Макроекономіка

МАКРОЕКОНОМІКА

Росс С. І. Математичне моделювання та управління національною економікою: Навчальний посібник. СПб .: Изд-во СПб ГУ ІТМО, +2006. 74 с. +2006
У даному посібнику з позицій системного підходу розглядаються методи формалізованого представлення систем управління, засновані на використанні математичних, економіко-математичних методів і моделей дослідження систем управління. Наводяться приклади їх практичного використання. Посібник призначений для підготовки за курсом «Математичне моделювання та управління національною економікою» дипломованих фахівців за спеціальністю 061100 - «Національна економіка».
Герасимов Б. І., Гурова Л. Г., Дробишева В. В., Золотухіна В. М. Макроекономічна регіональна статистика: Учеб. посібник / За ред. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 004. 112 с. 2004
У навчальному посібнику "Макроекономічна регіональна статистика" розглядаються історія статистики, її основні школи, а також сучасна методологія побудови та аналізу показників макроекономічної статистики стосовно до регіону.
Посібник призначений для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальностями: 060400 "Фінанси і кредит", 060500 "Бухгалтерський облік, аналіз аудит".