« Попередня Наступна »

Кредитоспроможність підприємства

 - Це здатність економічних суб'єктів своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями у зв'язку з поверненням кредиту. Для визначення класу кредитоспроможності необхідно розглянути п`ять коефіцієнтів:
коефіцієнт абсолютної ліквідності;
проміжний коефіцієнт покриття;
коефіцієнт поточної ліквідності;
коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;
рентабельність основної діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Кредитоспроможність підприємства

 1. Кредитний рейтинг
   (1) кількість, тип, форма кредиту, що на думку керівництва банку, може бути наданий заявникові; (2) оцінка кредитоспроможності комерційних та інших організацій, що виставляється спеціальними агентствами, що займаються вивченням
 2. Методика ощадбанку в оцінці кредитоспроможності підприємства
   Рейтингова методика, використовувана Ощадбанком РФ, грунтується на визначенні класу кредитоспроможності
 3. Зміст
   Вступ 3 Глава I. Теоретичні та методологічні аспекти кредитоспроможності підприємства як позичальника 6 1.1. Сутність кредитоспроможності та її оцінки 6 1.2. Методи аналізу фінансового стану і результатів діяльності підприємства 7 1.3. Методи комплексної оцінки кредитоспроможності підприємств 16 Глава II. Аналіз кредитоспроможності ВАТ «Газпром» як позичальника за методикою Ощадбанку Росії
 4. Кредитоспроможність
   - Це здатність підприємства своєчасно і повністю розраховуватися за своїми боргами. При аналізі кредитоспроможності розраховуються ліквідність активів підприємства і ліквідність його
 5. Питання для самоперевірки
   1 Які етапи кредитного процесу? Що таке кредитоспроможність позичальника? Які основні показники оцінки кредитоспроможності позичальника? Які кредити надає комерційним банкам Банк Росії? Які особливості іпотечного
 6. Лаврова К. Е .. Визначення кредитоспроможності заемщіка- Москва, 2006.-190 с .: ил., 2006
 7. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника (на прикладі методики Ощадбанку РФ)
   Для визначення кредитоспроможності позичальника проводиться кількісний (оцінка фінансового стану) і якісний аналіз ризиків. Метою проведення аналізу ризиків є визначення можливості, розміру та умов надання
 8. аналіз кредитоспроможності
   Під оцінкою (аналізом) кредитоспроможності позичальника-споживача розуміється оцінка банком позичальника з точки зору можливості і доцільності надання йому коштів (кредиту), визначення ймовірності їх своєчасного повернення відповідно до кредитним договором. Даний аналіз спрямований на виявлення об'єктивних результатів і тенденцій у фінансовому стані позичальника. Вивчення
 9. ДЖЕРЕЛА ВІДОМОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
   Першим джерелом інформації для оцінки кредитоспроможності господарських організацій повинен служити їх баланс з пояснювальною запискою до нього. Аналіз балансу дозволяє визначити, якими засобами володіє підприємство, і який за величиною кредит ці кошти забезпечують. Однак, для обгрунтованого і всебічного висновку про кредитоспроможності клієнтів банку балансових
 10. 11.8. Аналіз та оцінка кредитоспроможності організації
   Кредитоспроможність - це «можливості економічних суб'єктів ринкової економіки своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми короткостроковими і довгостроковими зобов'язаннями в зв'язку з неминучою необхідністю погашення кредиту» [8. С. 350]. Оцінка кредитоспроможності позичальників дається банком на підставі певного набору фінансових показників, що розраховуються на основі даних
 11. Рейтингова шкала кредитного рейтингу банків
   Рейтинг кредитоспроможності банку виставляється агентством «Експерт РА» в відповідності з наступною шкалою: клас A ++: Виключно високий (найвищий) рівень кредитоспроможності У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань, як поточних, так і виникають у ході його діяльності В середньостроковій перспективі існує
 12. Зміст:
   Глава 1. Кредитоспроможності заемщіка.4 Поняття і показники кредитоспроможності 5 Інформаційне забезпечення 6 Зовнішні джерела інформації 7 Джерела відомостей, необхідних для розрахунку
 13. 3. Заключний етап оцінки кредитоспроможності
   3. Заключним етапом оцінки кредитоспроможності є визначення рейтингу чи класу позичальника. Встановлюється 3 класу позичальників- першокласні - кредитування яких не викликає сумнівів; другого класу - креди говш ше яких вимагає зваженого підходу; третього класу - чиє кредитування пов'язане з підвищеним ризиком, рейтинг визначається на основі суми балів за п'ятьма основними
 14. Склірінг
   перевірка кредитоспроможності потенційних партнерів, їх
 15. Глава I. Теоретичні та методологічні аспекти кредитоспроможності підприємства як позичальника
   Глава I. Теоретичні та методологічні аспекти кредитоспроможності підприємства як