« Попередня Наступна »

Маржа прибутку, дохідна маржа

 Показником, що характеризує стабільне зростання і ефективність використання ресурсів банку, є рентабельність активів:
Чистий прибуток . . ,
Рентабельність активів = | (4.1 /)
Активи
Використовуючи факторний аналіз (послідовне вивчення впливу кількісних, якісних і структурних факто-рів), рентабельність активів {рис. 19) можна записати як
Рентабельність активів - = Дохідна маржа - Прибутковість активів (4.18)
або
Рентабельність активів = і -
= Маржа прибутку - Прибутковість активів. ", (4.19)
Дохідна маржа показує ефективність витрат банку.
 До-ходность активів характеризує здатність активів приносити дохід. Маржа прибутку дозволяє судити про частку прибутку в дохо-


 Рентабельність и Чистий прибуток
активів j активи и
I
Дохідна и Чистий прибуток маржа р Валовий прибуток и
Прибутковість 1 Валовий прибуток активів Активи Рис. 19. Факторний аналіз рентабельності активів
дах. Вважається, що рентабельність активів на рівні 0,5-1% мають достатньо надійні, що стабільно розвиваються комерційні банки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Маржа прибутку, дохідна маржа.

 1. 4.4. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ банківської маржі
   Одним з основних фінансових показників роботи банку є маржа - міра ефективності використання активів залежно від вартості залучених банком ресурсів. Важливість дослідження маржі банку визначається тим, що даний показник є одним з факторів, що характеризують прибутковість позичкових операцій, а також здійснюють контроль за витратами банку. У ході аналізу використовуються
 2. Чиста операційна маржа.
   Відповідно з набором по-казателей рейтингової системи CAMEL розглянемо показник, що характеризує прибутковість банку. Таким є чистий операційний (посередницька) маржа, яка розраховується за формулою Чистий f Відсоток - + Сполучена \. то Процентні операци- = \ ний дохід плата за послуги) _ витрати 'ши / 20 квітня) онная Фінансові активи Фінансові маржа зобов'язання Фінансові активи
 3. Ключові поняття
   Ф'ючерсний контракт Початкова (депозитарна) маржа Офсетний угода Варіаційна (змінна) маржа Ціна котирування Підтримуюча маржа Позиційний ліміт Контанго Беквардейшн Нормальне контанго Нормальне беквардейшн Базис Ціна доставки Спекулянт одного дня Спред Торгівля бізнесом Повне хеджування Часткове хеджування Коротке хеджування Довге хеджіровнаіе Базисний
 4. Валова (загальна) банківська маржа.
   Показником, що оцінює ефективність політики банку в області управління процентним ризиком, є валова (загальна) процентна маржа, яка розраховується за формулою Чистий, Інші Валова процентний дохід
 5. Поріг рентабельності
   це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має і прибутків. Валовий маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю. Наприклад, виручка = 2000; змінні витрати - 1100; валова маржа - 900; постійні витрати - 860; прибуток - 40. Прибуток = валова маржа - постійні витрати = 0 або Прибуток = поріг рентабельності -
 6. Маржа, скоригована на ризик
   являє собою валову процентну маржу, скориговану на ризик кредитних втрат. Її розраховують за формулою Чистий _ Втрати Маржа, скор- процентний дохід по позиках. ~, Ректірованпая = (4.12) на ризик Активи Оптимальне значення показника коливається в межах
 7. Валова маржа
   визначається як сума постійних витрат і прибутку або виручка від реалізації - змінні
 8. § 2.1. Прибутковість капіталу і е лермінанти
   Найбільш популярним критерієм оцінки фінансової діяль-ності визнаний сьогодні показник прибутковості капіталу (ROE) ': ДОХІДНІСТЬ КАПІТАЛУ (ROE) =. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТРИ ДЕТЕРМІНАНТИ ДОХІДНОСТІ Щоб подивитися, як компанія може збільшити свою до-ходность, давайте скористаємося формулою Дюпона і розчленуємо прибутковість на три основних детермінанти. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЧИСТИЙ ПРИБУТОК KOh = - = х
 9. Коефіцієнти рентабельності
   Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) реалізації. ^ _ Операційний прибуток Коефіцієнт дозволяє власникові капіталу і потенци-альному інвестору оцінити, чи є діяльність прибутковою, т. Е. Коефіцієнт показує, яка частка прибутку в кожної заробленої грошовій одиниці. Збільшення коефіцієнта в динаміці є позитивним фактором при прийнятті інвестиційних рішень. Якщо
 10. 3.5. Формула Дюпона
   Як ми обговорювали при розгляді коефіцієнтів рентабельності активів RОА і рентабельності власного капіталу RОЕ, різниця між цими двома коефіцієнтами прибутковості відображає використання фінансування за рахунок позикових коштів або фінансового важеля. Ми покажемо відношення між цими коефіцієнтами шляхом дослідження знаменитого способу розкладання RОЕ на складові частини. Для початку ми
 11. Поріг беззбитковості
   це така виручка від реалізації, що покриває змінні витрати і прямі постійні витрати. При цьому проміжна маржа дорівнює нулю. Поріг беззбитковості шт. = Прямі постійні витрати / валова маржа на одиницю товару. Поріг беззбитковості, руб. = Прямі постійні витрати / частка валової маржі у виручці від даного