Головна
« Попередня Наступна »

5.7. Механізм управління дебіторською заборгованістю


Дебіторська заборгованість - це обсяг фінансових зобов'язань третіх осіб перед підприємством за надання останнім товарів, надання послуг в кредит.
Дебіторська заборгованість не є безкоштовним кредитом, його ціна - відсотки і штрафи за прострочення платежу.
Дебіторська заборгованість класифікується за такими видами:
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - нормальна, прострочена, сумнівна, безнадійна;
дебіторська заборгованість за векселями одержаними;
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
дебіторська заборгованість за розрахунками з персоналом;
інші види дебіторської заборгованості.
Серед перерахованих видів найбільший обсяг дебіторської заборгованості підприємств припадає на заборгованість покупців за відвантажену продукцію (перші три види дебіторської заборгованості). У загальній сумі дебіторської заборгованості на розрахунки з покупцями доводиться 80-90%. Тому управління дебіторською заборгованістю на підприємстві пов'язано, в першу чергу, з оптимізацією розміру і забезпеченням інкасації заборгованості покупців за розрахунками за реалізовану продукцію.
 З метою ефективного управління цією дебіторською заборгованістю на підприємствах повинна розроблятися і здійснюватися особлива фінансова політика управління дебіторською заборгованістю (або його кредитна політика по відношенню до покупців продукції).
Політика управління дебіторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції та полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації (погашення).
Формування політики управління дебіторською заборгованістю підприємства (або його кредитної політики по відношенню до покупців продукції) здійснюється за такими основними етапами:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5.7. Механізм управління дебіторською заборгованістю

 1. Фінансовий механізм
   Управління фінансами підприємства здійснюється за допомогою фінансового механізму, який включає: Фінансові методи, куди відноситься: Фінансове планування Облік Фінансовий аналіз Регулювання Контроль Фінансові інструменти - будь-який документ, який є свідченням боргу. Первинні (дебіторські, кредиторські заборгованості, кредити, векселі і т. Д.) Вторинні (форвардні контракти, ф'ючерси та
 2. Управління дебіторською заборгованістю
   Управління дебіторською
 3. 8. Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості
   Такий контроль організовується в рамках побудови загальної системи фінансового контролю на підприємстві як самостійний його блок. Одним з видів таких систем є "Система АВС" стосовно до портфелю дебіторської заборгованості підприємства. У категорію "А" включаються при цьому найбільш великі й сумнівні види дебіторської заборгованості (так звані "проблемні кредити"). У категорію "В" -
 4. Механізм управління
   Механізмом управління називається сукупність правил прийняття рішень учасниками ОС при заданих її складі [27, 57], структурі [29, 30, 33] і т. Д. (Наприклад, правило прийняття рішень центром - залежність, що ставить відповідність станам агентів конкретне значення керуючого впливу ) [61]. Одними з найпоширеніших на практиці моделей механізмів управління ОС є задачі
 5. Глава 8 Управління дебіторською заборгованістю (кредитна політика)
   Глава 8 Управління дебіторською заборгованістю (кредитна
 6. 5. 7 Управління дебіторською заборгованістю
   Розмір дебіторської заборгованості всесвітньо відомої компанії з виробництва програмного забезпечення «Майкрософт» на кінець липня 2002 року склав 5129000000 у. е., або 7,5 відсотків від її загальних активів. Якби частина дебіторів погасила свою заборгованість протягом перших тижнів серпня, то її загальний розмір у компанії «Майкрософт» навряд чи б суттєво зменшився, тому що нові покупці
 7. Середній термін обороту дебіторської заборгованості
   коефіцієнт ділової активності, що характеризує середній термін погашення дебіторської
 8. В. Коефіцієнти оборотності дебіторської заборгованості
   Що стосується даного коефіцієнта, то вплив прямих і непрямих податків на нього по-різному. Прямі податки не впливають на величину виручки та дебіторської заборгованості і, відповідно, на даний показник фінансової стійкості. Тягар непрямих податків у більшості галузей лягає на покупців, т. К. Ці податки зазвичай включаються в ціну товарів (робіт, послуг). На чисельник коефіцієнта
 9. ЗМІСТ
   Вступ... ... 5 Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту ... 7 1.1. Історичні аспекти виникнення та становлення фінансового менеджменту ... ... 7 1.2. Базові концепції фінансового менеджменту ... 10 1.3. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ... 14 1.4. Принципи і функції фінансового менеджменту ... 17 1.5. Фінансовий механізм і його
 10. Дебіторська та кредиторська заборгованість.
   Перелік найбільших дебіторів організації може бути показаний у вигляді табл. 9.5. Аналогічно може бути представлена ??інформація про найважливіші кредиторах. Дебітор Поточний рік, тис. Руб. Попередній рік, тис. Руб. Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 1 2 місяців після звітної дати РАЗОМ Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 1
 11. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
   1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 12. Переуступки на користь банку контрактів, вимог і дебіторських рахунків позичальника до третій особі.
   Зобов'язання третьої особи ссудозаемщику можуть бути переуступлені останнім банку в якості забезпечення позики. Предметом забезпечення, який ссудополучатель переуступає банку, можуть бути контракти і дебіторські
 13. Безнадійні борги
   Частина дебіторської заборгованості, отримання якої визнано неможливим (безнадійним) внаслідок відмови суду або арбітражу у стягненні або внаслідок неплатоспроможності боржника. Особливий вид Б. д. - Дебіторська заборгованість з терміном позовної давності, коли підприємство зі своєї вини втрачає право на отримання безперечного
 14. 5. Управління дебіторською заборгованістю
   Політика управління дебіторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотним капіталом і маркетингової політики організації, полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації. Основні заходи щодо управління дебіторською заборгованістю: Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді.
 15. 5.6. Управління дебіторською заборгованістю
   Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується значним уповільненням платіжного обороту, що викликає зростання дебіторської заборгованості на підприємстві. Тому важливим завданням є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру і забезпечення своєчасної інкасації боргу. З метою ефективного управління дебіторською