« Попередня Наступна »

Конверсія державного зовнішнього боргу

 - Реалізація всіх механізмів, що забезпечують заміщення зовнішнього боргу іншими видами зобов'язань, менш обтяжливими для економіки країни-боржника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Конверсія державного зовнішнього боргу

 1. Терміни та визначення:
   Державний кредит, державні позики, прямі кредити, державні гарантії, бюджетний кредит, державні боргові активи, чистий державний борг, капітальний борг, основний борг, поточний борг, державний внутрішній і зовнішній борг, конверсія, консолідація, уніфікація, відстрочення погашення, списання боргу, анулювання боргу, реструктуризація, рефінансування боргу,
 2. Конверсія оборонної промисловості (конверсія)
   Регульований державою процес організаційних, правових, технологічних, науково технічних і соціально економічних перетворень оборонної промисловості в цілях часткової або повної переорієнтації на випуск продукції цивільного призначення раніше задіяних в оборонному виробництві виробничих потужностей, науково технічного потенціалу і трудових ресурсів організацій оборонної
 3. 7.3.1. Управління державним боргом
   Управління державним боргом спрямоване не тільки на погашенні самого боргу, а й на зменшення заборгованості шляхом використання різних методів. Основним методом регулювання державного боргу є реструктуризація. У уникнення кризової ситуації в період сплати великих сум за службовим потрібно використовувати стратегію переходу від курсу на відстрочку платежів до курсу скорочення
 4. I Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій
   1. Абсолютні показники оцінки ліквідності ОП л = ПК в - ПК а, де ОП л - загальний період ліквідності конкретного об'єкта (інструменту) інвестування, в днях; ПК в- можливий період конверсії конкретного об'єкту (інструменту) інвестування в грошові кошти, в днях; ПК а - технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю в грошові кошти, що приймається зазвичай за 7 днів.
 5. Відстрочка погашення позики
   відрізняється від консолідації тим, що в цьому випадку не тільки відсуваються строки погашення, але і, як правило, припиняється виплата доходів. Конверсія, консолідація, уніфікація державних позик та обмін облігацій держави зазвичай здійснюються тільки щодо внутрішніх позик. Що стосується відстрочки погашення зобов'язань, то ця міра можлива і по відношенню до зовнішньої заборгованості. Вона
 6. Конверсія
   - Зміна прибутковості
 7. Крос курс
   конверсія однієї валюти в
 8. Конверсія державного або муніципального займу
   - Зміна прибутковості державного або муніципального
 9. Зовнішній борг
   заборгованість громадянам і організаціям іноземних держав. Це найбільш важкий обов'язок, оскільки по ньому держава пов'язана поруч цільових зобов'язань, з одного боку, а, з іншого боку, при його погашенні доводиться розраховуватися цінними товарами і платити великі відсотки. У деяких країнах, що розвиваються щорічні зобов'язання виплат за позиками перевищують всі надходження від
 10. Методи управління держ і муніципальним боргом
   Методи: адміністративні (конверсія, консолідація, уніфікація, відстрочення погашення, списання боргу, анулювання боргу і т. Д.) Ринкові (реструктуризація, розміщення облігацій, викуп боргу, сек'юритизацію, обмін боргу і т. Д.) Для адміністративного методу характерно одностороннє прийняття емітентом адміністративного рішення по конверсії, консолідації, уніфікації і т. д. щодо зміни умов
 11. Методи управління державним боргом
   Управління внутрішнім державним боргом - це комплекс заходів, спрямованих на його оптимізацію. Управління державним боргом є безперервний процес, що включає в себе три етапи: визначення потреби в додаткових фінансових ресурсах, залучення фінансових ресурсів, погашення та обслуговування боргових зобов'язань. На першому етапі визначаються граничні розміри
 12. 9. Управління державним боргом
   Держборг ділиться на основний і поточний залежно від терміну погашення. Державний борг - це вся сума випущених, але не погашених державних позик з нарахованими по них відсотками на певну дату або за певний термін. Держборг ділиться: 1. Внутрішній і зовнішній. 2. Основний і поточний. Державний внутрішній борг РФ означає боргові зобов'язання уряду РФ,
 13. Конверсія
   -1) Перетворення підприємства військового спрямування в цивільне; 2) перерозподіл ресурсів між цивільною та військовою
 14. 7.2.3. Розрахунок коефіцієнта конверсії казначейської облігації
   При визначенні коефіцієнта конверсії казначейської облігації, що залишається період до погашення облігації округлюється в меншу сторону до цілих трьох місяців. Наприклад, до погашення паперу 15 років і 2 місяці. У цьому випадку для розрахункових цілей час до погашення приймається рівним 15 рокам. Якщо до погашення 15 років і 4 місяці, час погашення вважається рівним 15 років і 3 місяців. За облігації дохід
 15. Фінансування державних унітарних підприємств.
   Унітарні підприємства створюються за. рішенням уповноважених державних органів та органів місцевого самоврядування. Унітарні підприємства не наділяються 'правом власності на закріплене за ними майно. Фінансування витрат унітарних підприємств може здійснюватися тільки на визначені законом цілі: витрати по санації збиткових вугільних шахт, конверсії оборонної промисловості і т.
 16. 3. Морфологічні способи номінації
   Морфологічні способи, що розглядаються в даній роботі, включають в себе освіту термінологічних HJI за допомогою засобів аффиксального освіти, конверсії та усічення основ аффиксального словотвір виділяється серед інших способів номінації тим, що найбільшою мірою відповідає вимогам «повної» регулярності [Шмельов 2002: 483]. Його основна різновид - суфіксація - в