: Високий рівень кредитоспроможності
   У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань, як поточних, так і виникають у ході його діяльності. У середньостроковій перспективі ймовірність виконання зобов'язань, що вимагають значних виплат, значною мірою залежить від стабільності макроекономічних і ринкових
 7. Рейтингова шкала кредитного рейтингу банків
   Рейтинг кредитоспроможності банку виставляється агентством «Експерт РА» в відповідності з наступною шкалою: клас A ++: Виключно високий (найвищий) рівень кредитоспроможності У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань, як поточних, так і виникають у ході його діяльності В середньостроковій перспективі існує
 8. клас В: Задовільний рівень кредитоспроможності
   У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання практично всіх поточних фінансових зобов'язань Імовірність невиконання банком виникають у ході його діяльності великих фінансових зобов'язань знаходиться на високому рівні. У середньостроковій перспективі ймовірність виконання зобов'язань залежить від стабільності макроекономічних і ринкових
 9. клас С ++: Низький рівень кредитоспроможності
   Банк забезпечує своєчасне виконання поточних фінансових зобов'язань, однак у короткостроковій перспективі висока ймовірність невиконання банком виникають у ході його діяльності великих фінансових зобов'язань. У середньостроковій перспективі досить висока ймовірність невиконання зобов'язань у разі погіршення макроекономічних показників або несприятливої ??кон'юнктури ринку
 10. ВИСНОВКИ
   Найважливіша умова парирування загроз економічній безпеці Росії в соціальній сфері - формування досить численного середнього класу, здатного створювати масовий платоспроможний попит на внутрішньому ринку, утворювати великі заощадження, трансформовані в інвестиції, забезпечувати головні податкові надходження в бюджетну систему. У Росії частка середнього класу в усьому населенні
 11. 3. Заключний етап оцінки кредитоспроможності
   3. Заключним етапом оцінки кредитоспроможності є визначення рейтингу чи класу позичальника. Встановлюється 3 класу позичальників- першокласні - кредитування яких не викликає сумнівів; другого класу - креди говш ше яких вимагає зваженого підходу; третього класу - чиє кредитування пов'язане з підвищеним ризиком, рейтинг визначається на основі суми балів за п'ятьма основними
 12. клас В +: Достатній рівень кредитоспроможності
   У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання всіх поточних фінансових зобов'язань, а також незначних і середніх за величиною нових зобов'язань, що виникають в ході його діяльності. Ймовірність фінансових труднощів у разі виникнення зобов'язань, що вимагають значних виплат, оцінюється як помірно висока У середньостроковій перспективі
 13. клас С: Незадовільний рівень кредитоспроможності (вибірковий дефолт)
   Банк не забезпечує своєчасне виконання частини поточних фінансових
 14. Система оплати праці Тейлора.
   Застосовується два рівні годинних тарифних ставок. Оплата здійснюється в залежності від часу, що витрачається на одиницю продукції. Встановлюється коефіцієнт зміни годинної ставки: менше одиниці при виробленні до 100% норми; більше одиниці при виконанні і перевиконанні норми. Система заснована на високій нормі часу, яка встановлюється на основі хронометражу та вивчення рухів спеціально