Головна
« Попередня Наступна »

Ліквідність організації

 - Здатність організації забезпечити повне і своєчасне виконання своїх зобов'язань у грошовій формі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Ліквідність організації

 1. 3. Уточнений коефіцієнт ліквідності.
   грошові кошти + дебіторська заборгованість ушп * короткострокові зобов'язання За російським компаніям уточнений коефіцієнт ліквідності пояснює вкрай низькі значення коефіцієнта аб-солютной ліквідності - більшість боргів покриваються зростаючої дебіторською заборгованістю. Для прикладу в табл. 2 наведено дані за коефіцієнтами ліквідності компанії «Іркутськенерго» за 1994 і 1995 рр. Таблиця 2
 2. Ліквідність балансу і ліквідність активів
   Ліквідність активів - це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення в грошові кошти. Ступінь ліквідності - це швидкість перетворення в грошові кошти. Від поняття ліквідність активів слід відрізняти поняття ліквідність балансу. Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення
 3. Коефіцієнти ліквідності
   Ця категорія коефіцієнтів дозволяє провести аналіз активів та їх джерел на короткостроковому періоді часу. Під ліквідністю активу розуміють його здатність трансформуватися в грошові кошти за певний період часу. Чим коротше часовий проміжок трансформації, тим вище ліквідність активу. Розрізняють поняття ліквідності конкретного активу і ліквідності корпорації. Під ліквідністю
 4. Коефіцієнт ліквідності
   характеризує здатність позичальника оперативно визволити з господарського обороту кошти для погашення боргу. Умовно оптимальне значення коефіцієнта ліквідності становить показник від 1,2 до 1,5. Коефіцієнт ліквідності = (ДС + ДБ = ПА) /
 5. Ліквідність портфеля.
   Є додатковим показником, який характеризує можливість продажу активів на вторинних торгах і визначається ліквідністю інструментів, що входять у портфель. Для оцінки ліквідності конкретного інструменту використовують агрегований показник ліквідності, який розраховується за певний період (день, місяць, квартал і т. Д.). Формула для розрахунку: Кількість заявок па покупку х
 6. Коефіцієнт швидкої ліквідності
   за смисловим призначенням аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності, але обчислюється по більш вузькому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі
 7. V етап. Вироблення рекомендацій для подальшого управління ліквідністю
   Заключним і найбільш важливим етапом аналізу ліквідності банку є підведення підсумків за всіма вищезазначеними поверхах аналізу, підготовка аналітичних матеріалів про позитивні і негативні сторони діяльності банку, структурі та збалансованості його активів і пасивів, кількісних і якісних показниках ліквідності, вироблення рекомендацій для подальшого управління
 8. Що таке ліквідність?
   Ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість - тісно взаємопов'язані поняття, у практичній діяльності та методичної літературі їх часто змішують, однак вони не тотожні. Розглянемо послідовно ці поняття, виділимо загальні риси і відмінності. У літературі зустрічаються різні визначення ліквідності. Для аналітика важливо розуміти, що ліквідність - це здатність активів
 9. Найбільш ліквідні активи
   - Група активів, частка яких повинна підтримуватися банком на достатньому рівні для безперебійного здійснення операцій. При цьому необхідно враховувати той факт, що досягнення високої ліквідності суперечить досягненню більш високої прибутковості. Таким чином, найбільш раціональна політика комерційного банку з підтримки ліквідності полягає у досягненні оптимального поєднання
 10. Вплив державних витрат на коефіцієнти ліквідності
   Коефіцієнти ліквідності розраховуються як співвідношення певної частини активів підприємства до його короткострокових пасивів (короткостроковим зобов'язанням). Розрізняють коефіцієнти загальної ліквідності (в чисельнику - всі оборотні активи), термінової ліквідності (у чисельнику - оборотні активи, не включаючи запаси і витрати) і абсолютної ліквідності (в чисельнику тільки грошові кошти):
 11. Фінансовий стан компанії: аналіз і оцінка ліквідності (ризик втрати ліквідності)
   Фінансовий стан компанії: аналіз і оцінка ліквідності (ризик втрати
 12. II Методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості інвестіціоннихоперацій з урахуванням фактора ліквідності
   3. Рівень премії за ліквідність ПЛ =, де ОП л - загальний період ліквідності конкретного об'єкта (інструменту) інвестування, в днях; ПЛ - необхідний рівень премії за ліквідність, у відсотках; Д н - середня річна норма прибутковості по інвестиційним об'єктам (інструментам) з абсолютною ліквідністю, у відсотках. 4. Загальний рівень прибутковості з урахуванням фактора ліквідності ДЛ н = Д н + ПЛ, де
 13. Основні етапи проведення аналізу ліквідності балансу
   Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно: 1) Згрупувати активи підприємства за ступенем їх ліквідності; 2) Розташувати згруповані активи у порядку убування ліквідності; 3) Згрупувати зобов'язання підприємства за термінами їх погашення; 4) Розташувати згруповані зобов'язання у порядку зростання термінів їх погашення; 5) Порівняти розміри активів і зобов'язань
 14. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
   Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 15. Ліквідність товарів
   можливість їх обміну на гроші. Залежно від технічних властивостей і витрат часу і коштів на пошуки покупців товари мають різні коефіцієнти