Маркетинг збуту

МАРКЕТИНГ ЗБУТУ

В. Н. Наумов Маркетинг збуту +2008
Збут є систему відносин у сфері товаро-грошового обміну між економічно і юридично вільними суб'єктами ринку збуту, реалізують свої комерційні потреби. Суб'єктами ринку збуту виступають продавці і покупці, а об'єктом збуту є безпосередньо товар в маркетингом розумінні цього слова.