« Попередня Наступна »

Міжнародні кредитно-фінансові інститути


Такого роду інститути почали засновуватися з першої третини XX ст. Вони створювалися і діють нині на основі міждержавних угоді відповідно до норм міжнародного публічного права і покликані регулювати міжнародні економічні відносини. До їх числа відносять: міжнародні банки розвитку та інвестиційні банки, наприклад Міжнародний банк реконструкції та розвитку - нині Світовий банк. Міжнародний інвестиційний банк. Європейський банк реконструкції та розвитку. Європейський інвестиційний банк; міждержавні центральні банки, наприклад Банк міжнародних розрахунків.
 Міждержавний банк. Європейський центральний банк. Банк держав Центральної Африки, Восточнокарібскій центральний банк; міждержавні експортні банки, наприклад Міжнародний банк економічного співробітництва. Латиноамериканський експортний банк та інші міжнародні спеціалізовані банківські установи.
Ці міжнародні фінансово-кредитні інститути сдедует своїм цілям, вирішують різні шдачі. а їх діяльність носить глобальний чи локальний характер. Розглянемо окремі з них.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Міжнародні кредитно-фінансові інститути

 1. Міжнародний кредит.
   Рамки даного виду кредитні відносин виходять за межі однієї держави и охоплюють систему комерційного, банківського и державного кредитів. Суб'єктами кредитних відносин можуть виступати різні промислові, торгові и фінансово-кредитні установи (у тому числі и міжнародні - ЄБРР, МБРР, МВФ та ін.), А також різні держави, т. Е. Міжнародний кредит носить як приватний, та і
 2. Сутність і роль міжнародних фінансових організацій
   Міжнародні організації, як міжурядові, гик і неурядові, надають певний вплив на розвиток міжнародних фінансових ринків. Висловлюючи нуля держав, міждержавні організації в межах повноважень, зафіксованих в установчих докумен- I ах, поряд з державами регламентують статус суб'єктів світових фінансових ринків і регулюють міжнародні
 3. Раздел7. Міжнародні грошові ринки і фінансові інститути
   Світовий ринок позичкових капіталів. Структура світового ринку позикових капіталів. Інституційна структура. Світовий грошовий ринок. Світовий фінансовий ринок. Міжнародний кредит. Класифікація міжнародного кредиту. Міжнародні валютно-кредитні організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ), Банк міжнародних розрахунків (БМР). Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Регіональні
 4. Список літератури
   Аналіз фінансових ринків і торгівля фінансовими активами / Відп. ред. А. С. Кияниця. СПб., 2004. "Баринов Е. А., Хмиз О. В. Ринки: валютні та цінних паперів. М., 2001. Карелін О. В. Регулювання міжнародних кредитних відносин Росії. М., 2003. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини / За ред. Л. Н. Красавиной. М., 2006. Прокоф'єв С. Є., Мазіна О. Б., Шубіна J1.B. Коментар до
 5. Ч і з т зв и і до р е д і т
   в міжнародному обороті надається банками, підприємствами і фірмами, небанківськими кредитними організаціями та міжнародними фінансовими
 6. ГЛАВА 21. Міжнародний фінансовий ринок. Міжнародні фінансові і кредитні інститути
   ГЛАВА 21. Міжнародний фінансовий ринок. Міжнародні фінансові і кредитні
 7. ЛІТЕРАТУРА
   Авдокушин Є. Ф. Міжнародні економічні відносини. М "2000. 'Терчікова І. Н. Міжнародне комерційне справа. М., 1996. Економіка. Под ред. Булатова А. С. М, 1994. Пебро М. Міжнародні економічні, валютні і фінансові відносини. М, 1994. Красавіна Л . М. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини. М, 1995. Линдерт П. X. Економіка світогосподарських зв'язків. М, 1992. Носкова І.
 8. 20.1. Предмет теорії міжнародних економічних відносин
   Міжнародні економічні відносини (МЕВ) включають комплекс економічних відносин між окремими країнами, їх регіональними об'єднаннями, а також окремими підприємствами (транснаціональними, багатонаціональними корпораціями) у системі світового господарства. Механізм міжнародних економічних відносин включає правові норми та інструменти їх реалізації (міжнародні економічні договори,
 9. Передмова
   Кредитні спілки (кредитні споживчі кооперативи громадян) з'явилися в Росії на початку 90-х років XX століття як один з напрямків руху на захист прав споживачів, організованого Міжнародною конфедерацією товариств споживачів. В умовах кризи фінансової системи, інфляції, економічної і політичної нестабільності необхідність захисту фінансових інтересів громадян привела до створення
 10. ТЕМА 12. Міжнародний рух фінансів
   Питання 1. Міжнародний рух капіталів Питання 2. Міжнародні корпорації Питання 3. Інструменти міжнародного кредитування Питання 4. Міжнародна валютна система і валютні відносини Питання 5. Світовий валютний ринок. Питання 6 Світова кредитна
 11. Світовий банк, СБ
   група з трьох міжнародних фінансових інститутів, що включає Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК) і Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), кожен з яких володіє статусом самостійного спеціалізованої установи
 12. Глава IX. Міжнародні та національні організації кредитних спілок
   У даному розділі передбачається розглянути діяльність ряду Міжнародних організацій, що сприяють розвитку як світового руху кредитних спілок, так і його національних відгалужень, дати уявлення про багатобарвному портреті всесвітнього руху