Головна
« Попередня Наступна »

18. конвертабельності національних грошей, її типи


Валюта - ден. од. країни использ. для вів-ни ст-ти товару,
1) ден. од-ца даної країни (типи - зол., сереб., бумаж.)
2) ден. знаки ин. гос-в, виражений. в ин. ден. ср-вах употр. в плат. і пров. док-тах і міжнар. розр.
3) межд. ден. розр. од-ца
Вал. система - гос.-прав. форма організації вал. відносин
національна - сост. ден. системи країни, базується на нац. валюті, межд. обмін потр. закріплений. в нац. ва-
люте визна. вагового утримуючі. драг. металів
елементи - нац. валюта, ум. звернемо., паритету нац. в., курс, наявність вал. огран.
світова - база на 1 або дек. резервної. валют або междун.-розр. одиницях
елементи - межд. розр. од-ці (СДР і ЕКЮ), ум. обрат., режим вал. курсів, уніфікація осн. форм межд. розр.
режим вал. ринків і ринків золота, міжнар. орг-ції, осуществл. міжнар. регул.
резервна (ключова) вал. особлива конверт. нац. валюта з функц. міжнар. плат. і рез. ср-ва
Хар-ка - золотий стандарт, стерлинговая, доларова
Брет.-Вуд. НД $ - рез. вал. і DM, использ. зол., Ямайська 76г.- устр. зол. як бази для ціни -СДР, Европ.-ЕКЮ
Міжн. розр. од-ца -
ЕКЮ -Європа. вал. сист. - Вал. од-ца, использ. як условн. масштаб при межд. розр. емісія - Європ. фонд вал. регул.
ісч-ся на базі средневзвеш. ст-ти і зміни курсу 12 валют по соглаш. м / у ЦБ
ф-ції - база для вуст. курсу, ср-во інв. і кред., розр. м / у ЦБ
СДР - міжнар.
 рез. ср-во, спец. права запозичаю., котирування всіх видів валют
Конвертованість вал. - Возм. для уч-ков зовн. угод легально обмін. на нац. вал.
від нац. прінадл.- зовнішня (обмін грошей даної країни тільки у іноз.) внутрішня - (своб. обмін нац. од-ці на ин.
тільки у гр-н даної країни
ВКВ - оборотні валюти, без огрніченія обмін. на будь-які ін. валюти
Частково-конвертовані - з обмеженнями (соц. Табір, КНР) Неконвертовані - замкнуті нат своб. обміну вал.
Вал. курс - ціна ден. од-ці однієї країни в ин. ден. од-цах інший (коеф. перерахунку)
Ф-ції - взаємообмін валютами при русі кап-ла, порівняння цін на світ. нац. ринках
Фіксір.- установл. курсу в законад. порядку
Вагаючись. у вузьких рамках - + - 5%, курси бол-ва країн
Плаваючий - країни Європи, співвідношення даної валюти по відношенню до резерв. валютам
Подвійний вал. ринок - вал. пол-ка з пром. місцем м / у фиксир. і плав. курсом
Девольвація - розумний. курсу нац. вал., Револьвація - повів. курсу нац. вал.
Ф-ри впливають на курс: рівень цін, стан плат. балансу, ек. кон'юктура, політ. стаб.
Котирування ин. валюти - визначення курсу
методи - пряма -курс од-ці ин. вал. виражений. в нац. валют, побічно - за ед-цу прин. ин. валюта, курс до-рій в
ин. ден. знаках, крос-курс - соотнош. м / у 2 валют. випливає з їхнього курсу по отнош. до 3 вал. ****************
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

18. конвертабельності національних грошей, її типи.

 1. Тема 3. Роль грошей у відтворювальному процесі.
   Роль грошей у розвитку виробництва і підвищенні його ефективності. Роль грошей у процесах формування, розподілу і перерозподілу національного доходу. Роль грошей у зовнішньоекономічних відносинах.
 2. Знецінення грошей
   зниження купівельної спроможності грошей, тобто кількості товарів, яка може бути придбана на грошову одиницю за сформованими на ринку цінами (внутрішнє знецінення) або зниження їх валютного курсу (зовнішнє знецінення). Знецінення виникає у зв'язку з підвищенням цін на товари та іноземну валюту, є супутником інфляції. Знеціненню піддається як національна валюта, так і
 3. Тема 1. Необхідність і сутність грошей
   Необхідність і передумови виникнення грошей. Характеристика грошей як економічної категорії. Види грошей, особливості їх трансформації. Теорії грошей і їх розвиток в сучасних умовах.
 4. Рівняння обміну
   гіпотеза про тотожність вартісних обсягів і характеристика взаємозв'язку між основними показниками грошового та товарного ринку у вигляді такої формули: MV = PQ, де М - величина грошової пропозиції; V - швидкість обігу грошей, що дорівнює відношенню номінального національного продукту до маси грошей в обігу; Р - середній рівень цін, товарів і послуг; Q - кількість проданих товарів
 5. Тема 1. Гроші їх сутність і функції
   Дві концепції виникнення грошей: ідеалістична, історична. Кількісна теорія грошей. Еволюційна теорія грошей. Функції грошей. Закони грошового обігу. Тлумачення функцій грошей в сучасній економічній літературі. Різноманітність поглядів на сутність і функції грошей в ринковій
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Поняття і еволюція грошей. Що собою являє система обігу грошей? Її різновиди. Характеристика особливостей грошового ринку. Попит і пропозиція грошей. Які головні інструменти використовуються при здійсненні грошово-кредитної політики? Які установи складають структуру кредитно-банківської системи? Які з цілей грошово-кредитної політики ставляться до діяльності
 7. Особливості розвитку сучасної валютної системи капіталізму
   Ми вже відзначали, що міжнародні валютні відносини відстають від рівня розвитку національних грошових систем і мають деякі особливості в розгортанні еволюційного процесу. Одна з цих особливостей - запізнювання зі створенням міжнародних банкнот, а в їх особі і міжнародних кредитних грошей взагалі. Тому національні гроші, незважаючи на всі свої недоліки з точки зору виконання ними
 8. Розділ 1. Сутність і функції грошей
   Виникнення грошей. Суть грошей як загального товарного еквівалента. Форми прояву сутності грошей: форма загальної безпосередній обмениваемости, самостійна форма мінової вартості. Функції грошей. Гроші як міра вартості. Вартість і ціна. Масштаб цін. Гроші як засіб обігу. Сфера застосування грошей у функції засобу обігу. Функція грошей як засобу накопичення.
 9. Питання
   1. Як можна визначити цінність грошей? 2. Від чого залежить ліквідність кредитів і заощаджень в економіці? 3. Чи відбувається збільшення грошового обороту в умовах високого економічного зростання? Поясніть відповідь. 4. Чи призведе збільшення грошової маси до зростання випуску продукції або зростання цін. Поясніть відповідь. 5. Що з переліченого нижче є компонентом грошової пропозиції? a.
 10. Основні поняття
   Кількісна теорія грошей Номінальні величини Класична дихотомія Нейтральність грошей Рівняння кількісної теорії грошей Інфляційний податок Реальні величини Швидкість обігу грошей Ефект Фішера Вади «стоптаних черевиків» Витрати
 11. Нейтральність грошей
   - Згідно з класичною дікотоміі, особливу властивість грошей, при якому збільшення пропозиції грошей не змінює реальні
 12. Функція світових грошей
   Розширення товарного виробництва, інтернаціоналізація господарських зв'язків, виникнення світового ринку з'явилися передумовою появи функції світових грошей. Світові гроші служать інтернаціональної заходом вартостей, міжнародним платіжним і купівельним засобом. Спочатку цю функцію виконували повноцінні (золото), а потім і реальні гроші (інвалюта). В1867 р Паризька угода
 13. Міжнародне співробітництво в боротьбі з фальшивомонетництвом
   У 1929 році в Женеві була укладена Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків. У 1932 році до цієї Конвенції приєднався Радянський Союз. Даною Конвенцією були встановлені основні принципи боротьби з фальшуванням і передбачені каральні заходи до осіб, які займаються виготовленням фальшивих грошей, незалежно від того, чи зачіпає це національну грошову систему
 14. Металева теорія грошей
   теорія грошей, розроблена меркантилістами. Сутність грошей вони пояснювали їх природними
 15. ЗМІСТ
   Передмова 3 Введення 10 Глава I Етапи розвитку форм грошей 20 Товар-гроші 20 Символи товару-грошей 28 Кредитні гроші 32 Квазікредітние гроші 49 Глава II Зміна грошових функцій 58 Функції міри вартості і масштабу цін. 58 Функція
 16. 1.2. Функції грошей
   Функція - це конкретний прояв сутності економічного явища. Відомі такі функції грошей: 1) Функція грошей як міри вартості - це здатність грошей вимірювати вартості всіх товарів, служити посередниками при визначенні цін; не гроші роблять товар сумірним, а товари самі співмірні, вони є продуктом людської праці. Гроші як засіб обігу; процес товарного
 17. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
   Виникнення і сутність грошей, функції грошей, роль грошей у відтворювальному процесі, процес випуску грошей в господарський оборот. Теорія грошей, основні проблеми формування та сучасного стану грошової системи, організація грошового обороту, готівкового грошового обігу та безготівкового грошового обороту. Теорія інфляції, механізм грошових реформ, їх передумови, порядок проведення,
 18. Євро
   запроваджувана в період 1999-2002 рр. єдина валюта ЄС, що виконує всі функції грошей подібно національним
 19. 4.1. Поняття емісії та емісійних операцій
   Потреба господарського обороту і держави в грошах визначає обсяги грошової маси. Зростання грошової маси відбувається в результаті емісії грошей. Емісія грошей (лат. Emissio - випуск) - це випуск грошей в обіг. Протилежний емісії процес - вилучення грошей з обігу. Зміна кількості грошей в обігу відображає емісійний результат. Емісійний результат - це сальдо (сума)