« Попередня Наступна »

Контрольні запитання


1. Визначення поняття «грошовий потік».
2. Основні критерії класифікації грошових потоків.
3. Сформулюйте взаємозалежність вхідних та вихідних грошових потоків.
4. Структурувати сукупний грошовий потік за видами діяльності підприємства.
5. Дати характеристику операційного грошового потоку.
6. Зіставити роль кожного виду діяльності підприємства у формуванні його сукупного грошового потоку.
7. Основні методи розрахунку операційного грошового потоку.

8. Охарактеризуйте інвестиційний та фінансовий грошові потоки.
9. Визначте поняття і характеристики фінансового циклу.
10. Обгрунтуйте роль касового розриву в управлінні операційними грошовими потоками.
11. Визначте основні складові політики управління грошовими потоками.
12. Охарактеризуйте типи політики управління грошовими потоками.
13. Сформулюйте основні цілі управління грошовими потоками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Контрольні запитання

 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИМ РИНОК
  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИМ
 2. Контрольні запитання
  1. Що таке «опціон»? 2. Опишіть як працюють опціони продавця і покупця. 3. Які фактори враховують найпоширеніші моделі оцінювання акційних опціонів? 4. Дайте визначення варранта. 5. Які форми варантів найвідоміші у практичній фінансовій діяльності? 6. Як визначається ціна варранта? 7. Дайте характеристику основним відмінностям між варрантами і конвертованими
 3. Контрольні запитання
  1. Розкрийте сутність концепції ТСМ. 2. Охарактеризуйте основні блоки концепції ТСМ. 3. У чому полягає принцип адекватної реакції конкурента? 4. Визначте шляхи скорочення запасів. 5. Розкрийте концептуальні положення TCM щодо ефективної роботи з банком. 6. Проаналізуйте ефективність методів впливу на дебіторів. 7. Розкрийте основні чинники, що визначають причини несплати
 4. Контрольні запитання
  1. Перелічіть види фінансових звітів і охарактеризуйте їх. 2. Сформулюйте методичні підходи до оцінки фінансової звітності. 3. Якими прийомами користуються під час аналізу фінансових звітів? 4. Розкрийте поняття фінансової діагностики та її значення в системі управління підприємством. 4. Визначте основні положення фінансової діагностики. 5. Якими показниками користуються при оцінюванні
 5. Поліпшення якості активу банків.
  Щоб утримати тайванські фі- нансові нормативи відповідно до міжнародних стандартів, уряд також переглянув нормативи щодо безнадійних позик. Крім того, КФН пере- глянула "Заходи щодо скорочення безнадійних позик місцевих банків" 5 лютого 2005 р. Переглянуті заходи враховують контрольні індикатори, які скореговані для відображення змін у показниках безнадійних позик банків. Завдяки спільним
 6. Тема 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Ключові поняття: фінансова служба управління підприємством, типова система організаційної структури, центри відповідальності, інформаційне забез­печення, фінансова звітність, фінансова інформація, показники інформаційного забезпечення. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 2.3. Використання зовнішньої і
 7. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
  Ключові поняття: ризик, склад ризиків, оцінка ризиків, управління ризиком. 9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання. Умови виникнення ризиків. 9.2. Види ризиків та їх характеристика. 9.3. Основні методи кількісної оцінки ризику. 9.4. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності. 9.5. Управління фінансовим ризиком. Контрольні
 8. Тема 9. Управління фінансовими ризиками
  Ключові поняття: ризик, склад ризиків, оцінка ризиків, управління ризиком. 9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання. Умови виникнення ризиків 9.1. Види ризиків та їх характеристика 9.2. Основні методи кількісної оцінки ризику 9.3. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності 9.4. Управління фінансовим ризиком Контрольні
 9. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
  Ключові поняття: фінансова служба управління підприємством, типова система організаційної структури, центри відповідальності, інформаційне забезпечення, фінансова звітність, фінансова інформація, показники інформаційного забезпечення. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту 2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 2.3. Використання зовнішньої і
 10. Тема 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Ключові поняття: операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, грошовий потік, оптимізація, планування. 3.1. Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів. 3.2. Процес управління грошовими потоками підприємства. 3.3. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. 3.4. Планування грошових потоків. Контрольні запитання.
 11. Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Ключові поняття: фінансовий менеджмент, об'єкт управління, суб'єкт управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, власні кошти, залучені кошти, баланс. 1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві. 1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту. 1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту. 1.4. Механізм фінансового менеджменту.
 12. Тема 1. 1 еоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
  Ключові поняття: фінансовий менеджмент, об'єкт управління, суб'єкт управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, власні кошти, залучені кошти, баланс. 1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві 1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту 1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту 1.4. Механізм фінансового менеджменту Контрольні
 13. Тема 5. Управління прибутком
  Ключові поняття: основний капітал, грошовий потік, дивідендна політика, додатковий капітал, показник, поточний фінансовий результат, дивіденд, акціонер, підприємство, фінансовий результат, інвестиційна діяльність, процес, амортизаційний фонд, фактор, прибуток, власник. 5.1. Управління прибутком: суть і види прибутку підприємства 5.2. Функції управління прибутком. Фактори, що визначають
 14. Тема 5. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
  Ключові поняття: основний капітал, грошовий потік, дивідендна політика, додатковий капітал, показник, поточний фінансовий результат, дивіденд, акціонер, підприємство, фінансовий результат, інвестиційна діяльність, процес, амортиза­ційний фонд, фактор, прибуток, власник. 5.1. Управління прибутком: суть і види прибутку підприємства. 5.2. Функції управління прибутком. Фактори, що визначають
 15. Контрольні запитання
  1. Дайте характеристику основних функцій власного капіталу корпорації. 2. Як поділяються резерви за джерелами формування? 3. Перелічіть способи формування прихованих резервів корпорації. 4. Опишіть порядок реалізації захисної функції власного капіталу. 5. Якими нормативними документами регламентується розмір резервного капіталу? 6. Перелічіть напрями використання резервного капіталу
 16. Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його за­стосування у фінансових розрахунках. 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках. Контрольні запитання.