« Попередня Наступна »

КОРОТКІ ВИСНОВКИ


Послідовне хеджування короткого опціону колл полягає в придбанні активу кожен раз, коли ціна спот піднімається вище ціни виконання, і продажу його при падінні ціни активу нижче ціни виконання.
Дельта являє собою відношення зміни ціни опціону до зміни ціни активу. Вона дозволяє страхувати позицію інвестора від невеликих змін ціни активу. Дельта довгого опціону колл є позитивною і змінюється від нуля до одиниці. Дельта довгого опціону пут негативна і змінюється від нуля до мінус одиниці.
При зростанні ціни активу дельта опціону пут зменшується, а опціону колл - зростає, і навпаки. Дельта може розглядатися як коефіцієнт хеджування при формуванні портфеля, що складається з відкритих позицій по опціонах і активу, який лежить в основі опціону. Позицію з дельтою, рівною нулю, називають дельта хеджувати.
 При хеджуванні дельтою часто використовують не сам актив, а ф'ючерсний контракт на даний актив. Дельта портфеля з опціонів для одного активу дорівнює сумі дельт.
Гамма - це відношення величини зміни дельти до зміни ціни активу. Вона показує швидкість зміни дельти. Г амма позитивна для довгих опціонів колл і пут.
Тета - це показник, який говорите швидкості зміни ціни опціону в міру наближення часу закінчення контракту. Практично для всіх довгих опціонів колл і пут тета негативна.
Вега - це показник, який говорить про зміну ціни опціону при зміні стандартного відхилення ціни активу. Вега позитивна для довгих опціонів колл і пут.
Rho - це показник, який говорить про зміну ціни опціону за зміну процентної ставки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 1. Автобіографія
   - Документ, в якому працівник власноруч у довільній формі (без виправлень і помарок) дає короткий опис у хронологічній послідовності етапів свого життя і трудової діяльності. Автобіографія (додаток 15) має такі реквізити: назва виду документа, текст (короткі відомості про себе у хронологічному порядку), підпис,
 2. Зміст
   Передмова 7 Частина перша Глава 1. Гроші 9 Походження грошей. Монети. Банкноти. Гроші сьогодні. Короткий огляд. Питання. Завдання. Глава 2. Фінансові ринки Великобританії 51 Британська банківська система. Банк Англії. Грошові ринки. Короткий огляд. Питання. Завдання. Глава 3. Фінансова структура комерційного банку 99 Введення.
 3. 2. Короткий курс лекцій
   2. Короткий курс
 4. V. Короткий курс лекцій
   V. Короткий курс
 5. КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
   КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ
 6. 3.2.3. Коротка характеристика ФПГ в Україні
   3.2.3. Коротка характеристика ФПГ в
 7. Короткий зміст відповідей на питання
   Короткий зміст відповідей на
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   1. Які особливості використання порогових значень економічної безпеки при коротко- і середньостроковому прогнозуванні соціально-економічного розвитку країни в порівнянні з довгостроковим? Як повинні використовуватися порогові значення економічної безпеки на предпрогнозной стадії прогнозування? Які етапи обліку параметрів економічної безпеки в коротко- і середньострокових
 9. Посадова інструкція
   - Короткий виклад основних завдань, потрібних навичок і повноважень різних посад в
 10. Резюме
   - Документ, що містить короткі відомості біографічного характеру, що надається особою при працевлаштуванні в комерційне підприємство, найчастіше в інофірму. Резюме містить: назва виду документа, дату, вказівка ??прізвища, імені, по батькові, посади та поштової адреси претендента, телефону, текст і підпис. Текст резюме (додаток 14) складається з наступних розділів: персональні дані, мета
 11. Тактичних завдань
   - Короткий опис очікуваних кінцевих, кількісно вимірюваних, суспільно значущих результатів діяльності суб'єкта бюджетного планування за конкретними напрямами досягнення однієї з стратегічних
 12. СТРАТЕГІЧНА МЕТА
   - Короткий опис очікуваного кінцевого суспільно значущого результату реалізації однієї або декількох основних функцій держави у сфері діяльності суб'єкта бюджетного
 13. Глава 1 Споживчий кредит, його коротка характеристика. Основні відомості про споживчі кредити
   Глава 1 Споживчий кредит, його коротка характеристика. Основні відомості про споживчі
 14. Інформація
   Інформація - це короткий розповідь журналіста про одну подію. Завдання інформації правдиво і своєчасно висвітлити цю подію. Що ж таке подія? По перше, це те, що відбувається. По друге, подія має чітко виражене початок і кінець. У третє, в результаті цієї події відбуваються якісь зміни. В інформації журналіст як би відповідає на питання: що, де, коли, з ким і як
 15. 1. Короткий зміст
   Підприємство 'Трамп "припускає побудувати вантажний причал і складську базу для переробки генеральних вантажів, великовантажних контейнерів і колісної техніки. Берегова смуга знаходиться в м Світлий (вхід в канал з боку приморській