Головна
ЗМІСТ:
Невідомий. Лекції з фінансів і кредиту. 2013, 2 013
Тема 7. Фінансовий контроль

Книги та підручники з дисципліни Фінанси і кредит:

 1. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 2. Невідомий. Довгострокові фінансові ПОЛІТИКА. Лекції. 2013 - 2013 рік
 3. Невідомий. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 4. Невідомий. Фінанси та Кредит. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 5. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 6. Невідомий. Історія розвитку фінасово-кредитної системи. Конспект лекцій. 2013 - 2013 рік
 7. Невідомий. ПРИМІРНИЙ КОНСПЕКТ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ з курсу «ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит» 2013 - 2013 рік
 8. Невідомий. Лекції по предмету "Фінанси та кредит". 2013 - 2013 рік
 9. Невідомий. Фінанси та фінансова система. Лекції. 2013 - 2013 рік
 10. Невідомий. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. КУРС ЛЕКЦІЙ. 2013 - 2013 рік
 11. Невідомий. Фінанси та Кредит. Лекції. 2013 - 2013 рік
 12. Невідомий. Грошовий обіг, фінанси і кредит. Конспект лекцій 2012 - 2012 рік
 13. Єремєєва Н. А .. Фінанси і кредит у зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник / Н. А. Єремєєва. - Мінськ: Виш. шк., 2012.-288 с. - 2012 рік
 14. Катерина Леонідівна Мягкова, Тетяна Леонідівна Мягкова. Шпаргалка з фінансів і кредиту 2012 - 2012 рік
 15. Котлярова А. В .. Лекції з фінансової середовищі підприємництва 2012 - 2012 рік
 16. Олена Валеріївна Полякова. Фінанси та Кредит. Навчальний посібник 2012 - 2012 рік
 17. Невідомий. Фінанси та Кредит. 2012 - 2012 рік
 18. Невідомий. Фінанси та Кредит. 2012 - 2012 рік
 19. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковської. Роль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку економіки. Матеріали 4 (15) -й міжнародної наукової конференції. 17-18 лютого 2011 року: збірник Докл-дов. Т. I / під ред. д-ра екон. наук, проф. а, д-ра екон. наук, проф. Н. П. Радковської. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011. - 334 с. - 2011 рік
 20. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. Роль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку економіки. Матеріали 4 (15) -й міжнародної наукової конференції. 17-18 лютого 2011 року: збірник доповідей. Т. II / під ред. д-ра екон. наук, проф. В. Є. Леонтьєва, д-ра екон. наук, проф. Н. П. Радковської. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011. - 335 с. - 2011 рік