« Попередня Наступна »

Менеджмент банківський

 Управління діяльністю банку, що має метою максимізацію прибутку банку. Ґрунтується на аналізі чинників фінансового ринку, прогнозування економічної ситуації та мінімізації банківських ризиків. Головними напрямками є: банківський маркетинг, управління активами банку; управління пасивами банку; управління власними коштами банку - політика в галузі дивідендів за власними акціями; управління рентабельністю роботи банку; управління банківськими ризиками; управління кадрами банку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Менеджмент банківський

 1. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА Організаційні ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   Сутність та функції фінансового менеджменту. Необходимость и умови ефектівності фінансового менеджменту та умови ее Досягнення. Фінансова система бізнесу. Мета та основні Завдання фінансового менеджменту. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. Об'єкти и суб'єкти фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств.
 2. Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА Організаційні ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   Ключові Поняття: фінансовий менеджмент, об'єкт управління, суб'єкт управління, Зовнішнє середовище, Внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, Власні кошти, залучені кошти, баланс. 1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві. 1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту. 1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту. 1.4. Механізм фінансового менеджменту.
 3. Тема 1. 1 еоретічні та організаційні основи фінансового менеджменту
   Ключові Поняття: фінансовий менеджмент, об'єкт управління, суб'єкт управління, Зовнішнє середовище, Внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, Власні кошти, залучені кошти, баланс. 1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві 1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту 1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту 1.4. Механізм фінансового менеджменту Контрольні
 4. ПЕРЕЛІК програмне ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО вивченості
   1. необходимость и Сутність фінансового менеджменту. 2. Особливості фінансового менеджменту, пов'язані з формою власності за и сферою Здійснення бізнесу. 3. Об'єкт, мета та Завдання фінансового менеджменту. 4. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. 5. Функції та Механізм фінансового менеджменту. 6. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика. 7. Суб'єкти фінансового менеджменту
 5. Питання до глави
   1. Якими рисами характеру ви наділили б ділової людини античності? 2. У чому проявляється специфіка давньогрецького менеджменту? Чи можна назвати Фалеса і Аристотеля філософами менеджменту? Як афіняни вийшли у світові лідери
 6. Методичні вказівки ДО вивченості ТИМИ
   Успішне Функціонування фінансового менеджменту покладів від значної кількості чінніків. Одним з них є правильна побудова системи забезпечення фінансового менеджменту. Вона Включає: - систему організаційного забезпечення фінансового менеджменту; - Систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту; - Методи внутрішнього фінансового
 7. Тема 5. Державний фінансовий менеджмент
   Основи фінансового менеджменту. Інституційні елементи. Державний фінансовий менеджмент. Цілі, завдання, об'єкти і суб'єкти. Структурні елементи державного фінансового
 8. Прибиткова Г. К .. Фінансовий менеджмент: Дидактичний матеріал «Фінансовий менеджмент в схемах, малюнках, розрахунках». - Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 92 с., 2003
 9. ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   Методологічні основи побудова системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Информационное забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Загальні вимоги до інформаційної бази, Зміст Фінансової звітності, форми та вимоги до ее складання, зарубіжній досвід та
 10. УПРАВЛІНСЬКІ РЕВОЛЮЦІЇ
   У першому розділі ми розглянули історію поняття «менеджмент» і зміну стилів керівництва. А тепер звернемося до історії менеджменту як соціального інституту і зміні типів управління. Виберемо тільки ключові, найголовніші моменти, коли менеджмент змінювався настільки радикально, що в пору говорити про управлінські революції. Таким чином, під управлінською революцією ми розумітимемо перехід
 11. Команда менеджменту проекту
   (КМП) - організаційна структура проекту, очолювана керуючим (головним менеджером) проекту і створювана на період здійснення проекту або його життєвої фази. У команду менеджменту проекту входять фізичні особи, безпосередньо здійснюють менеджерські та інші функції управління проектом. Головними завданнями команди менеджменту проекту є здійснення політики і стратегії
 12. Функції та механізми фінансового менеджменту
   Прогнозування на відміну від планування не ставить завдання безпосередньо здійснювати на практиці розроблені прогнози. Функції фінансового менеджменту поділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту: 1. функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій в цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і
 13. 1. Зміст поняття фінансового менеджменту
   Термін фінансовий менеджмент означає управління фінансами. Найбільш поширені визначення цього терміна: 1. Фінансовий менеджмент - це управління фінансами і фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта, спрямоване на реалізацію його стратегічних, тактичних і поточних цілей. 2. Фінансовий менеджмент - це сплав управління, планування, фінансів та економічного аналізу на базі
 14. Сучасний стандарт проектного менеджменту
   Незважаючи на рекомендаційний характер стандартів у галузі опису процедур проектного управління, у визначенні та класифікації базових термінів і понять діяльність PMI зробила і продовжує робити за останні роки суттєвий позитивний вплив на розвиток менеджменту. Відповідно до концепції стандарту ANSI / PMI 99-01-2004 PMBOK [1] процедури проектного менеджменту підрозділяються
 15. Менеджмент
   - Форма управління підприємством в умовах ринкової економіки. Основні функції менеджменту - прийняття рішень та їх
 16. бібліографічний список
   Менеджмент: Підручник / Под ред. Ф. М. Русинова і М. Л. Разу. М .: ІД ФБК ПРЕС, 2000. 504 с. Менеджмент: Підручник для вузів / М. М. Максінцов та ін .; Под ред. М. М. Максімцова. М .: Банки і Біржі, ЮНИТИ, 2001. 343 с. Бусигін А. В. Ефективний менеджмент: Підручник. М .: Финпресс, 2000. 1056 с. Герчикова І. Н. Менеджмент: Підручник. 3-е изд., Перераб. і доп. М .: ЮНИТИ, 2001. 832 с. Виханский О. С., Наумов