Головна
« Попередня Наступна »

Міжмуніципальне співробітництво

 1. З метою організації взаємодії органів місцевого самоврядування, вираження і захисту загальних інтересів муніципальних утворень в кожному суб'єкті Російської Федерації утворюється рада муніципальних утворень суб'єкта Російської Федерації.
2. З метою організації взаємодії муніципальних утворень, рад муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації, вираження і захисту загальних інтересів муніципальних утворень Російської Федерації, в тому числі з метою подання зазначених інтересів у федеральних органах державної влади та організації співпраці муніципальних утворень Російської Федерації з міжнародними організаціями та іноземними юридичними особами, поради муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації можуть утворювати єдине загальноросійське об'єднання муніципальних утворень.
3. З урахуванням особливостей територіальної та організаційної основи муніципальних утворень на добровільній основі можуть бути утворені інші об'єднання муніципальних утворень.

4. З метою об'єднання фінансових коштів, матеріальних та інших ресурсів для вирішення питань місцевого значення можуть бути утворені міжмуніципальні об'єднання, засновані господарські товариства та інші міжмуніципальні організації відповідно до федеральними законами та нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень. У цих же цілях органи місцевого самоврядування можуть укладати договори та угоди. Зазначені міжмуніципальні об'єднання не можуть наділятися повноваженнями органів місцевого самоврядування.
Федеральний закон від 6 жовтня 2003 № 131 ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Міжмуніципальне співробітництво

 1. Список літератури
   Конституція Російської Федерації [Електронний ресурс]. Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс». Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 [Електронний ресурс]. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс». Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації [Електронний ресурс]: федер. закон від 28.08.1995 р № 154-ФЗ. - Доступ з
 2. Е. Е. Петрова міжмуніципального КООПЕРАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
   З кінця 1980-х рр. - Моменту створення Асоціації сибірських і далекосхідних міст - в Російській Федерації починається активне міжмуніципальне рух. З 1990-х років з підписанням і ратифікацією Європейської хартії місцевого самоврядування [2] і прийняттям Федерального закону № 154-ФЗ [3] (а надалі з прийняттям нового Федерального закону про місцеве самоврядування № 131-ФЗ [4]), межмуніці-
 3. Партнерства як умова ефективного освоєння простору та природних ресурсів муніципальної периферії
   Значна частина земельних і природних ресурсів на території муніципальної периферії їй не належить, є федеральною або регіональною власністю. Збільшити контроль району над природними активами на своїй території можна через формування широкої мережі державно-муніципальних партнерств у сфері розподілу і використання місцевих природних і земельних ресурсів і залучення
 4. Нова організація простору регіональної північній периферії як гарантія її цілісності, мобільності домогосподарств і саморозвитку місцевих співтовариств
   Обширність просторів Республіки Саха (Якутія), значна зональна і поясна диференціація, глибина міжмуніципальних контрастів природно викликають потребу в кожному питанні економічної політики, в кожної акції регіональної влади проводити районування, зонування, класифікацію, типологію вихідного інформаційного масиву. Втрати рес- публіки від просторового тертя,
 5. 11.2. Форми перерозподілу бюджетних коштів
   Модель міжбюджетних відносин включає регулювання у формі горизонтального і вертикального бюджетного вирівнювання. У процесі вертикального бюджетного вирівнювання усуваються невідповідності між витратними функціями бюджетів різних рівнів та їх прибутковими можливостями, т. Е. Досягається збалансованість усіх ланок бюджетної системи по вертикалі. Горизонтальне вирівнювання припускає
 6. Державні і муніципальні фінанси
   це грошові відносини, що виникають в розподільчому процесі у зв'язку з формуванням грошових коштів у органів державної влади та місцевого самоврядування та їх використанням на задоволення соціальних потреб громадян, регулювання економіки, фінансування національної оборони та правоохоронної діяльності, управління та інших витрат держави і муніципальних
 7. 13.5. Формування доходів місцевих бюджетів
   Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого самоврядування. Доходи місцевого бюджету - кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства РФ у розпорядження органів місцевого самоврядування. Порядок формування місцевих бюджетів визначено Бюджетним кодексом РФ.
 8. Внутрішні слабкі сторони
   Відносно невисоку якість місцевого людського капіталу: алкоголізм місцевого населення, високий рівень захворюваності на туберкульоз, опи- сторхозом та іншими соціальними хворобами. Погіршення демографічної ситуації, виїзд найбільш активних та ініціативних працівників в інші території, погіршення статево-вікової структури (зниження частки молоді, збільшення частки людей старших віків).
 9. 9.4. Формування доходів органів місцевого самоврядування
   Доходи місцевих бюджетів за своїм економічним змістом являють собою грошові кошти, що надходять в безеквівалентний і безоплатному порядку в розпорядження органів місцевого самоврядування для виконання покладених на них функцій. Наявність власної стійкої дохідної бази місцевого бюджету є головною умовою успішного розвитку муніципального освіти. Доходи місцевих
 10. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА І РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
   Теоретико-методологічною основою сучасних адміністративних реформ є концепція new public management («нове державне управління»), що сформувалась в 80-і рр. минулого століття. Головні особливості цієї концепції - перегляд традиційних принципів державного управління, заснованих на ієрархічній організації, централізації, жорсткому адмініструванні, і визнання необхідності