« Попередня Наступна »

Менеджмент змісту проекту

 До складу цієї області входять такі процеси: ініціація і підтвердження, планування змісту.
Процес ініціації включає в себе відповідні процедури: визнання існування проекту в компанії і призначення керівника проекту; аналіз відповідності проекту стратегічним цілям; аналіз здійсненності проекту (техніко-економічне обґрунтування); оцінка ділової та фінансової привабливості проекту (бізнес-план); визначення цілей і результатів (артефактів) проекту; створення документа - Статут Проекту.
Процес планування включає в себе відповідні процедури: підготовка документів (Технічне завдання, Опис обсягу робіт, Зміст проекту, Склад і функції артефактів проекту); опис цілей через вимірювані і перевіряються показники; опис критеріїв досягнення цілей; опис рамок проекту (опис того, що не входить у зміст проекту); підготовка плану з управління та зміни змісту; декомпозиція цілей і результатів робіт на пакети робіт; створення ієрархічної структури робіт проекту; розробка критеріїв достатнього рівня деталізації; документування змісту проекту протягом усього життєвого циклу проекту; документування результатів при зупинці проекту.
 Основна мета управління змістом - здача-приймання результатів, а не перевірка якості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Менеджмент змісту проекту.

 1. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА Організаційні ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   Сутність та функції фінансового менеджменту. Необходимость и умови ефектівності фінансового менеджменту та умови ее Досягнення. Фінансова система бізнесу. Мета та основні Завдання фінансового менеджменту. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. Об'єкти и суб'єкти фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств.
 2.  Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового менеджменту
   Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового
 3. Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового менеджменту
   Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового
 4. В. Є. Леонтьев1, Н. П. Радковська. Ф І Н А Н С О В И ЙМ Е Н Е Д Ж М Е Н Т. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА I. Гатчина 2009, 2009
 5. 1. Зміст поняття фінансового менеджменту
   Термін фінансовий менеджмент означає управління фінансами. Найбільш поширені визначення цього терміна: 1. Фінансовий менеджмент - це управління фінансами і фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта, спрямоване на реалізацію його стратегічних, тактичних і поточних цілей. 2. Фінансовий менеджмент - це сплав управління, планування, фінансів та економічного аналізу на базі
 6. Функції та механізми фінансового менеджменту
   Прогнозування на відміну від планування не ставить завдання безпосередньо здійснювати на практиці розроблені прогнози. Функції фінансового менеджменту поділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту: 1. функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій в цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і
 7. ЗМІСТ
   Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 8. тема 1. сутність і технологія фінансового менеджменту
   В умовах ринкової економіки управління фінансами стає найбільш складною і пріоритетним завданням. Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами в процесі руху фінансових ресурсів. Відповідь на питання, як майстерно керувати цим рухом і відносинами, становить зміст фінансового
 9. Тема 1. 1 еоретічні та організаційні основи фінансового менеджменту
   Ключові Поняття: фінансовий менеджмент, об'єкт управління, суб'єкт управління, Зовнішнє середовище, Внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, Власні кошти, залучені кошти, баланс. 1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві 1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту 1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту 1.4. Механізм фінансового менеджменту Контрольні
 10. Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА Організаційні ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   Ключові Поняття: фінансовий менеджмент, об'єкт управління, суб'єкт управління, Зовнішнє середовище, Внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, Власні кошти, залучені кошти, баланс. 1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві. 1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту. 1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту. 1.4. Механізм фінансового менеджменту.
 11. Зміст
   Вступ .................................................................................................................. 5 Глава 1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом ....................................... .......................................... 7 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту 8 1.2. Бізнес як керована фінансова система 8 1.3. Три сфери прийняття
 12. ПЕРЕЛІК програмне ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО вивченості
   1. необходимость и Сутність фінансового менеджменту. 2. Особливості фінансового менеджменту, пов'язані з формою власності за и сферою Здійснення бізнесу. 3. Об'єкт, мета та Завдання фінансового менеджменту. 4. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. 5. Функції та Механізм фінансового менеджменту. 6. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика. 7. Суб'єкти фінансового менеджменту